POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - internet stranice sa pregledom prava - program za polaganje - poslovnička odluka legalis ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 42. stavak 1. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA KAKAO-PROIZVODE, PROIZVODE SLIČNE ČOKOLADI, KREM-PROIZVODE I BOMBONSKE PROIZVODE
Članak 1.
U članku 8. stavak 2. riječ "ali" zamjenjuje se riječju "ako".
U stavku 3. riječ "obogaćen" zamjenjuje se riječju "obojen".
Članak 2.
U članku 12. stavak 1. riječi "utvrđeni su" zamjenjuju se riječima "utvrđuju se".
Dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Do početka primjene posebnog propisa o pakovinama primjenjivat će se ove odredbe za dopuštena negativna odstupanja nazivnih količina punjenja pojedinačnih pakovina:
I. Lakodozirajući proizvodi: kakao-prah, čokolade, šećerna tabla i krem-proizvodi (za sve proizvode bez dodataka)
Tablica I.Deklarirana nazivna Dopušteno negativno odstupanje od
količina punjenja deklarirane nazivne količine punjenjado 12,50 g 8%
više od 12,50 g do 50 g 1000 mg
više od 50 g do 2 kg 2%
više od 2 kg do 5 kg 40 gII. Teškodozirajući proizvodi: čokolada s dodacima, punjena čokolada, čokoladni deserti, čokoladni draže, šećerna tabla s dodacima, punjena šećerna tabla, deserti sa šećernim preljevom, draže sa šećernim preljevom, krem-proizvodi s dodacima i bombonski proizvodi
Tablica II.Deklarirana nazivna Dopušteno negativno odstupanje od
količina punjenja deklarirane nazivne količine punjenjado 50 g 9%
više od 50 g do 100 g 4,5 g
više od 100 g do 200 g 4,5 g
više od 200 g do 300 g 9 g
više od 300 do 500 g 3%
više od 500 do 1 kg 15 g
više od 1 kg do 5 kg 1,5%Srednja vrijednost stvarnih negativnih odstupanja punjenja 10 slučajno izabranih pakovina ne smije biti veće od 40% od vrijednosti navedenih u tablicama.
Prosječna količina stvarnog punjenja pakovina ne smije biti manja od nazivne količine punjenja.
Članak 3.
U članku 15. stavak 1. briše se točka na kraju stavka i umjesto toga stavlja se dvotočka.
U članku 15. stavak 1. u tablici "Za kakao-lom, kakao-masu i kakao-pogaču" u srednjem stupcu "Najveća dopuštena količina, izraz "P2O3" zamjenjuje se izrazom "P2O5".
U članku 15. stavak 1. u tablici "Za čokoladu i ostale čokoladne proizvode" u grupi "Emulgatori" dodaju se točke 4) i 5) koje glase:
"4) Amonijeve soli fosforne kiseline 7g/kg
5) Saharozni esteri masnih kiselina 10 g/kg".
Riječi "Ukupno emulgatora 15 g/kg pojedinačno ili u kombinaciji" premještaju se iza nove točke 5).
Članak 4.
U članku 37. stavak 2. riječi "članak 34." zamjenjuju se riječima "članak 33."
Članak 5.
U članku 40. stavak 2. točka 1) riječi "članka 29. zamjenjuju se riječima" "članka 33.", a riječ "masu" zamjenjuje se riječju "mast".
Članak 6.
U članku 49. stavak 5. riječi "članka 52. stavak 3. i 4." zamjenjuju se riječima "članka 48. stavka 4. i 5."
Članak 7.
U članku 52. stavak 1. u zadnjem retku riječi "računano na proizvod" brišu se.
U stavku 3. u zadnjem retku riječi "na proizvod" brišu se.
Članak 8.
U članku 58. stavak 3. riječi "stavka 2., 3. i 4." zamjenjuju se riječima "stavka 3., 4. i 5.).
Članak 9.
U članku 61. stavak 3. mijenja se i glasi:
"U proizvodnji proizvoda sličnih čokoladi, kao zamjena za šećere iz stavka 1. ovog članka, mogu se upotrebljavati sorbitol, manitol, ksilitol, izomalt, maltitol, maltitol-sirup, laktitol i polidekstroza A i N".
Članak 10.
U članku 63. stavak 2. u zadnjem retku riječi "računano na proizvod" brišu se.
U stavku 6. brišu se znakovi navoda i riječ "kakao".
Članak 11.
U članku 78. stavak 3. broj "0,3%" zamjenjuje se brojem "0,03%".
Članak 12.
U članku 80. stavak 3. iza riječi "polidekstroza" dodaje se riječi "A i N".
Članak 13.
U članku 128. stavak 2. se briše.
Klasa: 383-01/97-03/11
Urbroj: 558-02/1-97-1
Zagreb, 20. siječnja 1997.
Ravnatelj
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti