POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - primjena pravilnika - pravilnik o stalnom - odluka o obaveznoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 44. stavaka 4. i 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95. i 20/97.), ministar turizma, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
Članak 1.
U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine", broj 22/96.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Osim usluga iz stavka 1. ovoga članka, u seljačkom domaćinstvu mogu se pripremati i usluživati topla i hladna jela, te pića i napici iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno".
U stavku 5. riječi: "vlastitog vina ili rakije" zamjenjuju se riječima: "vina ili rakije te usluživanja domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje".
Članak 2.
U članku 12. stavku 1. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2. do 14. postaju točke 1. do 13.
Članak 3.
Članak 13, mijenja se i glasi.

 1. kamp mora biti minimalne površine 450 m˛ i najmanje 50 m udaljen od magistralne ceste;
 2. na ulazu u kamp mora biti rampa, ulaz mora biti osvijetljen, a u blizini ulaza u kamp mora biti prostorija za prijem i ispraćaj gostiju;
 3. kamp mora biti ograđen (žičanom ogradom, zidom i sl.), osim dijela uz obalu, s uređenim ulazom u kamp:
 4. teren kampa mora biti takav da omogućava brzo upijanje ili otjecanje oborinskih voda;
 5. teren na koji se postavlja oprema za smještaj turista i za smještaj automobila u kampu mora biti ravan;
 6. kamp mora biti ozelenjen i djelomično pokriven drvećem zbog mogućnosti kampiranja u polusjeni;
 7. kamp mora biti osvijetljen na način da je omogućeno normalno kretanje turista noću;
 8. kamp mora imati priključak na javnu električnu mrežu ili vlastiti agregat, mogućnost priključka na električnu energiju za 20% kamp prostora te električnu rasvjetu u svim zajedničkim prostorijama;
 9. u kampu mora biti osigurana neprekidna opskrba zdravstveno ispravnom vodom;
 10. u kampu mora postojati priključak za vodovodnu mrežu, a na području s nesigurnom vodoopskrbom, kamp mora raspolagati vlastitim rezervoarom za vodu (cisterna, bunar) koji mora biti uređen u skladu sa sanitarno-higijenskim i tehničkim propisima, tako da se voda do potrošnih mjesta dovodi pritiskom (hidrofor) uz kloriranje pitke vode;
 11. u kampu mora biti osigurano dnevno najmanje 100 litara zdravstveno ispravne vode svakom turistu korisniku kampa;
 12. zbrinjavanje otpadnih voda i krutog otpada u kampu mora se obavljati na sanitarno-tehnički i higijenski način (kanalizacija, septička jama, odvoženje u spalionicu otpada i sl.);
 13. kamp mora imati prostorije za osobnu higijenu kako slijedi;

a) za žene: dva zahoda, tri umivaonika u predprostoru zahoda, od kojih najmanje jedan s toplom i hladnom vodom i jednu tuš kupaonicu,
b) za muškarce: jedan zahod, dva umivaonika i jedan pisoar u predprostoru zahoda i jednu tuš kupaonicu;
14. zahodi moraju imati; zidove obložene plastičnom ili keramičkom oblogom do visine 1,60 m; podove od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava, visoke ili niske zahodske školjke na ispiranje tekućom vodom; vrata s mogućnošću zaključavanja s unutarnje strane; toaletni papir stalno u zahodima; četke za čišćenje zahodskih školjki;
15. predprostori zahoda moraju imati: umivaonike, ogledalo, policu za toaletni pribor i kuke za vješanje odjeće i ručnika; zidove obložene plastičnom ili keramičkom oblogom do visine 1,60 m; podove od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava;
16. tuš kupaonice moraju imati: zidove obložene plastičnom ili keramičkom oblogom do visine 1,70 m; podove od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava; vrata tuš kabina koja se zatvaraju ili zastore od neprozirnog materijala; kuke za vješanje odjeće i ručnike;
17. kamp mora imati barem jedno korito za pranje nogu;
18. u kampu mora biti jedan natkriven prostor uređen za glačanje rublja s priključkom na električnu energiju;
19. u natkrivenom prostoru kampa mora biti najmanje jedan sudoper (korito i iscjeđivač) s tekućom toplom i hladnom vodom;
20. pokraj sudopera mora biti najmanje jedna posuda s poklopcem za otpatke;
21. u kampu mora biti gostima osiguran jedan praonik sa slavinom za pranje rublja. Prostor s praonikom mora biti natkrit, a pod ispred i ispod toga prostora po cijeloj dužini i širini najmanje 1 m mora biti popločen;
22. kamp mora biti opskrbljen aparatima za gašenje požara i priborom za prvu pomoć u skladu s propisima;
23. u kampu mora biti dovoljan broj kanti za otpatke s poklopcem ili dovoljan broj vreća za smeće, osiguran prostor za držanje pribora za održavanje čistoće i osiguran odvoz smeća.
U kampu se moraju obavljati poslovi prijema i ispraćaja gostiju od 07,00 do 23,00 sata."
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-01/14
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 21. travnja 1997.
Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti