POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prikaz zakona i drugih propisa - odluka o sniženju - ispravak pravilnika legalis ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o trgovini ("Narodne novine" br. 11/96.) ministar gospodarstva donosi
NAREDBU
O ODREĐIVANJU DANA KOJI SE SMATRA DANOM IZVOZA ODNOSNO UVOZA USLUGE
I.
Danom izvoza odnosno uvoza usluge smatra se dan izdavanja računa o pruženoj usluzi, odnosno dan pružanja usluge, ako je usluga pružena bez izdavanja računa.
Iznimno, od odredbe stavka 1. ove točke, danom izvoza odnosno uvoza usluge smatra se:
- za izvođenje investicijskih radova u inozemstvu, ili ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj, dan ovjere privremene ili okončane situacije od strane naručitelja radova, odnosno dan izdavanja računa od strane pružaoca usluge;
- za usluge međunarodnog prijevoza robe, dan izdavanja računa o obavljenom prijevozu, a za usluge međunarodnog prijevoza putnika, dan kada je pružena usluga prijevoza o čemu kao dokaz služi putnička karta;
- za usluge oplemenjivanja robe (dorade, obrade i prerade) iz članka 28. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), dan izvoznog odnosno uvoznog carinjenja oplemenjene robe;
- za zastupanje stranih osoba, dan izdavanja izvješća o odobravanju provizije inozemne osobe za obavljeni posao zastupanja (kredit note) odnosno dan podnošenja obračuna ostvarene provizije za proteklo razdoblje ukoliko je ugovorom o zastupanju uređeno da se provizija obračunava zbrojno za određeno razdoblje;
- za prodaju robe s konsignacijskih skladišta strane robe u Republici Hrvatskoj, dan obavljenog plaćanja stranoj osobi za robu prodanu s konsignacijskog skladišta;
- za prodaju robe koju hrvatske pravne osobe ili obrtnici drže na konsignacijskim skladištima u inozemstvu, dan prodaje te robe s konsignacijskih skladišta;
- za usluge osiguranja i reosiguranja, dan podnošenja obračuna ili računa stranoj osobi o pruženoj usluzi;
II.
Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju dana izvršenja usluga u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine" br. 53/91).
III.
Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti