POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - prikaz propisa - naredba o utvrđivanju - zakon o vatrogastvu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93 i 32/97), ministar financija izdaje
NAREDBU
O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA ZA 1997. GODINU
I.
U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu ("Narodne novine" br. 107/96. i 27/97.) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, podtočki 1.2.5. Pristojbe i naknade, iza brojčane oznake vrste prihoda 5290 Naknada za koncesije na javnim cestama umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
5509 Administrativne pristojbe komisije za vrijednosne papire.
II.
U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, podtočki 1.2.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 7625 Primici od prodaje Euro-obveznica, umjesto točke stavlja se zarez i dodaje:
7633 Primici od prodaje Euro-dolarskih obveznica.
III.
U Popisu žiroračuna proračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama mijenja se oznaka mjerodavne jedinice Zavoda za platni promet za općinu Lumbarda i Lastovo tako da glasi:
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE KORČULA
** LUMBARDA 31710 600
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE LASTOVO
31720-630-154 LASTOVO *31720 226 226
IV.
Na kraju Popisa žiroračuna proračuna županija i gradova/općina te brojčanih oznaka mjerodavnih jedinica Zavoda za platni promet, ispostava Porezne uprave i gradova/općina po županijama za uplatu poreza, doprinosa i drugih prihoda za financiranje javnih potreba, za pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u dijelovima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije pod privremenom međunarodnom upravom dodaje se:
Oznaka za uplatne račune
Oznaka za
Broj žiro- račune na
Oznaka računa NAZIV ŽUPANIJE, JED. razini grada/ proračuna GRADA-OPĆINE ZAP-a ispostave općine Porezne uprave
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE BELI MANASTIR
33650-630-411 BELI MANASTIR *33650 651 651
33650-630-427 BILJE 33650 652
33650-630-432 ČEMINAC 33650 655
33650-630-448 DARDA 33650 656
33650-630-453 DRAŽ 33650 657
33650-630-469 JAGODNJAK 33650 661
33650-630-474 KNEŽEVI VINOGRADI 33650 662
33650-630-495 PETLOVAC 33650 667
33650-630-502 POPOVAC 33650 668
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE ĐAKOVO

33640-630-518 ŠODOLOVCI 33640 669
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE OSIJEK

33600-630-523 ANTUNOVAC 33600 650
33600-630-539 ERDUT 33600 658
33600-630-544 ERNESTINOVO 33600 659
33600-630-565 TENJA 33600 670
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VINKOVCI
34900-630-315 MARKUŠICA 34900 664
34900-630-320 MIRKOVCI 34900 665
ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE VUKOVAR

35400-630-16 VUKOVAR *35400 673 673
35400-630-21 BOGDANOVCI 35400 653
35400-630-37 BOROVO 35400 654
35400-630-42 ILOK 35400 660
35400-630-58 LOVAS 35400 663
35400-630-63 NEGOSLAVCI 35400 666
35400-630-79 TOMPOJEVCI 35400 671
35400-630-84 TRPINJA 35400 672

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/96-01/02
Urbroj: 513-07/97-3
Zagreb, 30. travnja 1997.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti