POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - internet baza - pravilnik o praćenju - program osposobljavanja djelatnika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 85. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96.) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra prosvjete i športa, donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA PROVEDBE NASTAVE I OSPOSOBLJAVANJA OSOBA ZA ČUVARA
Članak 1.
Nastava i osposobljavanje osoba za obavljanje poslova tjelesne zaštite (u daljnjem tekstu: izobrazba čuvara) obavlja se prema uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
Članak 2.
Izobrazba čuvara provodi se u prostorijama i prostorima koji zadovoljavaju propisane prostorno-tehničke uvjete.
Članak 3.
Izobrazbu čuvara obavljaju predavači koji imaju najmanje višu stručnu spremu pravnog, politološkog, pedagoško-psihološkog, elektroničkog i tjelesno-zdravstvenog smjera.
Predavač koji čuvare osposobljava za držanje, nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja može biti samo osoba koja ima za to položen ispit pred nadležnim Povjerenstvom Policijske akademije i o tome posjeduje potvrdu.
Članak 4.
Izobrazba čuvara za držanje, nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja provodi se s najmanje osam komada kratkog vatrenog oružja, od čega su:
- 2 komada pištolja cal. 9 mm,
- 2 komada pištolja 40 S.W.,
- 2 komada revolvera cal. 357,
- 2 komada revolvera 38 spec.
Uz oružje, ovlašteno tijelo iz članka 5. stavka 1. mora imati i odgovarajuću količinu streljiva i meta.
U prostorijama u kojima se obavlja izobrazba, ovlašteno tijelo iz članka 5. stavak 1. mora držati odobrenje za držanje oružja.
Članak 5.
Izobrazbu čuvara mogu provoditi tijela državne uprave i pravne osobe koja za to dobiju ovlast (u daljnjem tekstu: ovlaštena tijela).
Zahtjev za dobivanje ovlasti za provedbu izobrazbe podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova, a mora sadržavati:
- naziv tijela državne uprave ili pravne osobe koja podnosi zahtjev;
- podatke o raspoloživom prostoru u kojem će se provoditi teorijski dio programa izobrazbe;
- podatke o civilnoj streljani i športskom prostoru na kojoj će se izvoditi praktični dio programa izobrazbe;
- podatke o raspoloživom kratkom vatrenom oružju i opremi namijenjenoj izvedbi praktičnog dijela izobrazbe;
- podatke o stručnoj spremi predavača.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 2., članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika.
Članak 6.
Predavači iz članka 3. ovoga Pravilnika ne moraju biti zaposlenici ovlaštenog tijela.
Članak 7.
Ministarstvo unutarnjih poslova utvrđuje postojanje uvjeta iz članka 2., članka 3. i članka 4. ovoga Pravilnika.
Članak 8.
Ovlašteno tijelo obvezno je o početku izvedbe izobrazbe čuvara izvijestiti nadležnu policijsku upravu.
Članak 9.
Ovlašteno tijelo, nakon završetka izobrazbe, polaznicima programa izobrazbe izdaje potvrdu o završenoj izobrazbi, koja je sastavni dio prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova čuvara.
Članak 10.
Cijenu troškova izobrazbe utvrđuje ovlašteno tijelo.
Članak 11.
Ovlašteno tijelo vodi upisnik o polaznicima izobrazbe i provedbi programa izobrazbe.
Članak 12.
Novčanom kaznom od 1000 do 5000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

  1. ako provodi izobrazbu i izdaje potvrde o završenoj izobrazbi bez ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova;
  2. ako provodi izobrazbu u neodgovarajućim prostorijama ili prostorima (članak 2.);
  3. ako provodi izobrazbu bez propisanih vrsta i količina kratkog vatrenog oružja (članak 3.);
  4. ako provodi izobrazbu s predavačima bez propisanog stupnja i smjera stručne spreme (članak 4.);
  5. ako ne izvijesti nadležnu policijsku upravu o početku izvedbe izobrazbe (članak 7.);
  6. ako ne vodi ili neuredno vodi propisani upisnik (članak 10.).

Za prekršaj iz stavka 1. kaznit će se i odgovorna osoba ovlaštenog tijela novčanom kaznom od 100 do 500 kuna.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-39210/1-96.
Zagreb, 18. prosinca 1996.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti