POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - informiranje - odluka o eskontnoj - rješenje agencije narodne novine ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavak 1. točka 1. i članka 35. stavak 2. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" br. 107/95), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija za vrijednosne papire) donosi
PRAVILNIK
O ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDNIKA U TRGOVINI VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za pristupanje ispitu za obavljanje poslova posrednika u trgovini vrijednosnim papirima, kao i sadržaj ispita.
Ispit organizira Komisija za vrijednosne papire.
UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU
Članak 2.
Ispitu za obavljanje poslova posrednika može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je stekla najmanje VI/I stupanj obrazovanja,
  2. da posjeduje uvjerenje o pohađanju obrazovnog programa za obavljanje poslova posrednika, kojeg organizira Komisija za vrijednosne papire,
  3. da je podnijela zahtjev za polaganje ispita i platila administrativnu pristojbu na zahtjev za polaganje ispita za obavljanje poslova posrednika.

Članak 3.
Obrazovni program iz točke 2) prethodnog članka, Komisija za vrijednosne papire organizira prema potrebi, a odluku o tome objavljuje u javnim glasilima.
Obrazovni program može pohađati osoba koja je stekla najmanje VI/I stupanj obrazovanja.
Troškove obrazovnog programa snose polaznici, plaćanjem kotizacije prije početka pohađanja programa.
SADRŽAJ ISPITA
Članak 4.
Ispit za obavljanje poslova posrednika obuhvaća sljedeće teme:

  1. Ekonomska politika
  2. Upravljanje poslovnim financijama i čitanje financijskih izvješća
  3. Financijski instrumenti, financijska tržišta i načela upravljanja portfeljem
  4. Hrvatski zakonski okvir funkcioniranja financijskih tržišta
  5. Rješavanje praktičnih zadataka trgovine vrijednosnim papirima
  6. Dokumentacija potrebna u trgovanju vrijednosnim papirima
  7. Etički standardi u trgovini vrijednosnim papirima.

Ispitnu literaturu određuje Komisija za vrijednosne papire.
POLAGANJE ISPITA
Članak 5.
Ispit za obavljanje poslova posrednika polaže se pismeno.
Datum i mjesto polaganja ispita utvrđuje i na odgovarajući način objavljuje ispitna komisija.
Ispit se mora održati u roku od 60 dana od dana završetka obrazovnog programa.
Ako kandidat ne pristupi ispitu i ne položi ispit u roku nakon završetka obrazovnog programa koji je pohađao ili u prvom sljedećem roku, mora ponovno pohađati obrazovni program.
Članovi i bivši članovi Komisije za vrijednosne papire imaju pravo pristupiti ispitu bez pohađanja obrazovnog programa.
Zaposlenici u stručnim službama Komisije za vrijednosne papire imaju pravo pohađanja obrazovnog programa bez plaćanja troškova.
ISPITNA KOMISIJA
Članak 6.
Ispitna komisija sastoji se od pet članova, od kojih su tri člana članovi Komisije za vrijednosne papire.
Predsjednika i članove ispitne komisije imenuje Komisija za vrijednosne papire.
Članovi ispitne komisije primaju naknadu za svoj rad.
ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA
Članak 7.
Zahtjev za polaganje ispita za obavljanje poslova posrednika kandidati podnose Komisiji za vrijednosne papire.
Zahtjev mora biti podnesen najkasnije 15 dana prije datuma određenog za polaganje ispita.
Uz zahtjev kandidati obavezno prilažu i dokaze o udovoljavanju uvjetima iz članka 2. ovog Pravilnika.
Članak 8.
Kandidatu koji je položio ispit, Komisija za vrijednosne papire izdaje svjedodžbu.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-08/97-01/171
Urbroj: 567-97-1
Zagreb, 2. srpnja 1997.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti