POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - informacije - ispravak uredbe propisano - pravilnik o obuci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SUSTAVE
Članak 1.
U Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ("Narodne novine" broj 53/91) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Zračni kanali mogu biti izrađeni i iz teško zapaljivih gradiva klase B1, prema, normi HRN DIN 4102 dio 1 ili iz gradiva klase I, prema normi HRN U.J1.060 u ovim slučajevima:
- ako zračni kanali imaju istu otpornost na požar kao i građevinske konstrukcije kroz koje prolaze
- ako zračni kanali ne prolaze kroz izlazne puteve koji se upotrebljavaju za evakuaciju osoba u slučaju požara ili druge opasnosti (hodnike, stubišta, prolaze i sl)
- ako zračnim kanalima ne prolazi zrak temperature veće od 85oC
- ako u zračnim kanalima ne postoji mogućnost većeg taloženja gorivih gradiva (kao što, primjerice, postoji kod odsisnih kanala iz velikih kuhinja)
- ako zračni kanali ne prolaze iznad spuštenih stropova kojima je zadaća zaštita nosive konstrukcije od požara, osim ako ti kanali imaju istu otpornost na požar kao i nosiva konstrukcija koja se štiti
- ako zračni kanali ne prolaze kroz prostorije ugrožene eksplozivnom smjesom."
Članak 2.
U članku 30. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:
"Kao gradiva za izolacije zračnog kanala (ljepilo, gradivo za zvučnu izolaciju, parne brane, folije i slične obloge zračnih kanala) mogu se upotrebljavati i teško zapaljiva gradiva klase B1 prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili gradiva čija je brzina širenja plamena klase I prema normi HRN U.J1.060. Za parne brane, folije i slično koje nisu deblje od 0.5 mm mogu se upotrebljavati i uobičajeno zapaljiva gradiva klase B2 prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili gradiva čija brzina širenja plamena odgovara klasi II prema normi HRN U.J1.060.
U slučaju iz stavka 2. ovog članka za brtvljenje spojeva zračnih kanala mogu se upotrebljavati manje količine gradiva čija gorivost odgovara klasi B1 ili B2, prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili klasi I i II, prema normi HRN U.J1.060.
Odredbe stavaka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se u ovim slučajevima:
- kada zračni kanali prolaze kroz prostore izlaznih puteva određenih za evakuaciju osoba u slučaju požara ili druge opasnosti (hodnici, stubišta, prolazi i sl.)
- kada su zračni kanali izvedeni iznad spuštenih stropova čija je zadaća zaštita nosive konstrukcije od požara, osim ako imaju istu otpornost na požar kao i nosiva konstrukcija koja se štiti
- kada se zračnim kanalima transportira zrak čija je temperatura veća od 850 C
- kada postoji mogućnost taloženja većih količina goriva gradiva u zračnim kanalima (primjerice, odsisni kanali iz velikih kuhinja)
- kada zračni kanali prolaze kroz prostore ugrožene eksplozivnom smjesom."
Članak 3.
Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi:
"Klasa gorivosti gradiva B1 dokazuje se potvrdom o sukladnosti (certifikatom) prema normi HRN DIN 4102 dio 1, brzina širenja plamena (klase I i II) dokazuje se prema normi HRN U.J1.060, a otpornost na požar ventilacijskih kanala, prema normi HRN DIN 4102 dio 6 ili HRN U.J1.172."
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-02/7
Urbroj: 558-06/1-97-1
Zagreb, 1. srpnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti