POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pretraživanje akata - pravilnik o znanstvenim - pravilnik o obvezno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 14. stavka 1. točke a) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva, prometa i veza donosi
NAREDBU
O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU
I.
Naknada za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled brodica radi utvrđivanja njene sposobnosti za plovidbu u pogledu konstrukcije, plovnih svojstava, porivnih i drugih uređaja i opreme, a koji pregled obavlja lučka kapetanija, odnosno kapetanija pristaništa na temelju članka 5. do 9. Pravilnika o brodicama ("Narodne novine", br. 81/94), iznosi:
kuna
1. Za brodice na vesla, jedra ili na vesla i jedra s vanj-
skim mehaničkim porivnim uređajem ili bez njega
a) za prijevoz putnika
- koje prevoze do 8 putnika 145
- koje prevoze preko 8 putnika 195
b) za ribolov
- do 5 metara dužine 45
- od 5 do 7 metara dužine 95
- preko 7 metara dužine 145
c) za prijevoz tereta
- do 3 tone nosivosti 120
- preko 3 tone nosivosti 170
d) za šport, zabavu i osobne potrebe
- za športske jedrilice, gumene brodice koje upo-
trebom mehaničkog porivnog uređaja klize po
vodi (gliseri) i ostale brodice 45
- za glisere, osim gumenih, dvotrupce i trotrupce 70
2. Za brodice s ugrađenim mehaničkim porivnim uređajem
a) za prijevoz putnika
- koje prevoze do 10 putnika 145
- koje prevoze od 11 do 20 putnika 215
- koje prevoze od 21 do 50 putnika 240
- koje prevoze preko 50 putnika 360
b) za ribolov
- do 6 metara dužine 45
- od 6 do 7 metara dužine 145
- od 7 do 9 metara dužine 315
- preko 9 metara dužine 360
c) za prijevoz tereta
- do 2 tone nosivosti 120
- od 2 do 3 tone nosivosti 170
- preko 3 tone nosivosti 360
d) za sport, zabavu i osobne potrebe
- za sportske jedrilice i ostale brodice 70
- za glisere, dvotrupce i trotrupce 70
II.
Za izvršeni osnovni, redovni i izvanredni pregled plutajućeg objekta u svrhu utvrđivanja sposobnosti za upotrebu na temelju članka 13. Zakona o utvrđivanju sposobnosti za upotrebu plutajućih objekata na moru i unutrašnjim vodama ("Narodne novine", br. 18/69), plaća se naknada i to:

  1. za izvršeni osnovni pregled 145
  2. za izvršeni redovni i izvanredni pregled 120

III.
Za izvršeni tehnički pregled pomorske radijske postaje, plaća se naknada u iznosu od 70 kuna.
IV.
Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točaka I., II. i III. ove naredbe, prihodi su državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30102-630-16.
V.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu ("Narodne novine", br. 40/93).
VI.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/97-02/36
Urbroj: 530-01-97-1 NP
Zagreb, 18. travnja 1997.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti