POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - info pregled zakona - odluka kojom se - zaključak zastupničkog doma ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi dr. K. O. zbog povrede ustavnog prava, na sjednici održanoj dana 23. siječnja 1997. godine, donio je slijedeće
RJEŠENJE

  1. Ustavna tužba se odbacuje.
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Protiv podnositelja ustavne tužbe, koji je bio predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, podnijet je, po alineji 3. članka 23. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 59/93 - nastavno: ZDSV), zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teških disciplinskih djela iz točke 6. stavka 2. članka 20. tog Zakona.
Državno sudbeno vijeće je na sjednici 21. studenoga 1996. godine donijelo odluku da će samo (a ne putem svog disciplinskog suda) provesti disciplinski postupak protiv podnositelja tužbe (stavak 1. članka ZDSV).
Na raspravi 5. prosinca 1996. podnositelj tužbe podnio je zahtjev za izuzeće A. P., predsjednika Državnog sudbenog vijeća te članova V. M. i M. H., obrazlažući to postojanjem okolnosti koje izazivaju sumnju u njihovu nepristranost, a u smislu točke 6. članka 35. i članka 37. Zakona o krivičnom postupku ("Narodne novine", br. 34/93 - pročišćeni tekst br. 38/93, 25/94 i 28/96 - nastavno: ZKP). Odredbe tog Zakona se u disciplinskom postupku pred Državnim sudbenim vijećem na odgovarajući način primjenjuju temeljem stavka 1. članka 28. ZDSV.
Na istoj raspravi Državno sudbeno vijeće ustupilo je, bez posebnog obrazloženja, predmet na rješavanje Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske, kako bi ovo tijelo odlučilo o zahtjevu za izuzeće. Odluka je donesena nakon što prijedlog, da se odbaci zahtjev za izuzeće kao nedopušten, u Državnom sudbenom vijeću nije dobio potrebitu većinu (7 "za" i 7 "protiv").
Županijski dom Sabora donio je na XLII. sjednici 10. prosinca 1996. ovaj zaključak:
"1. Županijski dom Sabora Republike Hrvatske utvrđuje da nije u njegovom ustavnom i zakonskom djelokrugu rješavanje o izuzeću predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća.
2. Županijski dom Sabora Republike Hrvatske utvrđuje da institut izuzeća članova Državnog sudbenog vijeća nije primjenjiv u cijelom disciplinskom postupku kojeg provodi Državno sudbeno vijeće."
Podnositelj ustavne tužbe smatra da mu je na taj način povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje pred nadležnim sudom (alineja 1. stavka 1. članka 29. Ustava) pa predlaže da Ustavni sud usvoji tužbu i ukine zaključak pod 2. Županijskog doma Sabora.
Ustavna tužba nije dopuštena.
Svoje stajalište da je - suprotno gledištu izraženom u pobijanom zaključku Županijskog doma Sabora - izuzeće dopušteno u svim pravno reguliranim postupcima u kojima se, pred sudbenom ili upravnom vlasti ili pred drugim tijelima koja imaju javne ovlasti, odlučuje o pravima, obvezama ili pravnim interesima stranaka, Ustavni sud je izrazio u svojoj odluci broj: U-IV-947/1996 od 8. siječnja 1997. godine, objavljenoj u "Narodnim novinama", br. 2/97 od 9. siječnja 1997., pa se ovdje upućuje na iscrpne razloge iz te odluke.
Po odredbama članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), svatko može Ustavnom sudu podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene ili upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna se tužba može podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen (što uključuje i reviziju protiv drugostupanjske odluke suda, odnosno upravnu tužbu protiv Upravnog suda Republike Hrvatske ako su ta pravna sredstva dopuštena).
Iz ovih odredaba slijedi da se ustavna tužba može podnijeti tek po okončanju postupka što se provodi pred sudom, upravnim tijelom ili drugim tijelom koje ima javne ovlasti (tj. u povodu konačne odluke u postupku) jer je tek tada iscrpljen zakonom propisani pravni put.
Kako u trenutku podnošenja ustavne tužbe pravni put nije bio iscrpljen, ustavna tužba nije dopuštena.
Iz izloženih razloga, Ustavni sud nije razmatrao razloge iz ustavne tužbe već je, temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ustavnu tužbu odbacio.
Odluka o objavljivanju temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-948/1996
Zagreb, 23. siječnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti