POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pregled za svu regulativu - pravilnik o područjima - odluka o preferencijalnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
Zadatak je Povjerenstva da pruža stručnu pomoć Vladi Republike Hrvatske pri odlučivanju o pitanjima iz područja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obiteljih, te poduzimanju odgovarajućih mjera i aktivnosti u toj oblasti.
III.
U ostvarivanju svojih zadataka Povjerenstvo:

  1. brine da problematika osoba s invaliditetom i njihovih obitelji bude na odgovarajući način zastupljena u svim aktima Vlade Republike Hrvatske i Sabora Republike Hrvatske;
  2. daje stručno mišljenje u postupku donošenja zakona i provedbenih propisa, te drugih akata koji su od interesa za unapređivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;
  3. prati provođenje zakona i provedbenih akata te daje prijedloge za njihovu izmjenu i dopunu;
  4. predlaže i preporuča učinkovitost provođenja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom;
  5. daje stručna mišljenja u postupku donošenja i usvajanja međunarodnih akata iz područja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
  6. najmanje dva puta godišnje održava sastanak s predstavnicima udruga invalida i roditelja invalidne djece.

IV.
Povjerenstvo ima 14 članova.
Članovi Povjerenstva su:
1. pet predstavnika ministarstava i državne upravne organizacije, i to:
1.1. Ministarstva rada i socijalne skrbi,
1.2. Ministarstva prosvjete i športa,
1.3. Ministarstva zdravstva,
1.4. Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja,
1.5. Državne uprave za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata;
2. sedam predsjednika udruga invalida i roditelja invalidne djece, prema osnovnim uzrocima invaliditeta , i to:
2.1. Hrvatskog saveza slijepih,
2.2. Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih,
2.3. Saveza društava tjelesnih invalida Hrvatske,
2.4. Saveza društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj,
2.5. Saveza organizacija invalida Hrvatske,
2.6. Saveza hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske,
2.7. Zajednice udruga civilnih žrtava Domovinskog rata Hrvatske;
3. dva predstavnika znanstvenih i stručnih institucija.
V.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske.
VI.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.
VII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 6/93 i 39/94.)
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 022-03/97-02/12
Urbroj: 5030104-97-2
Zagreb, 24. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti