POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - imenici zakona - propisi hrvatske hrvatska - upute o provođenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 1997. godine donijela
ODLUKU
O MINIMALNIM STOPAMA I VISINAMA SLIVNE VODNE NAKNADE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se minimalne stope i visine slivne vodne naknade (u daljnjem tekstu: vodna naknada) s obzirom na stupanj izgrađenosti i opseg korištenja vodnog sustava na pojedinim slivnim područjima, te koeficijenti u odnosu na prosječnu vodnu naknadu na slivnom području prema kojima se, s obzirom na gospodarsko značenje djelatnosti i vrijednosti nekretnina, određuje stopa odnosno visina vodne naknade za pojedine kategorije obveznika iz članka 18. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.
MINIMALNE VISINE VODNE NAKNADE
Članak 2.
Minimalna visina vodne naknade za poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište za pojedina slivna područja iznosi:
1. za slivna područja "Biđ-Bosut", "Brodska Posavina", "Orljava-Londža", "Šumetlica-Crnac", "Subocka-Strug", "Banovina", "Grad Zagreb", "Vuka", "Baranja", "Karašica-Vučica" i "Županijski kanal"
- za poljoprivredno zemljište 100,00 kn/ha/god
- za zemljište pod šumama i šumsko
zemljište 22,20 kn/ha/god
2. za slivna područja: "Ilova-Pakra", "Česma-Glogovnica", "Zelina-Lonja", "Lonja-Trebež", "Kupa-Una", "Krapina-Sutla", "Bistra", "Plitvice-Bednja" i "Međimurje"
- za poljoprivredno zemljište 85,00 kn/ha/god
- za zemljište pod šumama i šumsko
zemljište 22,20 kn/ha/god
3. za slivna područja: "Mirna-Dragonja", "Raša-Boljunčica", "Kvarnersko primorje-Gorski Kotar", "Lika-Senj", "Zrmanja-zadarsko primorje", "Krka-šibensko primorje", "Cetina", "Srednjodalmatinsko primorje-otoci", "Vrljika", "Matica" i "Dubrovačko primorje"
- za poljoprivredno zemljište 75,00 kn/ha/god
- za zemljište pod šumama i šumsko
zemljište osim područja Like i Gorskog
Kotara 8,9 kn/ha/god
- za zemljišta pod šumama i šumsko
zemljište na području Like i Gorskog
Kotara 22,20 kn/ha/god
4. za slivno područje "Neretva-Korčula":
- za poljoprivredno zemljište s
kontinuiranim crpljenjem vode 680,00 kn/ha/god
- za poljoprivredno zemljište s
s povremenim crpljenjem vode 370,00 kn/ha/god
- za ostalo poljoprivredno zemljište 75,00 kn/ha/god
- za zemljište pod šumama i šumsko zemljište 8,9 kn/ha/god
Članak 3.
Minimalna visina vodne naknade za zemljište pod ribnjacima, građevinsko zemljište i zemljište pod prometnicama na pojedinom slivnom području određuje se umnoškom utvrđene visine vodne naknade za poljoprivredno zemljište iz članka 2. ove Odluke i koeficijenata kako slijedi:
- za zemljište pod ribnjacima za prirodni uzgoj ribe
s pripadajućim površinama koeficijent, 2,0
- za građevinsko zemljište na kojem se nalazi
poslovni prostor, skladišni i ostali
manipulativni prostor koeficijent, 20,0
- za zemljište pod željezničkim prugama
s pripadajućim površinama koeficijent, 10,0
- za zemljište pod cestama
(kolničke površine) koeficijent 7,0
- za zemljište pod cestama (zemljani pojas) koeficijent, 0,7
Iznimno od stavka 1. ovog članka za slivno područje "Neretva-Korčula" visina vodne naknade određuje se umnoškom utvrđene visine vodne naknade za ostalo poljoprivredno zemljište iz članka 2. točke 2. alineje 3. ove Odluke i koeficijenata iz stavka 1. ovog članka.
Članak 4.
Minimalna visina vodne naknade za stambene zgrade i stanove, poslovne prostorije i nekretnine komunalnog značaja na svim slivnim područjima iznosi:
- za stambene zgrade i stanove u naseljima s
uređenim građevinskim zemljištem koje se
takvim smatra prema Zakonu o komunalnom
gospodarstvu (korisna površina stana) 0,11 kn/m2/mj
- za poslovne prostorije i druge nekretnine koje
se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih
djelatnosti (industrija, raz. gospodarske
djelatnosti,banke, ustanove i dr.) 0,37 kn/m2/mj
- za nekretnine komunalnog značenja, za
športske objekte i druge nekretnine u javnoj
uporabi 60 kn/ha/mj
MINIMALNE STOPE VODNE NAKNADE
Članak 5.
Minimalne stope vodne naknade za zemljišta za koje se utvrđuje katastarski prihod izračunava se za pojedino slivno područje na način da se minimalna visina vodne naknade za poljoprivredno zemljište, iz članka 3. utvrđena temeljem ove Odluke, pomnoži s ukupnim brojem hektara poljoprivrednog zemljišta na području za koje se stopa izračunava, te taj umnožak podijeli sa katastarskim prihodom takvog zemljišta na tom području i pomnoži sa sto prema formuli:
S min = Vn mn x P x 100
kp
gdje je:
Smin - minimalna stopa vodne naknade na slivnom području izrađena u % na katastarski prihod
Vnmin - minimalna utvrđena visina vodne naknade za poljoprivredno zemljište na slivnom području za koje se izračunava minimalna stopa vodne naknade, izražena u kn/ha - godišnje
P - površine oraničnog zemljišta na slivnom području za koje se izračunava minimalna stopa vodne naknade, izražena u hektarima
kp - katastarski prihod oraničnog zemljišta na slivnom području ili odsjeku tog područja za koje se izračunava minimalna stopa vodne naknade
Članak 6.
Ako je pojedino slivno područje, sukladno članku 23. stavku 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva podijeljeno na odsjeke, visina i stopa vodne naknade za poljoprivredno zemljište, utvrđena člankom 2. i 5. ove Odluke može se pravično rasporediti po odsjecima ali ukupno utvrđeni iznos vodne naknade za slivno područje mora ostati jednak.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.
Klasa: 325-08/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-2
Zagreb, 23. siječnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti