POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pregled pravnih izvora - odluka o dodatnim - odluka o imenovanjima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući u izbornom sporu u povodu žalbe nezavisnog kandidata Ivice Obrvana iz Metkovića, zastupanog od odvjetnika u Metkoviću Stipe Obrvana, protiv rješenja Županijskog izbornog povjerenstva Dubrovačko-neretvanske županije od 16. travnja 1997., na sjednici održanoj dana 23. travnja 1997. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Usvaja se žalba Ivice Obrvana u dijelu koji se odnosi na ovlasti Županijskog izbornog povjerenstva, te se ukida točka I. izreke uvodno navedenog rješenja u dijelu kojim se utvrđuju rezultati glasovanja za izbor člana Gradskog vijeća grada Metkovića.
  2. Gradsko izborno povjerenstvo grada Metkovića objavit će rezultate glasovanja, nakon što u skladu sa stajalištem ovog Suda utvrdi broj nevažećih glasova odnosno rezultate glasovanja u III. izbornoj jedinici.
  3. Odbija se žalba u dijelu koji se odnosi na način utvrđivanja nevažećih glasova.
  4. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije, dana 16. travnja 1997., odlučujući o prigovoru Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Metković zbog nepravilnosti u postupku izbora, riješilo je da se prigovor djelomično usvaja i poništavaju se rezultati glasovanja utvrđeni za izbor člana Gradskog vijeća grada Metkovića u III. izbornoj jedinici od biračkih odbora na biračkim mjestima broj 76, 77 i 78 i od Gradskog izbornog povjerenstva Grada Metkovića, te su u nastavku navedeni rezultati glasovanja utvrđeni od Županijskog izbornog povjerenstva, a u preostalom dijelu prigovor je odbijen kao neosnovan.
Kao rezultat ovog utvrđenja glasova proizašlo je da podnositelj žalbe kandidat Obrvan ima 404 glasa (tj. 402 ranije priznata kao važeća plus 2 za koje je Županijsko povjerenstvo utvrdilo da su pogrešno ocijenjena nevažećim), a kandidat Crnčević da ima 410 glasova (to jest 402 ranije priznata glasa, kad je imao jednaki broj glasova kao i kandidat Obrvan, plus 8 glasova za koje je Županijsko povjerenstvo utvrdilo da su bili pogrešno ocijenjeni nevažećim od strane Gradskog izbornog povjerenstva).
Županijsko izborno povjerenstvo utvrdilo je da zbog pogrešne ocjene nevažećima ukupno nije priznato 13 glasova, nakon čega je ono samo utvrdilo koliko je koji kandidat dobio glasova, odnosno da je za člana Gradskog vijeća grada Metkovića u III. izbornoj jedinici izabran kandidat Crnčević, a ne - kako je to bilo navedeno u prvoj službenoj objavi rezultata glasovanja - da kandidati Crnčević i Obrvan imaju jednaki broj glasova.
Žalba je izjavljena pozivom na odredbe članaka 60. stavak 1, 59. stavak 1. i 2., te članak 42. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave.
Podnositelj žalbe smatra da je Županijsko povjerenstvo prekoračilo svoje zakonske ovlasti kad je utvrdilo rezultate izbora za Gradsko vijeće Grada Metkovića u III. izbornoj jedinici, da način utvrđivanja nevažećih listića kako ih je utvrdilo Županijsko izborno povjerenstvo nije sukladan Zakonu, te da mu je povrijeđeno pravo na žalbu.
Žalba je dijelom osnovana.
Prema odredbama članka 32. Zakona općinska i gradska izborna povjerenstva - pored ostalog - prikupljaju i zbrajaju rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području i objavljuju rezultate općinskih, odnosno gradskih izbora, a prema odredbama članka 34. istog Zakona županijsko izborno povjerenstvo objavljuje rezultate izbora za članove županijske skupštine.
Dakle, poslovi zbrajanja rezultata glasovanja na biračkim mjestima na njihovu području u provedbi izbora na članove gradskog vijeća, kao i objava rezultata gradskih izbora u djelokrugu su gradskih izbornih povjerenstava.
Prema odredbama članka 42. već navedenog Zakona glasuje se samo za kandidate i kandidatske liste navedene na glasačkom listiću. Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj imena kandidata, odnosno ispred naziva kandidatske liste jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave za koju se glasuje, s tim da se važećim smatra i onaj glasački listić iz kojeg se na siguran način može utvrditi za kojeg je kandidata odnosno kandidatsku listu birač glasao. Prema odredbi članka 43. Zakona nevažećim glasačkim listićem smatra se nepopunjeni glasački listić, glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kojeg je kandidata odnosno za koju je listu birač glasovao kao i glasački listić na kome je birač glasovao za dva ili više kandidata odnosno za dvije ili više kandidatskih lista.
Stajalište o ovim zakonskim odredbama ovaj Sud već je zauzeo u predmetu U-VII-356/1997 od 18. travnja 1997. godine i to u smislu: kad se radi o glasačkim listićima koji su popunjeni, na kojima je glasovano samo za jednog kandidata (dakle, nisu ispunjene zakonske pretpostavke o nevažećim listićima iz članka 43. navedenog Zakona), a popunjeni su zaokruživanjem skraćenog naziva stranke kraj imena kandidata i njegovog zamjenika, onda se sa sigurnošću može utvrditi za kojeg je kandidata birač glasovao.
Uvidom u 13 spornih glasačkih listića, koji su Sudu dostavljeni u ovom predmetu, Sud ocjenjuje važećim listić GV 000101 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke, listić GV 000102 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke, listić GV 000103 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke, listić GV 000147 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke, listić GV 000354 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke, listić GV 000248 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke, listić GV 001764 na kojem je pored imena kandidata zaokružena kratica stranke i listić GV 000666 na kojem je zaokružen redni broj kandidata; dakle od 13 spornih listića ovaj Sud je osam listića ocijenio važećim.
Nevažećim su ocijenjeni: listić GV 000035 na kojem je kružić udaljen od imena kandidata, listić GV 000794 koji je nepopunjen, listić GV 001530 na kojem je zaokruženo samo ime kandidata a ne i prezime, listić GV 001731 na kojem je kružić izvan imena kandidata i listić GV 001674 na kojem je zaokružen zamjenik; dakle od 13 spornih listića ovaj Sud je pet listića ocijenio nevažećim.
Podnositelj žalbe nije obrazložio čime mu je povrijeđeno pravo na žalbu, pa je žalba u tom pogledu također neosnovana.
Ovo rješenje temelji se na odredbama članaka 55. i 60. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave.
Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti