POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatski propisi - zakon o eksplozivnim - odluka o upravljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 48. stavka 3. točke 4., članka 49. stavka 1. točaka 1., 2., i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O OBAVLJANJU RIBOLOVA PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
- namjena pridnene povlačne mreže koće (u tekstu koji slijedi: pridnene koće);
- način upotrebe pridnene koće;
- vrijeme i mjesto upotrebe pridnene koće;
- konstrukcijsko-tehničke osobine pridnene koće;
- broj plovila te snaga pogonskog porivnog stroja plovila kod obavljanja ribolova pridnenom koćom.
Članak 2.
Pridnena koća namijenjana je lovu pridnenih (betonskih - demerzalnih) vrsta riba i drugih morskih organizama.
Članak 3.
Ribolov pridnenom koćom smije se obavljati povlačenjem mreže po morskom dnu ili neposredno iznad dna, uz upotrebu širilica i jednog plovila.
Članak 4.
Ribolov pridnenom koćom smije se obavljati na cijelom ribolovnom moru tijekom cijele godine, osim ako vrijeme ili mjesto upotrebe pridnene koće nisu ograničeni ili zabranjeni ovim Pravilnikom.
Članak 5.
U ribolovnom moru obavljanje ribolova pridnenom koćom zabranjeno je:

  1. u priobalnom pojasu od jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka, grebena i hridi do položaja mreže u lovu;
  2. u priobalnom pojasu do dvije (2) morske milje od otoka Palagruža, Galijula, Lastovo, Lastovnjaka, Vrhovnjaka, Glavat, Kopište, Mljet, Vis, Biševo i Brusnik;
  3. Vinodolskom i u Velebitskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D, te E i F, G i H, I i J, Ljubačkim vratima, te spojnicama između točaka K i L te obalom kopna između točaka L i A:

točka A - svjetionik Ertak na kopnu
točka B - Rt Bejavec na otoku Krk
točka C - Rt Škuljica na otoku Krk
točka D - Rt Stražica na otoku Prvić
točka E - Rt Šilo na otoku Prvić
točka F - Rt Markonj na otoku Goli
točka G - Rt Blažina na otoku Rab
točka H - Rt Krklant na otoku Rab
točka I - Rt Glavina na otoku Rab
točka J - Rt Zali rt na otoku Pag
točka K - Rt Korotanja na kopnu
točka L- Rt Baljenica na kopnu;
4. u Novigradskom moru;
5. u kanalu Nova Povljana i Ljubačkom zaljevu unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te Ljubačkim vratima (Paški most) i Privlačkim gazom (Virski most):
točka A - Rt Zminka na otoku Pag
točka B - Rt Rastovac na otoku Vir;
6. u Zadarskom i Pašmanskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:
točka A - Oštri rat (Punta Mika) na kopnu
točka B - Svjetionik Lukoran na otoku Ugljan
točka C - mjesto Pakoštane na kopnu
točka D - Rt Borovnjak na otoku Pašman;
7. oko otoka Blitvenica, unutar akvatorija od tri (3) morske milje oko otoka Blitvenica;
8. u Kaštelanskom zaljevu, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:
točka A - Rt Čiovo na otoku Čiovo
točka B - Rt Marjan na kopnu;
9. u Splitskom i Bračkom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:
točka A - mjesto Stobreč na kopnu
točka B - lučko svjetlo Sutivan na otoku Brač
točka C - Rt Križica na kopnu
točka D - Rt Sveti Nikola na otoku Brač;
10. u Hvarskom kanalu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te D i C:
točka A - zapadni rt uvale Blaca na otoku Brač
točka B - Rt Kabal na otoku Hvar
točka C - Rt Gališnjak na otoku Brač
točka D - Plani rat na otoku Hvar;
11. u Neretvanskom kanalu, Malom moru i kanalu Mali Ston, unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:
točka A - Rt Višnjica na kopnu
točka B - uvala Vela Prapatna na poluotoku Pelješac;
12. u Koločepskom kanalu, unutar akvatorija koji je unutar spojnica između točaka A i B, te C i D, te E i F, prolazom između otoka Jakljan i Šipan, te spojnicama između točaka G i H:
točka A - Rt Petka na kopnu
točka B - Rt Bezdanj na otoku Koločep
točka C - Rt Čavalika na otoku Koločep
točka D - Rt Poluge na otoku Lopud
točka E - Benešin rat na otoku Lopud
točka F - Rt Prtuša na otoku Šipan
točka G - sjeverozapadni rt otoka Jakljan
točka H - Rt Vratnik na poluotoku Pelješcu.
Članak 6.
U slučaju kad se u ribolovnom moru u nekoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone (akvatoriju) pojavi veća količina spolno nezrelih jedinki riba i drugih morskih organizama ili veća količina ženki škampa sa vanjskim jajima koje se love pridnenom koćom ministar poljoprivrede i šumarstva može temeljem:
- rezultata praćenja stanja riba i drugih morskih organizama,
- dojave osoba ovlaštenih za inspekcijski nadzor iz područja morskog ribarstva ili
- dojave ribara,
donijeti rješenje o privremenoj zabrani ribolova pridnenom koćom u određenoj ribolovnoj zoni ili akvatoriju.
U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se rok na koji se izdaje rješenje.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se strukovnim grupama ribara udruženih pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori i oglasit će se u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 7.
Zbog zaštite spolno nezrelih jedinki ili nedoraslih riba i drugih morskih organizama, u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, zabranjeno je obavljati ribolov pridnenom koćom unutar:
1. akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:
točka A - jugozapadni rt otoka Sestrice
točka B - sjeverozapadni rt otoka Mrtovac
točka C - jugozapadni rt otoka Balun
točka D - otok Purara
točka E - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od otoka Vrtlić u kursu 210o,
točka F - točka koja se nalazi na udaljenosti 6 morskih milja od otoka Vrtlić u kursu 210o ,
točka G - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od otoka Purara u kursu 210o ,
točka H - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od jugozapadnog rta otoka Balun u kursu 210o ,
točka I - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od sjeverozapadnog rta otoka Mrtovac u kursu 210o ,
točka J - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od jugozapadnog rta otoka Sestrice u kursu 210o;
2. akvatorija koji je omeđen spojnicama između točka A, B, C, D, E, F, G i H:
točka A - Rt Debela na otoku Žirje
točka B - Rt Grašnjak na otoku Žirje
točka C - južni rt otoka Mažirina
točka D - zapadni rt otoka Lukovnjak
točka E - sjeverni rt otoka Svilan
točka F - hrid Mulo
točka G - točka koja se nalazi na udaljenosti jedne morske milje od hridi Mulo u kursu 210o ,
točka H - točka koja se nalazi na udaljenosti tri morske milje od Rta Debela na otoku Žirje u kursu 210o.
Članak 8.
U unutrašnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom smije se obavljati samo uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 184 kW.
Od 1. siječnja 2005. godine u unutrašnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom smije se obavljati uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW.
U smislu ovoga Pravilnika kao ukupna snaga porivnog stroja plovila smatra se isključivo nominalna snaga stroja prema originalnoj deklaraciji proizvođača toga stroja.
Članak 9.
Iznimno od odredbe članka 5. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika u akvatoriju Pohlibskog kanala omeđenog spojnicama između točaka A i B, C i D, E i F, G i H, I i J, te obalom otoka Olib, Planik, Planičić, Maun i Škrda kao i akvatoriju Maunskog kanala omeđenog spojnicama između točaka I i J, A i K te L, M i H te obalom otoka Pag, Veliki Brušnjak, Maun i Škrda:
točka A - Rt Sadina na otoku Škrda
točka B - Rt Garmina na otoku Olib
točka C - Rt Arat na otoku Olib
točka D - Rt Glavica na otoku Planik
točka E - Rt Planik na otoku Planik
točka F - sjeveroistočni rt otoka Planičić
točka G - jugoistočni rt otoka Planičić
točka H - Rt Maun na otoku Maun
točka I - Rt Šip na otoku Maun
točka J - južni rt otoka Škrda
točka K - Rt Mišnjak na otoku Pag
točka L - svjetionik Kruna Zaglave na otoku Pag
točka M - sjeveroistočni rt otoka Veliki Brušnjak,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati na udaljenosti od najmanje pola morske milje (5 kabela) od obale otoka;
2. Zapadnom dijelu Riječkog zaljeva, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:
točka A - uvala Martinščica na kopnu
točka B - Rt Papratni na otoku Cres
točka C - Rt Jablanac na otoku Cres
točka D - uvala Brseč na kopnu,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka;
3. Istočnom dijelu Riječkog zaljeva, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D te E i F:
točka A - uvala Martinščica na kopnu
točka B - Rt Papratni na otoku Cres
točka C - Rt Grota na otoku Cres
točka D - Rt Pelova na otoku Krk
točka E - Rt Kijac na otoku Krk
točka F - Rt Oštro na obali kopna,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna.
Članak 10.
Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni F smije se obavljati samo u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka od 5,00 do 22,00 sati samo u:
1. dijelu Virskog mora i Zadarskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, prolazom veli Ždrelac, spojnicama između točaka C i D, te D i E, mostom kopno - otok Vir:
točka A - Oštri rat (Punta Mika) na kopnu
točka B - svjetionik Lukoran na otoku Ugljan
točka C - rt Zanovin na otoku Rivanj
točka D - uvala Hrvatin na otoku Sestrunj
točke E - Rt Križ na otoku Sestrunj
točka F - Rt Vrulja na otoku Vir,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;
2. dijelu Srednjega Kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B i C, mostom otok Ugljan - otok Pašman, te spojnicama između točaka D, E i F:
točka A - Rt Žman na Dugom Otoku
točka B - Rt Parda na otoku Iž
točka C - Rt Japlenički na otoku Ugljan
točka D - Rt Rasovica na otoku Pašman
točka E - svjetionik na sjevernoj strani otoka Lavdara
točka F - Rt Bluda na Dugom otoku,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;
3. dijelu Murterskoga mora, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D i E:
točka A - svjetionik na otoku Košara
točka B - otok Vodnjak (otoci Kukuljari)
točka C - sjeverni rt otoka Čavlin
točka D - svjetionik na otoku Mrtovnjak
točka E - otok Mala Dajna,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;
4. dijelu južno od Zlarinskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D i E:
točka A - svjetionik na otoku Komorica
točka B - jugoistočni rt otoka Dugo
točka C - jugoistočni rt otoka Mažirina
točka D - sjeverni rt otoka Lukovnjak
točka E - zapadni rt otoka Maslinovik
točka F - jugozapadni rt otoka Tmara,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom.
Članak 11.
Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni G smije se obavljati samo u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka od 5,00 do 22,00 sati, osim u:
1. dijelu Splitskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B, te C, D i E, kanalom između otoka Sv. Fumija i Čiovo, spojnicama između točaka F i G te H i I:
točka A - Rt Gomilica na otoku Brač
točka B - Rt Pelegrin na otoku Šolta
točka C - Rt Obinuški bok na otoku Šolta
točka D - otok Mali Krknjaš
točka E - sjeverozapadni rt otoka Sv. Fumija
točka F - Rt Čiova na otoku Čiovo
točka G - Rt Marjan na kopnu
točka H - mjesto Stobreč na kopnu
točka I - lučko svijetlo Sutivan na otoku Brač,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;
2. u dijelu Bračkog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C i D:
točka A - Rt Križica na kopnu
točka B - Rt Sveti Nikola na otoku Brač
točka C - lučko svjetlo Makarska
točka D - Rt Sumartin na otoku Brač,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;
3. u dijelu Korčulanskog i Neretvanskog kanala unutar akvatorija omeđenog spojnicom između točaka A i B te C i D:
točka A - Rt Sućuraj na otoku Hvaru
točka B - Rt Duba na poluotoku Pelješcu
točka C - Rt Lovišće na poluotoku Pelješcu
točka D - zapadni rt uvale Smarska na otoku Hvaru,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;
4. u dijelu Neretvanskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C, D i E:
točka A - Rt Višnjica na kopnu
točka B - zapadni rt uvale Prapatna na poluotoku Pelješcu
točka C - Rt Duba na poluotoku Pelješcu
točka D - Rt Sućuraj na otoku Hvaru
točka E - lučko svijetlo Drvenik,
u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo četvrtkom.
Članak 12.
Otvor oka ni na jednom dijelu pridnene koće ne smije biti manji od 46 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manji od 92 milimetra.
Otvor oka iz stavka 1. ovoga članka predstavlja unutrašnju udaljenost dviju potpuno ispruženih stranica oka mjerenu u milimetrima u mokrom stanju.
Otvor oka iz stavka 2. ovoga članka mjeri se posebnim mjeračem za mjerenje otvora oka mrežnog tega Međunarodnog savjeta za ispitivanje mora (International Council for the Exploration of the Sea - ICES).
Članak 13.
Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, na zapadnoj obali Istre od morske granice s Republikom Slovenijom do plićine Albanež u kursu 221o u pravcu vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. ožujka do 30. rujna, radi izlovljavanja muzgavaca dozvoljena je uporaba pridnene koće kod koje otvor oka ni na jednom dijelu ne smije biti manji od 30 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manji od 60 milimetara.
Članak 14.
Pridnena koća radi razdvajanja ulova smije imati do dvije vreće (sake), ali svaka vreća smije imati samo jedan sloj mrežnog tega.
Članak 15.
Na svakoj širilici pridnene koće mora biti označeno ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice kojom se obavlja ribolov uz uporabu pridnene koće.
Označivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se tako da se na posebnoj metalnoj pločici, koja mora biti pričvršćena na svaku od širilica, utisne ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice kojom se obavlja ribolov uz uporabu pridnene koće.
Članak 16.
Povlastica za obavljanje ribolova pridnenom koćom na području unutrašnjeg ribolovnog mora izdat će se samo u slučajevima:

  1. kad se radi o plovilu koje udovoljava uvjetima navedenim u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika i kojim se ribolov uz uporabu pridnene koće obavljao prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika;
  2. kad se radi o plovilu u gradnji namijenjenom ribolovu uz uporabu pridnenene koće čija je gradnja započeta prije 20. travnja 1993. godine i koje udovoljava uvjetima navedenim u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 17.
Odredbe članka 12. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. siječnja 1998. godine.
Odredbe članka 13. ovog Pravilnika primjenjivat će se od 1. ožujka 1997. godine.
Odredbe članka 15. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.
Članak 18.
Dok se ne započne s primjenom odredbi članka 12. ovoga Pravilnika veličina otvora oka mrežnog tega ni na jednom dijelu pridnene koće ne smije biti manja od 20 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manja od 40 milimetara.
Dok se ne započne s primjenom odredbi članka 13. ovoga Pravilnika na zapadnoj obali Istre od morske granice s Republikom Slovenijom do plićine Albanež u kursu 221o u pravcu vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u razdoblju od 1. ožujka do 30. rujna, radi izlovljavanja muzgavaca dopuštena je uporaba pridnene koće kod koje veličina otvora oka mrežnog tega ni na jednom dijelu ne smije biti manja od 14 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manja od 28 milimetara.
Veličina otvora oka mrežnog tega iz stavka 1. i 2. ovoga članka mjeri se u mokrom stanju od uzla do uzla dužinom stranice oka.
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", broj 46/96, 98/96, 41/97 i 63/97).
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/71
Ur.broj: 525-01-97-1
Zagreb, 1. srpnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti