POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - predmeti spora - program stavljanja internet stranice - ispravak zakona split ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 29. stavka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93., 44/94.) te članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93., 23/95. i 24/97.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. ožujka 1997., donosi
ODLUKU
O UVJETIMA POD KOJIMA SE SMATRA DA JE OSIGURANIK UZDRŽAVAO ČLANOVE OBITELJI KAO I O UVJETIMA PRESTANKA PRAVA NA OBITELJSKU MIROVINU USLIJED NASTALE PROMJENE U IMOVNOM STANJU ODNOSNO PRIHODIMA U GODINI 1997.
1. Kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem smatrat će se da član obitelji nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz plaće od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje svotu od 227,76 kn godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje svotu od 130,21 kn mjesečno.
Ako član obitelji osiguranika iz stavka 1. ove točke, osim katastarskog prihoda ima i druge prihode, katastarski prihod dijeli se sa 2,27 a mjesečna svota svih ostalih prihoda sa 1,30 pa ako zbroj količnika ne premašuje 100 smatra se da član obitelji nema vlastitog prihoda dovoljnog za uzdržavanje.
2. Dio katastarskog prihoda od vlastitog poljoprivrednog imanja koji otpada na člana obitelji za kojeg se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva - srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju.
3. Ako član obitelji osiguranika, za kojeg se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, živi i ostvaruje prihod na poljoprivrednom imanju srodnika, u vlastiti prihod toga člana obitelji od poljoprivredne djelatnosti uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja. Dio katastarskog prihoda koji u smislu stavka 1. ove točke otpada na člana obitelji, za kojega se utvrđuje pravo na obiteljsku mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednog kućanstva srodnika koji žive na tom poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda bez obzira na stupanj srodstva.
4. Navedeni cenzusi ne primjenjuju se kod ostvarivanja prava roditelja na obiteljsku mirovinu iza smrti sina pripadnika Hrvatske vojske.
5. Smatrat će se da je osiguranik osigurao sredstva za uzdržavanje člana obitelji, koji je živio izvan njegova kućanstva, ako je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 185,86 kn mjesečno, a drugi prihodi takvog člana obitelji ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.
6. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik od kojega član obitelji izvodi svoje pravo na obiteljsku mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana obitelji.
7. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom primijenit će se odredba članka 137. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
8. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997.
Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja
individualnih poljoprivrednika
Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti