POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatski list - statut nacionalnog centra - pravilnik o proračunskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 34/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINU
Članak 1.
U Pravilniku o vinu ("Narodne novine", br. 96/96) u članku 4. u Podregiji Zagorje-Međimurje u točki 5. u zagradi iza riječi "Budinščina" dodaje se riječ "Donja Stubica".
Članak 2.
U članku 7. u Podregiji Prigorje-Bilogora pod a) iza riječi "traminac crveni" dodaju se riječi "traminac mirisavi" i pod b) iza riječi "Melot crni" dodaju se riječi "zweigelt i kerner".
Članak 3.
U članku 10. stavak 5. briše se.
Članak 4.
U članku 11. stavak 5. briše se.
Članak 5.
U članku 12. stavku 3. alineji trećoj broj "1.000" zamjenjuje se brojkom "11.000", a u alineji četvrtoj broj "2.000" zamjenjuje se brojkom "12.000".
Članak 6.
U članku 15. stavku 2. alineji prvoj riječ "pet" zamjenjuje se riječju "tri", alineji drugoj riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dvije", a u alineji trećoj riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "jedne".
Članak 7.
U članku 21. stavku 2. riječi "i organoleptičkom ocjenom koju daje Komisija" brišu se.
Članak 8.
U članku 22. iza riječi "analitičke" dodaju se riječi "i organoleptičke".
Članak 9.
U članku 24. stavku 1. riječi "i organoleptičke ocjene koju daje Komisija" brišu se, a u stavku 3. dodaje se nova alineja koja glasi: "-rezultate organoleptičke ocjene."
Članak 10.
U članku 31. stavak 4., briše se.
Članak 11.
Prije članka 78. u naslovu "Uvjeti za davanje dopuštenja za proizvodnju specijalnog i pjenušavog vina" oznaka "c)" briše se.
Članak 12.
Prije članka 83. umjesto broja "8." treba stajati broj "7.", a prije članka 88. umjesto broja "9." treba stajati broj "8."
Članak 13.
U članku 91. stavku 1. točke 6. i 7. brišu se, u stavku 2. dodaje se točka 5. koja glasi:
"druge oznake značajne za proizvođače ili vino"
U stavku 3. riječ "najmanje dvostruko većim od ostalih oznaka" zamjenjuju se riječima "ne manjim od 5 mm".
Članak 14.
U članku 92. stavku 1. točke 3. i 10. brišu se, a točke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. i 12. postaju točke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10.
U stavku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:
"5. zaštićenog imena i znaka prema članku 23. Zakona o vinu.".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"(3) Stolno vino s oznakom kontroliranog podrijetla ne može nositi oznaku vinorodnog područja manjeg od podregije."
Članak 15.
U članku 93. umjesto riječi "članku 91. stavku 1." treba stajati riječ "članku 92. stavku 1."
Članak 16.
U članku 94. stavku 1. riječ "članka 91. stavka 1. točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 11." zamjenjuje se riječima "članka 92. stavka 1. točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. i 9."
Članak 17.
Članak 95. mijenja se i glasi:
"Oznake iz članka 92. stavka 1. točke 1, 3. i 6. moraju biti lako uočljive i pisane slovima ne manjim od 5 mm."
Članak 18.
U obrascu 1. u koloni 4 ispod riječi "Katastarska općina" dodati riječi "ili djelatnost".
U obrascu 2 iza kolone 5 dodati kolonu 6 i riječ "Godina sadnje vinograda", a kolona 6 postaje kolona 7.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-2/97-1/8
Urbroj: 525-01-97-2
Zagreb, 21. siječnja 1997.
Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti