POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatski list - kodeks etike psihološke - program povratka informator ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA UREDBE O PRAVIMA POVRATNIKA
Članak 1.
U Uredbi o pravima povratnika ("Narodne novine", broj 33/97) članak 4. mijenja se i glasi:
"Pravni položaj povratnika stječu oni prognanici i izbjeglice koji prema odredbama Zakona o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 87/96) ostvare pravo na obnovu svojih ratom oštećenih ili uništenih obiteljskih kuća ili stanova u koje se vrate i u njima prebivaju i prestaje im pravni položaj prognanika ili izbjeglice.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravni položaj prognanika ne gube prognanici ili izbjeglice s područja Osječko--baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada pod prijelaznom upravom UNTAES-a, kao ni oni prognanici ili izbjeglice koji u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe dostave nadležnom regionalnom uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske potvrdu Ministarstva razvitka i obnove o tome da su nadležnom tijelu podnijeli zahtjev za obnovu u ratu uništene ili oštećene obiteljske kuće ili stana i da obnova nije dovršena.
Sve osobe kojima u smislu stavka 1. ovoga članka prestaje pravni položaj prognanika ili izbjeglice dužne su u roku sedam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe vratiti slobodne od stvari i osoba kuću ili stan koje su, temeljem važećih propisa, dobili privremeno na korištenje.
U obnovljenu kuću ili stan onih prognanika ili izbjeglica koji se ne odazovu pozivu Ministarstva razvitka i obnove da u roku 15 dana od dana dostave poziva preuzmu obnovljenu kuću ili stan, to je Ministarstvo ovlašteno privremeno smjestiti druge prognanike, izbjeglice, raseljene osobe ili useljenike na području obnove."
Članak 2.
Članak 9. mijenja se i glasi:
"Osobama koje su ostvarile prava povratnika do 31. prosinca 1996. godine prestaju prava povratnika danom stupanja na snagu ove Uredbe.
Osobe koje ostvare prava povratnika temeljem ove Uredbe, gube prava povratnika u roku od šest mjeseci od dana ostvarenja tog prava."
Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 019-04/96-01/05
Urbroj: 5030116-97-3
Zagreb, 3. srpnja 1997.
Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti