POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatske uredbe - odluka o općinskim - uredba o nabavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", broj 10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADA ZA POSLOVE ZAŠTITE BILJA I BILJNIH PROIZVODA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
Članak 1.
U Pravilniku o visini naknada za poslove zaštite bilja i biljnih proizvoda u poljoprivredi i šumarstvu ("Narodne novine", br. 44/95), u članku 1. stavku 1. iza riječi "fizikalnih i bioloških svojstava sredstava za zaštitu bilja", dodaju se riječi "za osposobljavanje zaposlenika za rad u poljoprivrednoj ljekarni".
Članak 2.
(1) U članku 2. stavku 1. u stupcu "naknade za svaki daljni ha/kuna", naknade se mijenjaju i glase:

 1. Kukuruz 20,00
 2. Kukuruz (osnovno sjeme) 32,50
 3. Pšenica i ječam 20,00
 4. Zob, raž i pšenoraž 20,00
 5. Soja i uljana repica 20,00
 6. Suncokret 20,00
 7. Lucerna 20,00
 8. Ostale sitnozrne mahunarke 20,00
 9. Trave 20,00
 10. Sirak i proso 20,00
 11. Krupnozrne mahunarke 20,00
 12. Šećerna repa 240,00
 13. Stočna repa 100,00
 14. Krumpir 240,00
 15. Ostale kulture 100,00

(2) Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
Naknada za određivanje gljivičnih oboljenja:
- Sjemenski krumpir (jedan pregled) 400,00 kuna
Članak 3.
Iza članka 3. dodaje se novi članak 3a. koji glasi:
(1) Naknada za analizu jednog uzorka sjemena radi određivanja zdravstvenog stanja:
a) metode bez prethodnog naklijavanja:

 1. pregled naturalnog sjemena 75,00 kn
 2. test ispiranja 115,00 kn
 3. metoda osvjetljavanja i luminrscentna metoda 40,00 kn
 4. dokazivanje zaraze embrija s Ustilago sp. 745,00 kn

b) metode uz naklijavanje:
1. klasična metoda na filter papiru te njena modifikacija - metoda izmrzavanja
- za tretirano sjeme 370,00 kn
- za netretirano sjeme 745,00 kn
2. metoda na hranjivim podlogama
- za tretirano sjeme 1.115,00 kn
- za netretirano sjeme 1.485,00 kn
(2) Naknada za provjeru kvalitete tretiranja sjemena:

 1. za vizuelnu provjeru jednoličnosti pokrivanja sjemena dodanom bojom 75,00 kn
 2. vizuelna provjera intenziteta boje 185,00 kn
 3. određivanje doze fungicida kemijskim metodama 600,00 kn
 4. biotest 1.485,00 kn

(3) Naknada za analizu jednog uzorka bilja ili biljnih proizvoda radi određivanja prisutnosti štetočinja (gljivice, korovi, kukci, grinje):
- za analizu u kojoj nisu nađene štetočinje 300,00 kn
- za analizu s 1 - 3 vrste štetočinja 500,00 kn
- za analizu s 4- 6 vrsta štetočinja 750,00 kn
- za analizu s 7- 9 vrsta štetočinja 1.000,00 kn
- za analizu s 10 - 15 vrsta štetočinja 1.500,00 kn
- za analizu s više od 16 vrsta štetočinja 2.000,00 kn
Kad se kod analize ustanovi prisutnost karantenske štetočinje bilja, naknada se uvećava za 50%.
Članak 4.
U članku 5. stavku 4. iza riječi "tretiranje" brišu se riječi "za 10%" i dodaju se nove riječi "za 20%", a iza riječi "dozu" brišu se riječi "za 10%" i dodaju se nove riječi "za 20%".
Članak 5.
Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:
Naknada za postupak osposobljavanja zaposlenika za rad u poljoprivrednim ljekarnama za jednog polaznika iznosi 2.000,00 kn.
Klasa: 011-02/97-01/10
Urbroj: 525-01-97-01
Zagreb, 20. siječnja 1997.
Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti