POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravo u primjeni - uredba o ustrojstvu - i dodatak kolektivnog ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točke 10. i članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90. i 21/92.) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. ožujka 1997., donosi
ODLUKU
O VISINI PRIHODA KUĆANSTVA KORISNIKA MIROVINE O KOJIMA OVISI STJECANJE PRAVA NA ZAŠTITNI DODATAK UZ MIROVINU U GODINI 1997.
1. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu koji se prema Statutu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, osigurava korisnicima mirovine, smatrat će se da ni korisnik mirovine ni članovi njegova kućanstva nemaju drugih prihoda dostatnih za uzdržavanje;
a) ako im prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa (plaća, naknade, mirovine i dr.), ne prelazi 584,81 kn mjesečno po članu kućanstva, ili
b) ako im osnovica iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 303,68 kn godišnje po članu kućanstva, ili
c) ako im dohodak od obavljanja samostalnih djelatnosti, kao i drugi prihod od imovine i prihod podložan porezu (ostali dopunski prihod) ne prelazi 193,67 kn godišnje po članu kućanstva.
Prihod ostvaren izvan radnog odnosa povremenim ili privremenim radom, prihod ostvaren od iznajmljivanja soba, pružanja usluga i prehrane turistima, kao i prihod koji supružnik korisnika ostvari u kućnoj radinosti, izjednačuje se s prihodom ostvarenim na osnovi radnog odnosa.
2. Ako korisnik mirovine i članovi njegova kućanstva imaju istodobne prihode po raznim osnovama iz točke 1. ove odluke, visina prihoda se utvrđuje tako da se prihod podijeli i to prihod pod a) s 5,84 prihod pod b) s 3,04, prihod pod c) s 1,94 i ako im zbroj količnika prelazi 100, smatra se da korisnik mirovine ima drugih prihoda dostatnih za uzdržavanje.
3. Pri utvrđivanju prava na zaštitni dodatak uz mirovinu primjenom cenzusa prihoda, ostvarenih na osnovi radnog odnosa, ti se prihodi dijele na korisnika mirovine, njegova supružnika, djecu i roditelje koje korisnik i njegov supružnik uzdržavaju.
Ako je supružnik korisnika mirovine zaposlen u inozemstvu kod inozemnog poslodavca ili se tamo bavi samostalnom djelatnošću, smatra se, da korisnik mirovine ima drugih prihoda dostatnih za uzdržavanje.
4. Pri utvrđivanju visine prihoda kućanstva korisnika mirovine u smislu točke 1. ove odluke, uzima se:
a) kao prihod ostvaren na osnovi radnog odnosa prosječna mjesečna svota plaće, naknada i drugih primanja iz radnog odnosa, izračunata po svim efektivnim primanjima (isplatama), ostvarenim u protekloj godini, a za mirovine - mjesečna svota mirovine ostvarena u mjesecu prosincu protekle godine, odnosno u odgovarajućem mjesecu tekuće godine u kojima je član kućanstva ostvario pravo na mirovinu;
b) kao katastarski prihod - osnovica iz plaće od poljoprivredne djelatnosti iz protekle godine;
c) kao ostali dopunski prihod - osnovice za plaćanje doprinosa iz plaće i poreza iz protekle godine.
5. U cenzus prihoda kućanstva korisnika mirovine uzima se i dio katastarskog prihoda od suvlasničkog dijela poljoprivrednog imanja, odnosno sunasljedničkog dijela neraspravljene ostavine, koji po nasljednom pravu pripada članu kućanstva bez obzira na to koristi li se suvlasničkim, odnosno sunasljedničkim dijelom kao i dio prihoda od suvlasničkog, odnosno sunasljedničkog dijela druge imovine.
6. Pri utvrđivanju cenzusa prihoda ne uzimaju se u obzir privremena ili stalna oslobođenja i olakšice pri plaćanju doprinosa od plaće i poreza građana, osim za zgrade koje korisnicima služe za stanovanje.
Prihod koji je oslobođen doprinosa ili poreza uzima se u obzir na osnovi idealno utvrđene porezne osnovice.
7. Ako neki od korisnika obiteljske mirovine ispunjavaju, a drugi ne ispunjavaju uvjete za priznanje prava na zaštitni dodatak, u smislu odredaba ove odluke, zaštitni će se dodatak prethodno donijeti prema članku 87. Statuta bivše Zajednice poljoprivrednika, kao da svi korisnici ispunjavaju uvjete, pa se tako određeni dijelovi isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete. Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine, kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, žive odvojeno.
8. Ova odluka stupa na snagu idućega dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.
Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja
individualnih poljoprivrednika
Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti