POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravo na internetu - zakon o brdsko planinskim - popis ovlaštenih zakoni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 20. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90. i 21/92.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. ožujka 1997., donosi
ODLUKU
O OSNOVICAMA OSIGURANJA KOJE SE UZIMAJU ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE DOPRINOSA I ZA ODREĐIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA OD 1. SIJEČNJA 1997.

  1. Osiguranici, individualni poljoprivrednici, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.
  2. Osiguranici - individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona) razvrstavaju se u osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:
  3. do 1.565,00 kn kat. prihoda 829,82 kn


2. preko 1.565.00 kn do 3.130,00 kn kat. prihoda 1.062,10 kn

3. preko 3.130,00 kn do 4.690,00 kn kat. prihoda 1.261,50 kn

4. preko 4.690,00 kn do 6.264,00 kn kat. prihoda 1.493,75 kn

5. preko 6.264,00 kn do 8.144,00 kn kat. prihoda 1.693,02 kn

6. preko 8.144,00 kn do 11.274,00 kn kat. prihoda 1.991,69 kn

7. preko 11.274,00 kn do 15.658,00 kn kat. prihoda 2.290,58 kn

8. preko 15.658,00 kn do 22.862,00 kn kat. prihoda 2.589,23 kn

9. preko 22.862,00 kn kat. prihoda 2.921,18 kn

3. Za osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod (članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u svoti od 27.221,00 kn.
Prosječni katastarski prihod iz stavka 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članku 86. stavak 1. točke 5. Zakona.
4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke, utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 27.221,00 kn osnovica osiguranja od 2.921,18 kn koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
5. Za osiguranike, individualne poljoprivrednike, koji su osigurani kao članovi kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 4. do 6. Zakona) utvrđuje se osnovica osiguranja od 792,20 kn, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.
6. Osim osnovica osiguranja utvrđenih u točki 2, 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još sljedeće više osnovice osiguranja:
3.319,44 kn
3.983,62 kn
6.898,51 kn
7. Osiguranik - individualni poljoprivrednik i član kućanstva koji je osiguran kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev biti razvrstan u bilo koju višu osnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke, koja je viša od one u koju je razvrstan prema točki 2., 4. ili 5. ove odluke.
8. Razvrstavanje u višu osnovicu osiguranja provodi se na osnovi rješenja direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Direktor može ovlastiti rukovoditelje područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, da donesu rješenja o razvrstavanju u višu osnovicu osiguranja.
9. Zahtjev za izbor više osnovica osiguranja u godini 1997. može se podnijeti do 31. prosinca 1997.
10. Osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 1. siječnja 1980. ili kojim kasnijim datumom, Služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u godini 1997. za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika - individualnog poljoprivrednika.
11. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1997.
Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja
individualnih poljoprivrednika
Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v.r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti