POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - hrvatska baza - zakon o društvenoj - odluku o osnovnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Na temelju članka 20. stavka 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte ("Narodne novine", br. 101/95), i na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, te uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra prosvjete i športa, ministar gospodarstva donosi
ODLUKU
O UPISU U OBRTNIČKE I DRUGE SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE, U SUSTAV OBRAZOVANJA PROPISAN ODREDBAMA ČLANKA 39., 40., I 41. ZAKONA O OBRTU ("Narodne novine", br. 77/93, 90/96), ZA ŠKOLSKU GODINU 1997./98.
I.
Ovom odlukom utvrđuje se broj učenika koji će se u školskoj godini 1997/98. upisati u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, s pravom javnosti. Obrazovanje učenika izvodit će se prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu. Broj učenika koji se upisuju utvrdit će se prema vrstama obrazovnih programa, za zanimanja u obrtništvu i prema školama.
II.
U sklopu javnih obrazovnih potreba Republike Hrvatske u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola u školskoj godini 1997/98. prema programima iz točke I. ove odluke, upisat će se 3.983 učenika. U I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, učenici će se upisivati prema vrstama obrazovnih programa i u opsegu utvrđenom u "Strukturi i opsegu upisa učenika u I. razred obrtničkih i drugih srednjih strukovnih škola, prema programu propisanom odredbama članka 39, 40. i 41. Zakona o obrtu", koja je u privitku i sastavni je dio ove Odluke.
III.
Pored učenika iz točke II. ove Odluke, pravo na upis imaju i drugi učenici, koji s obrtnikom imaju zaključen ugovor o naukovanju. Za ove učenike ministar gospodarstva donijet će odluku o dodatnom upisu.
IV.
Učenici će se upisivati pod uvjetima koje je Ministar prosvjete i športa propisao Odlukom o upisu učenika u srednje škole za školsku godinu 1997/98. ("Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa" br. 2/97).
V.
Pravo na upis imaju učenici koji pored uvjeta iz točke IV. ove Odluke, imaju s obrtnikom zaključen ugovor o naukovanju (oznaka za narudžbu, "Narodne novine", UT-XI-4-123).
Klasa: 311-01/97-01/626
Urbroj: 526-01-97-07
Zagreb, 23. lipnja 1997.
Ministar
mr. Nenad Porges, v. r.STRUKTURA I OPSEG UPISA UČENIKA U I. RAZRED OBRTNIČKIH I DRUGIH SREDNJIH STRUKOVNIH ŠKOLA, PREMA PROGRAMU PROPISANOM ODREDBAMA ČLANKA 39, 40. I 41. ZAKONA O OBRTU ("Narodne novine", broj 77/93, 90/96)
PROGRAM ODOBREN UPIS
R. Šifra Naziv Tra- Raz. Uče-
br. janje odjela nika
I. ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
1. Srednja strukovna škola Samobor
014233 Automehaničar 3 1,00 30
2. Srednja škola "Ivan Švear"
IvaniĆ Grad
250333 Frizer 3 2,00 60
3. Obrtnička škola za strojarstvo
i elektrotehniku Velika Gorica
014233 Automehaničar 3 2,00 60
II. ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
4. Ugostiteljska i trgovačka škola Sisak
061103 Prodavač 3 2,00 60
5. Industrijsko-obrtnička škola Sisak
013933 Limar 3 0,50 15
014033 Autolimar 3 0,50 15
014233 Automehaničar 3 1,00 30
6. Obrtnička škola Sisak
260133 Fotograf 3 0,27 8
12133 Stolar 3 1,00 30
XI. ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA
32. Obrtnička škola OSIJEK
250333 Frizer 3 1,00 30
33. Obrtnička škola Antuna Horvata, ĐAKOVO
011803 Mehaničar poljoprivredne
mehanizacije 3 0,50 15
013533 Strojobravar 3 0,50 15
013733 Plinoinstalater 3 0,67 20
013933 Limar 3 0,17 5
014033 Autolimar 3 0,17 5
042133 Elektroinstalater 3 0,33 10
042333 Elektromehaničar 3 0,33 10
092133 Pekar 3 0,33 10
092333 Mlinar 3 0,20 5
092433 Mesar 3 0,50 15
121133 Stolar 3 1,00 30
133133 Zidar 3 0,34 10
222133 Krojač 3 1,00 30
250333 Frizer 3 1,00 30
260133 Fotograf 3 0,33 10
260333 Ličilac-soboslikar 3 0,33 10
260533 Autolakirer 3 0,33 10
34. Srednja škola DONJI MIHOLJAC
013133 Tokar 3 0,50 15
013433 Alatničar 3 0,33 10
013533 Strojobravar 3 0,50 15
013733 Plinoinstalater 3 0,33 10
013833 Vodoinstalater 3 0,33 10
061103 Prodavač 3 1,00 30
35. Srednja škola Isidora Kršnjavoga NAŠICE
133133 Zidar 3 0,50 15
133233 Tesar 3 0,50 15
XII. ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
36. Škola za obrtnička zanimanja ŠIBENIK
092133 Pekar 3 0,50 15
092433 Mesar 3 0,50 15
250333 Frizer 3 1,00 30
XIII. ŽUPANIJA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
37. Drvodjeljska tehnička škola VINKOVCI
121133 Stolar 3 2,00 60
38. Industrijsko-obrtnička škola S. S. Kranjčević, VINKOVCI
013133 Tokar 3 0,33 10
013522 Strojobravar 3 0,33 10
014133 Bravar 3 0,33 10
014233 Automehaničar 3 1,00 30
042133 Elektroinstalater 3 0,50 15
042333 Elektromehaničar 3 0,50 15
071403 Slastičar 3 0,50 15
222133 Krojač 3 1,00 30
250333 Frizer 3 1,00 30
XIV. ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA
39. Obrtnička škola MAKARSKA
014233 Automehaničar 3 1,00 30
250333 Frizer 3 1,00 30
071203 Kuhar 3 1,00 30
061103 Prodavač 3 1,00 30
40. Srednja strukovna škola "Bana Jelačića" SINJ
250333 Frizer 3 1,00 30
41. Obrtnička škola SPLIT
250333 Frizer 3 1,00 30
42. Obrtničko-tehnička škola SPLIT
014233 Automehaničar 3 1,00 30
121133 Stolar 3 1,00 30
43. Srednja strukovna škola OMIŠ
014233 Automehaničar 3 1,00 30
250333 Frizer 3 1,00 30
XV. ŽUPANIJA ISTARSKA
44. Srednja industrijska i obrtnička škola BUJE
013533 Strojobravar 3 0,33 10
013833 Vodoinstalater 3 0,33 10
014033 Autolimar 3 0,33 10
042133 Elektroinstalater 3 0,33 10
042233 Autoelektričar 3 0,33 10
042333 Elektromehaničar 3 0,33 10
121133 Stolar 3 0,33 10
45. Škola za turizam Pula
071203 Kuhar 3 1,00 30
46. Strukovna škola PULA
092433 Mesar 3 1,00 30
250333 Frizer 3 1,00 30
XVI. ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA
47. Turistička i ugostiteljska škola DUBROVNIK
071203 Kuhar 3 1,00 30
48. Obrtnička škola DUBROVNIK
014033 Autolimar 3 0,50 15
014233 Automehaničar 3 0,50 15
042133 Elektroinstalater 3 1,00 30
121133 Stolar 3 1,00 30
133133 Zidar 3 0,50 15
250333 Frizer 3 1,00 30
260333 Ličilac-soboslikar 3 0,50 15
XVII. ŽUPANIJA MEĐIMURSKA
49. Tehnička, industrijska i obrtnička škola ČAKOVEC
011803 Mehaničar poljoprivredne
mehanizacije (odjel u Prelogu) 3 0,50 15
013133 Tokar 3 0,50 15
013433 Alatničar 3 0,33 10
013533 Strojobravar 3 0,50 15
013933 Limar 3 0,50 15
014033 Autolimar 3 0,50 15
014233 Automehaničar 3 1,00 30
014233 Automehaničar (odjel u Prelogu) 3 0,50 15
042133 Elektroinstalater 3 0,50 15
042233 Autoelektričar 3 0,50 15
042333 Elektromehaničar 3 0,50 15
042433 Elektroničar-mehaničar 3 0,50 15
50. Graditeljska škola ČAKOVEC
133133 Zidar 0 0,50 15
260333 Ličilac-soboslikar 3 0,50 15
51. Gospodarska škola ČAKOVEC
092133 Pekar 3 0,50 15
092433 Mesar 3 0,50 15
XVIII GRAD ZAGREB
52. Ugostiteljska-turistička škola ZAGREB
071203 Kuhar 3 1,00 30
071403 Slastičar 3 1,00 30
53. Elektrostrojarska obrtnička škola ZAGREB
013033 Autolimar 3 1,00 30
014233 Automehaničar 3 1,00 30
012133 Elektroinstalater 3 1,00 30
54. Obrtnička i industrijska graditeljska škola ZAGREB
133133 Zidar 3 1,00 30
133233 Tesar 3 1,00 30
55. Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija ZAGREB
013633 Instalater grijanja i klimatizacije 3 1,00 30
013733 Plinoinstalater 3 1,00 30
013833 Vodoinstalater 3 0,50 30
013933 Limar 3 0,50 15
014133 Bravar 3 1,00 15
56. Obrtnička škola za osobne usluge ZAGREB
250333 Frizer 3 2,00 60
260133 Fotograf 3 1,00 30
250233 Pediker 3 0,33 10
57. Strojarska tehnička škola ZAGREB
013133 Tokar 3 0,33 10
013533 Strojobravar 3 0,33 10


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti