POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravno područje - obvezatne upute ii - podaci o vrijednosti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na osnovi članka 46. Zakona o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90, 40/90 i 26/93) i članka 6. točka 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. ožujka 1997., donosi
ODLUKU
O USKLAĐIVANJU DOPLATKA ZA DJECU I CENZUSA PRIHODA KAO UVJETA ZA STJECANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U GODINI 1997.
I. Usklađivanje cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje
prava na doplatak za djecu u godini 1997.
1. Cenzus prihoda utvrđen u članku 37. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona o doplatku za djecu (u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno u točki 1. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1996. ("Narodne novine", broj 26/96 i 108/96 - u daljnjem tekstu: Odluka iz godine 1996.) usklađuje se zbog porasta prosječne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u godini 1996, tako da doplatak za djecu u godini 1997. pripada korisniku:
a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 913,29 kuna mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 116,80 kuna godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 257,12 kuna godišnje po članu kućanstva.
Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 37. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 9,13, prihod pod b) sa 1,16 i prihod pod c) sa 2,57, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 38. Zakona).
2. U smislu točke 1. ove odluke usklađuje se i cenzus prihoda utvrđen u članku 40. stavku 1. toč. 1, 2. i 3. Zakona, odnosno u točki 2. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1996, tako da doplatak za djecu u godini 1997. pripada korisniku:
a) ako mu prihod ostvaren po osnovi zaposlenja ne prelazi 1.186,12 kuna mjesečno po članu kućanstva;
b) ako mu osnovica poreza iz prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne prelazi 157,68 kuna godišnje po članu kućanstva;
c) ako mu prihod od obavljanja zanatskih i drugih privrednih djelatnosti ili od intelektualnih usluga, kao i od porezu podložnih prihoda od imovine i imovinskih prava (ostali prihod) ne prelazi 328,19 kuna godišnje po članu kućanstva.
3. Ako korisnik doplatka za djecu i članovi njegovog kućanstva imaju istodobno prihode po raznim osnovama iz članka 40. Zakona, visina prihoda utvrđuje se tako da se prihod pod a) podijeli s 11,86, prihod pod b) s 1,57 i prihod pod c) s 3,28, pa ako zbroj količnika prelazi 100, korisniku ne pripada pravo na doplatak za djecu (članak 41. Zakona).
II. Usklađivanje doplatka za djecu u godini 1997. s kretanjem troškova života u protekloj godini
3. Svote doplatka za djecu utvrđene u članku 39. Zakona, odnosno u točki 3. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1996. mijenjaju se pa korisniku iz toga članka pripada u godini 1997. doplatak u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 205,07 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 577,28 kn po članu kućanstva mjesečno;
b) od 124,67 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 577,28 kn do 731,53 kn po članu kućanstva mjesečno;
c) od 111,29 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 731,53 kn do 913,29 kn po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 111,29 kn po djetetu.
4. U smislu točke 3. ove odluke mijenjaju se svote doplatka za djecu utvrđene u članku 42. Zakona, odnosno u točki 4. stavku 1. pod a), b) i c) Odluke iz godine 1996. tako da korisniku iz toga članka pripada u godini 1997. doplatak za djecu u punoj mjesečnoj svoti:
a) od 299,13 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 750,96 kn po članu kućanstva mjesečno;
b) od 174,39 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 750,96 kn do 941,12 kn po članu kućanstva mjesečno;
c) od 153,36 kn po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 941,12 kn do 1.186.12 kn po članu kućanstva mjesečno.
Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 153,36 kn po djetetu.
III. Usklađivanje doplatka za djecu korisnicima koji pravo ostvaruju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
5. Korisnicima doplatka za djecu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/96) doplatak se od 1. 1. 1997. određuje u svoti od 299,13 kn mjesečno po djetetu.
IV. Zajedničke odredbe o usklađivanju

  1. Usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dužnosti u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
  2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka iz godine 1996.
  3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997.

Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti