POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravno pitanje - uredba o položajnim - aneks sporazumu od ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. ožujka 1997., donosi
ODLUKU
O NAKNADI PUTNIH TROŠKOVA U SVEZI S OSTVARIVANJEM PRAVA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I NAJVIŠOJ SVOTI NAKNADE SELIDBENIH TROŠKOVA ZA GODINU 1997.
1. Naknadu putnih troškova koja pripada osiguranim osobama obuhvaća:
- naknadu za troškove prijevoza u odlasku i povratku
- naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.
2. Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkraćoj relaciji. Ako osigurana osoba upotrebljava vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.
3. U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti upotreba i skupljeg, odnosno posebnoga, prijevoznog sredstva (brzi ili ekspresni vlak, spavaća kola, viši razred u vlaku, automobil, zrakoplov i dr.), ako je to potrebno s obzirom na zdravstveno stanje osigurane osobe ili na dužinu puta.
Korištenje skupljeg, odnosno posebnog prijevoznog sredstva, odobrava ovlašten organ Službe Republičkog fonda, na prijedlog nadležnog liječnika zdravstvenog osiguranja, ili stručnog organa vještačenja Republičkog fonda. Osigurana osoba kojoj je odobrena upotreba prijevoznoga sredstva iz stavka 1. ove točke, dužna je za obračun naknade prijevoznih troškova podnijeti dokaz o korištenju toga prijevoznog sredstva.
4. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz točke 3. ove odluke i u slučaju ako su ukupni putni troškovi (točka 1.) manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinim prijevoznim sredstvom.
5. Naknada za troškove prehrane i izbivanja izvan mjesta prebivališta pripada u punoj ili smanjenoj svoti, ovisno o trajanju putovanja i izbivanja i iznosi 70% od dnevnice za službeno putovanje u zemlji za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljske radne organizacije, najviše do svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.
6. Naknada iz točke 5. ove odluke pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno najmanje 12 sati.
Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 1. ove točke pripada u smanjenoj svoti, i to u visini od 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu.
Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 1. ove točke pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u punoj svoti, a za ostatak vremena ispod 12, a iznad 8 sati, u smanjenoj svoti.
7. Vrijeme za koje pripada naknada iz točke 5. ove odluke računa se od polaska korištenoga prijevoznog sredstva iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta, do povratka u to mjesto.
Polazak i povratak korištenoga prijevoznog sredstva u javnom prometu, utvrđuje se prema propisanom voznom redu, uzimajući pri povratku u obzir, mogućnost korištenja prvog redovitog prijevoznog sredstva.
U vrijeme iz stavka 1. ove točke ne računa se vrijeme koje je osigurana osoba provela radi određenog ispitivanja u zdravstvenoj ili drugoj organizaciji u kojoj je imala osiguran smještaj i prehranu.
8. Pri obračunu naknade putnih troškova osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.
9. Naknada selidbenih troškova pripada osiguranicima koji su upućeni u drugo mjesto radi stalnog zaposlenja prema stvarnim troškovima, ali najviša svota te naknade ne može iznositi više od 2.217,00 kn.
10. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997.
Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda mirovinskog
i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti