POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - glasilo - odluku o promatraču - popis priznatih prirodnih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 53. stavka (3) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi
PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U TELEKOMUNIKACIJAMA
Članak 1.
Iza članka 7. Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 22/95, 100/95 i 66/96) dodaju se novi članci 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:
"Članak 8.
Tehnički pregled se obavlja nakon postavljanja radijske postaje prema uvjetima iz dozvole za postavljanje u svrhu podnošenja zahtjeva za dobivanje dozvole za rad.
Članak 9.
Tehnički pregled obuhvaća:

 1. provjeru tehničkih i općih podataka,
 2. mjerenja značajki postavljenih radijskih postaja i usporedbu s odgovarajućim tehničkim normama.

Članak 10.
Provjera tehničkih i općih podataka obuhvaća:

 1. provjeru tehničke dokumentacije za postavljanje radijske postaje,
 2. usporedbu podataka i vrijednosti parametara ostvarenih na postavljenom radijskom uređaju s podacima i parametrima iz tehničke dokumentacije i iz dozvole za postavljanje i to za sve skupine podataka kako slijedi:

- vlasnik radijske postaje,
- podaci o uređaju,
- lokacija radijske postaje,
- uporaba frekvencije,
- antenski sustav,
- posebni uvjeti uporabe.
3. stanje infrastrukturnih uvjeta;
- atest gromobranskog i zaštitnog zemljovoda prema normama i propisima u Republici Hrvatskoj,
- dokaz da je antenski sustav postavljen sukladno tehničkoj dokumentaciji.
Članak 11.
(1) Na postavljenoj radijskoj postaji izvode se slijedeća mjerenja:

 1. frekvencija; odstupanje, stabilnost,
 2. frekvencijski pojas; zauzeta širina za svaki razred emisije,
 3. snaga zračenja; snaga vala nositelja, vršna,
 4. snaga neželjenih emisija; harmoničkih, intermodulacijskih, izvanpojasnih i parazitnih,
 5. signal na prijamniku; razina,
 6. modulacija; dubina/devijacija.

(2) Mjerni instrumenti s kojima se izvode mjerenja iz stavka 1. ovog članka moraju imati točnost najmanje deset puta veću od dopuštenog odstupanja.
(3) Za obavljanje tehničkog pregleda potrebni mjerni instrumenti su kako slijedi:

 1. signal generator i AF generator,
 2. mjerilo frekvencije,
 3. analizator spektra,
 4. osciloskop,
 5. atenuatori,
 6. mjerilo snage i SWR metar,
 7. analizator modulacije.

Članak 12.
(1) Rezultati tehničkog pregleda radijske postaje unose se u obrazac Izvješće o tehničkom pregledu (u daljnjem tekstu: ITP), koji je Dodatak 1 ovom pravilniku i njegov sastavni dio. Dodatak 2 ovom pravilniku je Potvrda o obavljenom tehničkom pregledu.
(2) Nakon obavljenog tehničkog pregleda vlasniku radijske postaje izdaje se potvrda o obavljenom tehničkom pregledu i jedan primjerak ispunjenog obrasca ITP."
Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-01/96-02/74
Urbroj: 530-07-96-1
Zagreb, 8. siječnja 1997.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti