POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni predmeti - popis osoba koje - odluka o konačnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, rješavajući u izbornom sporu povodom žalbe Hrvatske demokratske zajednice, na sjednici održanoj dana 21. travnja 1997. godine, donio je ovo
RJEŠENJE

  1. Žalba Hrvatske demokratske zajednice, izjavljena protiv rješenja Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, klasa: 013-01/97-01/01, urbroj: 599-97-325 od 18. travnja 1997. godine, odbija se kao neosnovana.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Hrvatska demokratska zajednica podnijela je ovom Sudu putem Županijskog odbora HDZ-a Osijek pravodobnu žalbu radi povrede Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine", br. 90/92, 69/95, 59/96 i ispr. 63/96).
U podnesenoj žalbi Hrvatska demokratska zajednica tvrdi da Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske nije postupilo po njihovom prigovoru, podnesenom 14. travnja 1997. godine, 16. travnja 1997. i po dopuni prigovora od 17. travnja 1997. godine.
Nadalje, žalitelj tvrdi da u svom prigovoru nije tražio poništenje izbora i raspisivanje novih izbora za izbornu jedinicu br. XI. za Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije, već naprotiv da je tražio da se provede ponovno prebrojavanje glasova na svim biračkim mjestima u četiri izborne jedinice pa je radi toga predložio da Sud uvaži žalbu, poništi osporeno rješenje Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske te odredi da se u skladu s ovom žalbom i prijedlogom od 17. travnja 1997. godine provede prebrojavanje glasova u izbornim jedinicama VIII., IX., X. i XI. u Osječko-baranjskoj županiji ili da navedeno rješenje poništi i da se Izbornom povjerenstvu naredi da donese novo rješenje u skladu s citiranim Zakonom o izboru.
Žalba nije osnovana.
Postupajući prema članku 60. stavku 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, Sud je izvršio uvid u spis Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a naročito u podnesene prigovore od 14., 16. i 17. travnja 1997. godine.
Točno je da je prigovorima od 14. i 17. travnja 1997. godine Hrvatska demokratska zajednica tražila (samo) prebrojavanje glasova na određenim izbornim jedinicama za Županijsku skupštinu Osječko-baranjske županije, a nije postavljen izričiti zahtjev za poništenje izbora.
Zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasova, po logici stvari, nužno u sebi sadrži i sumnju u ispravnost rezultata izbora i zahtjev za provjerom tog rezultata. Prebrojavanje glasova ne obavlja se zbog samog brojanja, nego zbog provjere ispravnosti utvrđenih rezultata izbora. Zbog toga rezultati takvog prebrojavanja mogu dovesti do poništenja izbora, ako se pokaže da su oni nepravilno utvrđeni i da je to utjecalo na krajnje rezultate izbora, odnosno do odbijanja zahtjeva za poništenjem izbora ako se pokaže da je prebrojavanje glasova bilo ispravno, odnosno da određene greške nisu mogle utjecati na konačne rezultate izbora.
Zbog toga prigovore Hrvatske demokratske zajednice bez obzira na njihove navode iz podnesaka od 14. i 17. travnja 1997. treba shvatiti kao zahtjev za poništenje izbora. Ovo tim više što se u podnesku od 16. travnja 1997. izričito i na nekoliko mjesta traži poništenje izbora, a taj zahtjev nije izričito povučen ni u kasnijem podnesku od 17. travnja 1997. godine.
Zbog toga ne stoji tvrdnja iznesena u žalbi da je Republičko izborno povjerenstvo rješavalo mimo zahtjeva Hrvatske demokratske zajednice, odnosno da ono nije uzelo u obzir podnesak stranke od 17. travnja 1997. godine.
U pobijanom rješenju Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske utvrdilo je da je zaista došlo do zamjene glasova na biračkom mjestu 86., tako da su kandidatu Željku Mandiću pribrojeni glasovi Ernesta Nappholza, a Ernestu Nappholzu dani su glasovi kandidata Željka Mandića. No, na temelju ukupnih rezultata glasovanja, čak i nakon što su obavljene ispravke grešaka koje su ustanovljene, utvrđeno je da spomenuta greška - da i nije bila ispravljena - ne bi dovela do promjene u ukupnom rezultatu izbora u pogledu kandidata koji su izabrani. Prema tome, utvrđena greška ne utječe bitno na rezultate izbora, jer odnos između kandidata ostaje isti.
Treba naglasiti da okolnost što je na jednom izbornom mjestu došlo do greške u brojanju glasova, sama po sebi, nikako ne može izazvati opravdane sumnje da je ista ili slična greška učinjena na drugim biračkim mjestima, odnosno u drugim izbornim jedinicama koje navodi podnositelj prigovora. Suprotno stajalište - tj. da greška na jednom biračkom mjestu izaziva sumnju i u pogledu pravilnosti rada drugih biračkih odbora - dovelo bi do apsurdnog zaključka da jedna greška učinjena pred bilo kojim biračkim tijelom, izaziva potrebu za prebrojavanjem glasova u čitavoj Republici Hrvatskoj.
S obzirom na to da podnositelj prigovora nije naveo nikakve uvjerljive razloge za sumnju u utvrđivanje rezultata izbora, osim spomenute greške u brojanju glasova na biračkom mjestu broj 86., žalbu je trebalo odbiti kao neosnovanu.
Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 12/91).
Broj: U-VII-376/1997
Zagreb, 21. travnja 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti