POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni poslovi - pravilnik o evidencijama - ispravak zakona pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 14. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine" br. 43/96) i članka 74. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - Pročišćeni tekst), guverner Narodne banke Hrvatske donosi
UPUTE
O POSTUPKU REGISTRACIJE OBVEZA PO ZAKONU O PREUZIMANJU DIJELA DUGA PO NOVOM FINANCIJSKOM SPORAZUMU IZ 1988. G. TE O IZDAVANJU OBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE RADI ZAMJENE TOG DUGA

  1. Obveze Republike Hrvatske po Zakonu o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988. g. te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga ("Narodne novine" br. 87/96) - u daljnjem tekstu "Zakon", registriraju se u Narodnoj banci Hrvatske.
  2. Dokumentaciju na registraciju Narodnoj banci Hrvatske podnosi platni agent Republike Hrvatske Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb.
  3. Obveze po Zakonu iz točke 1. podnose se na registraciju na obrascima iz Odluke o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom ("Narodne novine" br. 92/96), i to:
  4. Obrazac KZ-2 (Prijava o zaključenom kreditnom poslu) pojedinačno za obveze po obveznicama Serije A i Serije B zajedno s obrascem KZ-7 (Specifikacija dužnika prema Republici Hrvatskoj);
  5. Obrazac KZ-3 (Realizacija korištenja);
  6. Obrazac KZ-4 (Plan otplate);
  7. Obrazac KZ-4 (Realizacija otplate) za izvršenu gotovinsku otplatu u svoti od 20,0 mil. USD i redovna plaćanja.
  8. Obrasci iz točke 3. do donošenja novih uputa popunjavaju se prema Uputama o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita uzetih u inozemstvu ("Narodne novine" br. 77/94) uz sljedeće napomene:

a) Obrazac KZ-2 (Prijava o zaključenom kreditnom poslu);
- U obilježje br. 4. (Osnovni dužnik prema inozemstvu) treba upisati matični broj Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija (3205991);
- U obilježje br. 5 (Korisnik kredita) treba:
a) u polju 1 zaokružiti kod "2"-više;
b) u polju 2 upisati 3000000.
Radi razrade obilježja br. 5 prilažu se dva obrasca KZ-7 (Specifikacija) u kojima treba:
Specifikacija br. 1
a) u obilježju br. 11-koloni 3. upisati matične brojeve svih hrvatskih dužnika definiranih u skladu s člankom 2. Zakona (hrvatske banke, krajnji korisnici za koje su kredite zaključile ili garantirale banke izvan Republike Hrvatske te Republika Hrvatska);
b) u obilježju br. 13 upisati pripadajuće svote duga za glavnicu svakog pojedinog dužnika iz članka 2. Zakona;
Ako u trenutku podnošenja dokumentacije na registraciju nije poznata raspodjela duga na hrvatske dužnike, u obrazac se upisuje samo matični broj Republike Hrvatske i ukupna nominalna svota duga prema inozemstvu. Nakon definitivnog utvrđivanja visine duga hrvatskih dužnika, banka agent dostavit će na registraciju izmjenu obrasca KZ-7.
Specifikacija br. 2
a) u obilježju br. 11-koloni 3. upisati matične brojeve hrvatskih dužnika kao u Specifikaciji br. 1;
b) u obilježju br. 13 upisati pripadajuće svote obveza svakog pojedinog dužnika iz članka 2. Zakona prema Republici Hrvatskoj (samo glavnice) za koje se izdaje jamstvo. Razliku svote ukupnog duga Republike Hrvatske i svote pokrivene jamstvima hrvatskih dužnika treba uključiti u obveze Republike Hrvatske. Obveze prenesene na Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka treba prikazati odvojeno.
- U obilježje br. 6 (inozemni kreditor) treba upisati šifru agenta vjerovnika;
- U obilježje br. 12 i 13 (Ugovorena svota i svota korisnika) treba upisati ukupnu svotu obveza uključujući i plaćenih 20,0 mil. USD iz Serije B;
- U obilježje br. 27 (Reprogramiranje/Refinanciranje) treba upisati: šifru sporazuma 2000 (Sporazum s ICC iz 1996);
- U obilježje br. 29 (Vrsta i namjena kredita) u polje 1 treba upisati šifru vrste kredita "03" (financijski), a u polje 2, šifru namjene, i to "51" (preuzimanje dijela duga i zamjena za obveznice Republike Hrvatske);
- U obilježju br. 33 (Vrsta inozemnog kreditora) treba zaokružiti kod "7" - privatno plasirane obveznice;
Ostala obilježja u Prijavi o zaključenom kreditnom poslu i ostalim obrascima popunjavaju se prema važećim uputama.
5. Uz obrasce iz točke 2. potrebno je priložiti kopije jamstava banaka hrvatskih dužnika izdanih u korist Republike Hrvatske sukladno članku 9. stavku 1. Zakona i kopije ugovora zaključenih između Republike Hrvatske i hrvatskih krajnjih korisnika za koje hrvatske banke nisu zaključile kredit ili nije bilo izdano jamstvo hrvatske banke.
6. Registraciji u Narodnoj banci Hrvatske podliježu i obveze za Alternativne instrumente sudjelovanja izdanih na temelju Sporazuma o alternativnim instrumentima sudjelovanja u zamjeni od 29. rujna 1988. g.
Dokumentaciju na registraciju podnose banke dužnici po ovim obvezama.
Obveze iz stavka 1. podnose se na registraciju na obrascima iz Odluke o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom tj.:
1. Obrascu KZ-2 (Prijava o zaključenom kreditnom poslu) gdje u:
a) obilježju br. 12 i 13. treba upisati svotu duga na dan 31. srpnja 1997. g.;
b) obilježju br. 27 treba upisati šifru 2010 (API Bonds);
c) obilježju br. 29 - polje 1 treba upisati šifru vrste kredita "03" (financijski), a u polje 2 šifru namjene "22" (refinanciranje);
2. Obrascu KZ-3 (Realizacija korištenja) za formiranje postojećeg duga;
3. Obrascu KZ-4 (Planovi) za plan otplate glavnice i kamata.
7. Dokumentaciju iz točke 2. i 5. i 6. potrebno je dostaviti na registraciju odmah nakon objavljivanja ovih Uputa.
8. Redovne otplate glavnice i kamata po obvezama iz Zakona, platni agent podnosi na registraciju Narodnoj banci Hrvatske u rokovima propisanim u Odluci o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom.
9. Banka agent dužna je izvijestiti Ministarstvo financija ako hrvatska banka dužnik ili krajnji korisnik iz članka 2. Zakona ne izvrše svoje obveze plaćanja.
10. Prema potrebi, banke hrvatski dužnici, dostavit će Narodnoj banci Hrvatske podatke o strukturi duga za obveznice u okviru Serije A i B po krajnjim korisnicima.
11. Narodna banka Hrvatske će po obavijesti Ministarstva financija postupiti u skladu s odredbom iz članka 16. stavka 3. Zakona.
Ministarstvo financija izvijestit će Narodnu banku Hrvatske i o hrvatskim krajnjim korisnicima za koje hrvatska banka nije zaključila ili jamčila kredit radi poduzimanja odgovarajućih mjera.
12. Ove Upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
U. br. 39-100/4-97/KJK/MŠ
Zagreb, 18. travnja 1997.
Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti