POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - dopune propisa - odluke o izmjeni - završni račun stalne ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 82. stavka 1. podstavka 9. i 11. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O ZAŠTITARSKOJ ISKAZNICI
Članak 1.
Zaštitarska iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) je pravokutnog oblika, izmjere 85 mm x 55 mm, izrađena na kartonskoj podlozi žute boje na kojoj je utisnut grb Republike Hrvatske u svjetlijoj boji, presvučena plastičnim materijalom.
Prednja strana predloška sadrži:
- u gornjem desnom dijelu iskaznice nalazi se grb Republike Hrvatske, tiskan u izvornim bojama;
- ispod grba Republike Hrvatske ispisan je tekst "Republika Hrvatska";
- ispod teksta iz podstavka 2. ovoga stavka ispisan je tekst "Zaštitarska iskaznica";
- ispod teksta iz prethodnog podstavka 3. ovoga stavka upisano je osobno ime i JMBG nositelja iskaznice;
- u gornjem lijevom kutu iskaznice naznačeno je mjesto za sliku, izmjere 25 mm x 32 mm;
- ispod mjesta za sliku otiskan je serijski broj iskaznice.
Stražnja strana predloška iskaznice sadrži: nadnevak izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ovlaštene osobe.
Na stražnjoj strani iskaznice čuvara otiskane su i propisane ovlasti u obavljanju poslova tjelesne zaštite.
Predložak iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 2.
Zahtjev za izdavanje iskaznice podnosi se policijskoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).
Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
- potvrda o radnom odnosu, u smislu članka 22. Zakona o zaštiti osoba i imovine;
- preslika rješenja kojim se izdaje ovlast za obavljanje poslova zaštitara
- dvije slike izmjere 25 mm x 32 mm;
- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi;
- dokaz o uplaćenoj cijeni predloška zaštitarske iskaznice.
Članak 3.
Nadležno tijelo vodi upisnik o izdanim, oduzetim, nestalim, zamijenjenim i vraćenim iskaznicama.
Upisnik se vodi ručno i na sustavu za elektronsku obradu podataka.
Upisnik iz stavka 1. sadrži:
- ime, prezime i JMBG osobe kojoj je iskaznica izdana;
- serijski broj iskaznice;
- nadnevak izdavanja;
- odjeljak za napomene.
Članak 4.
Dotrajalu i oštećenu iskaznicu zaštitar je dužan zamijeniti.
Članak 5.
U slučaju nestanka iskaznice zaštitar je dužan o tome bez odgode izvijestiti nadležno tijelo.
Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-39212/1-96.
Zagreb, 18. prosinca 1996.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti