POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni portali - index cijena na - pravilnik o medicinskirn ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 24. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
NAREDBU
O PLAĆANJU NAKNADE ZA TROŠKOVE ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA TE NAKNADE ZA SLIKE DRŽAVNIH ŽIGOVA
I.
Za troškove ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina te troškove za slike državnih žigova proizvođač, uvoznik, vlasnik odnosno imatelj predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: stranka) plaća naknadu propisanu ovom naredbom i Tarifom za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina te za slike državnih žigova (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja čini sastavni dio ove naredbe.
II.
Naknada troškova (u daljnjem tekstu: naknada) iz točke I. ove naredbe uplaćuje se na žiro račun: 30102-637-5283 Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.
III.
Naknada predviđena ovom naredbom i Tarifom umanjuje se za 15% ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke, a ta stranka ispunjava uvjete propisane člankom 18. stavkom 3. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93).
IV.
Naknada predviđena ovom naredbom i Tarifom umanjuje se za 30% ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke statističkim postupkom, a stranka ispunjava uvjete propisane člankom 18. stavkom 3. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93). Ta stranka dužna je također osigurati djelatnike za žigosanje ispitanih predmeta od plemenitih kovina.
V.
Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke, a ta stranka ispunjava uvjete propisane člankom 18. stavkom 3. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93), stranka je dužna Odsjeku mjeriteljskog nadzora Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: tijelo Zavoda) podnijeti pismeni zahtjev koji mora sadržavati:

  1. naziv odnosno tvrtku i sjedište podnositelja zahtjeva
  2. podatke o broju, vrsti i masi predmeta od plemenitih kovina.

VI.
Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja u poslovnim prostorijama stranke, a ta stranka nije pripremila predmete odnosno gradivo i opremu za ispitivanje i žigosanje, pa djelatnik Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) mora čekati, naknada za vrijeme čekanja plaća se po radnom satu.
VII.
Ako se ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina obavlja izvan sjedišta tijela Zavoda, stranka je dužna snositi putne troškove i dnevnice djelatnika koji obavljaju ispitivanje i žigosanje.
VIII.
Ako je predmet od plemenitih kovina sastavljen od dijelova različitih plemenitih kovina, naknada se plaća prema ukupnoj masi predmeta kao da je izrađen od plemenite kovine čija je masa u tom predmetu najviše zastupljena.
IX.
Ako predmet od plemenite kovine ima ugrađen dio od dragog kamenja, bisera ili dio od drugoga gradiva koje nije kovina, naknada se plaća prema ukupnoj masi predmeta.
X.
Za sljedeća ispitivanja naknada se plaća po radnom satu:

  1. kvantitativne analize slitina od kojih se izrađuju predmeti od plemenitih kovina kao i kvantitativne analize predmeta od plemenitih kovina,
  2. ispitivanja slitina od plemenitih kovina za izradbu zubno-protetičkih pomagala,
  3. ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta od plemenitih kovina,
  4. ispitivanja predmeta od plemenitih kovina koji nemaju ni najniži stupanj čistoće propisan člankom 6. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ("Narodne novine", br. 76/93), odnosno predmeta ili slitina od plemenitih kovina čiji stupanj čistoće ne odgovara oznaci stupnja čistoće na njima, kao i ispitivanje predmeta od neplemenitih kovina.

XI.
Radni sat na osnovi kojeg se obračunava naknada iz točke IX. ove naredbe iznosi 75,00 kn.
XII.
Ova naredba stupa na snagu 1. lipnja 1997. lasa: 011-02/97-03/3

Urbroj: 558-03/1-97-2
Zagreb, 18. travnja 1997.
Ravnatelj:
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.TARIFA
ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA TE ZA SLIKE DRŽAVNIH ŽIGOVA
I. NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD ZLATA, SREBRA I PLATINE


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti