POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - dopune - odluka o izuzimanju - objava o dozvoli ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 82. stavka 1. podstavka 5. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96.), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O IZOBRAZBI, ISPITIMA I PROVJERI ZNANJA ZA ČUVARA
Članak 1.
Izobrazba čuvara sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a provodi se prema programu koji je priložen uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Izobrazba traje 50 nastavnih sati, od čega je 40 sati teorijski dio, a 10 sati praktični dio izobrazbe.
Članak 2.
Izobrazbu čuvara mogu provoditi tijela državne uprave i pravne osobe koje za to dobiju suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ovlaštena tijela).
Članak 3.
O završenoj izobrazbi za čuvara ovlašteno tijelo izdaje potvrdu.
Potvrda se ne izdaje ako pristupnik nije odslušao teorijski dio i nije s uspjehom završio praktični dio izobrazbe.
Potvrda o završenoj izobrazbi izdaje se na predlošku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Nakon završene izobrazbe pristupnik polaže stručni ispit.
Zahtjevu za polaganje stručnog ispita prilaže se potvrda o završenoj izobrazbi propisanoj ovim pravilnikom.
Članak 5.
Stručni ispit polaže se pred Ispitnim povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova.
Članak 6.
Stručni ispit se sastoji od usmene provjere znanja teorijskog dijela izobrazbe.
Uspjeh pristupnika na ispitu ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".
Pristupnik se ocjenjuje ocjenom "položio" ako je pokazao zadovoljavajuće znanje, a ocjenom "položio s odlikom" ako je pokazao izvrsno znanje iz svih predmeta teorijskog dijela programa.
Članak 7.
Pristupnik koji na stručnom ispitu ne zadovolji iz najviše dva predmeta moći će pristupiti polaganju popravnog ispita u roku koji odredi ispitno povjerenstvo, a taj rok ne može biti dulji od dva mjeseca od dana polaganja ispita.
Pristupnik koji je ocijenjen ocjenom "nije položio" može pristupiti ponovnom polaganju ispita najranije 30 dana od dana zadnjeg polaganja.
Članak 8.
Pristupniku koji je položio stručni ispit Ispitno povjerenstvo izdaje svjedodžbu.
Svjedodžba se izdaje na predlošku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Članak 9.
Troškove osposobljavanja i polaganja stručnog ispita snosi podnositelj zahtjeva.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja ("Narodne novine" br. 79/92.) koje se odnose na osobe koje obavljaju poslove zaštite imovine.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-39209/1-96.
Zagreb, 18. prosinca 1996.
Ministar
Ivan Penić, v. r.
PRILOG 1.: PROGRAM IZOBRAZBE ZA ČUVARA
TEORIJSKI DIO PROGRAMA:
I. Tjelesna zaštita (18 nastavnih sati)
1. Zakonske ovlasti čuvara
1.1. Utvrđivanje identiteta
1.2. Izdavanje zapovijedi
1.3. Zabrana pristupa
1.4. Zadržavanje
1.5. Pregled vozila i osoba

 1. Osnove poznavanja zakonskih odrednica (Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Zakon o unutarnjim poslovima, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira)
 2. Uporaba tjelesne snage
 3. Uporaba izvježbanih pasa čuvara
 4. Osnovni oblici ugrožavanja i mjere zaštite
 5. Pravila postupanja čuvara
 6. Opće i posebne dužnosti čuvara
 7. Postupanje čuvara pri obavljanju kontrolnih, čuvarskih i poslova ophodnje
 8. Pravila pratnje novca, vrijednosnih papira, dragocjenih kovina i metala
 9. Pravila čuvanja štićenih osoba

II. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite (2 nastavna sata)

 1. Podjela tehničkih sredstava zaštite
 2. Sustavi tehničke zaštite
 3. Sustav za detekciju ulaska u zatvoreni prostor
 4. Sustav za dojavu napada
 5. Sustav za detekciju ulaska u otvoreni prostor
 6. Sustav za nadgledavanje štićenog prostora
 7. Sustav za detekciju nastanka požara
 8. Ostali sustavi zaštite
 9. Uporaba sredstava i uređaja veza u službi
 10. Uporaba detektora
 11. Sredstva za zaštitu u prijevozu osoba, novca, vrijednosnih papira i inih vrijednosti

III. Osnove kriminalistike (6 nastavnih sati)

 1. Pojam kriminalistike
 2. Indicije
 3. Očevid
 4. Tragovi
 5. Mjere i radnje za osiguranje mjesta kaznenog djela
 6. Pisane isprave i tragovi kaznenih djela na njima (falsifikati)

IV. Osnove komuniciranja (4 nastavna sata)

 1. Izvod iz osnova psihologije (pojam, struktura ličnosti, pozornost, percepcija, emocije i sl.)
 2. Osnove pisane i govorne komunikacije
 3. Ponašanje i ophođenje na radnom mjestu

V. Držanje, nošenje i pravilna uporaba vatrenog oružja (10 nastavnih sati)

 1. Zakonske osnove za nabavljanje, držanje, nošenje i korištenje oružja (Zakon o oružju, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Kazneni zakon)
 2. Kazneno-pravni aspekt uporabe vatrenog oružja
 3. nužna obrana
 4. krajnja nužda
 5. Rukovanje kratkim vatrenim oružjem
 6. Vrste i opće karakteristike (taktičko-tehničke)
 7. Mjere sigurnosti
 8. Rastavljanje i sastavljanje
 9. Opis dijelova
 10. Vrste zastoja, uzroci i način otklanjanja
 11. Osnovni pojmovi iz teorije gađanja (postupci i radnje u ciljanju i okidanju)
 12. Čuvanje i održavanje

PRAKTI^NI DIO PROGRAMA
I. Specijalna tjelesna izobrazba (8 nastavnih sati)

 1. Opća tjelesna pripremljenost
 2. Samoobrana (stavovi, udarci, blokade, padovi, bacanja)
 3. Zahvati privođenja

II. Izvođenje gađanja teškim vatrenim oružjem (2 nastavna sata)
1. Praktično izvođenje gađanja oružjem obavlja se prema sljedećim uvjetima:
- gađanje se izvodi sa 8 komada streljiva (od toga su 3 probna, a 5 za ocjenu) u stojećem stavu
- udaljenost od strijelca do mete iznosi 10 m
- meta je kružnog oblika, izmjere 50 x 50 cm
- strijelac je uspješno izveo praktično gađanje ukoliko je od 5 komada streljiva postigao najmanje 3 pogodka u propisanu metuPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti