POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni okviri - nacionalni program republike - zakon o stomatološkoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2., članka 39. stavka 3. točke 4., članka 40. stavka 1. točke 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94 i 57/96) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O OBAVLJANJU RIBOLOVA MREŽAMA STAJAČICAMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje ase:
- namjena mreža stajačica,
- način uporabe mreža stajačica,
- vrste mreža stajačica,
- konstrukcijsko-tehničke osobine mreža stajačica,
- vrijeme uporabe mreža stajačica,
- mjesto uporabe mreža stajačica.
Članak 2.
Mreže stajačice namijenjene su za lov riba i drugih morskih organizama.
Članak 3.
Lov mrežama stajačicama smije se obavljati postavljanjem mreže na doček ili postavljanjem mreže na zapas.
Lov mrežama stajačicama topljenjem na doček smije se obavljati tako da se mreža postavlja na morsko dno ili na određenu dubinu i tako drži u moru.
Lov mrežom stajačicom na zapas smije se obavljati tako da se mrežom zaokruži jato riba ili pregradi dio morskoga prostora i riba izlovljava sa ili bez uporabe dozvoljenih sredstava i načina za plašenje ribe.
Članak 4.
Mreže stajačice dijele se na jednostruke mreže stajačice i trostruke mreže stajačice.
Jednostruke mreže stajačice izrađene su iz jednostrukog mrežnog zastora.
Trostruke mreže stajačice izrađene su iz trostrukog mrežnog zastora i to iz središnjeg zastora ili mahe (u tekstu koji slijedi: maha) i po jednog zastora ili popona sa svake strane mahe (u tekstu koji slijedi: popon).
Članak 5.
Jednostruke mreže stajačice su:
1.- mreža oližnica,
2.- mreža gavunara,
3.- mreža girara,
4.- mreža vojga,
5.- mreža menulara,
6.- mreža bukvara,
7.- mreža prostica,
8.- mreža polandara,
9.- mreža psara,
10.- mreža jastogara,
11.- mreža sklatara,
12.- mreža rakovica.
Trostruke mreže stajačice su:

  1. mreža poklopnica,
  2. mreža poponica,
  3. mreža listarica,
  4. mreža salpara,
  5. mreža sipara.

II. JEDNOSTRUKE MREŽE STAJAČICE
Članak 6.
Mreža oližnica je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov gavuna olige (Atherina boyeri).
Lov mrežom oližnicom smije se obavljati na doček ili na zapas.
Kod lova mrežom oližnicom dopušteno je plašenje ribe uz uporabu vesala i pobuka.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže oližnice smije biti od najmanje 6 do najviše 8 milimetara.
Visina mreže oližnice ne smije biti veća od 300 oka mrežnog tega.
Lov mrežom oližnicom dopušteno je obavljati samo u razdoblju od 1. srpnja do 30. travnja.
Lov mrežom oližnicom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 7.
Mreža gavunara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov običnog gavuna (Atherina hepsetus).
Lov mrežom gavunarom smije se obavljati na doček ili na zapas.
Kod lova mrežom gavunarom dopušteno je plašenje ribe uz uporabu vesala i pobuka.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže gavunare smije biti od najmanje 10 do najviše 12 milimetara.
Visina mreže gavunare ne smije biti veća od 400 oka mrežnog tega.
Lov mrežom gavunarom dopušteno je obavljati samo u razdoblju od 1. svibnja do 31. siječnja.
Lov mrežom gavunarom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 8.
Mreža girara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov gire oblice (Spicara smaris).
Lov mrežom girarom smije se obavljati na doček ili na zapas.
Kod lova mrežom girarom dopušteno je plašenje ribe uz uporabu vesala i pobuka.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže girare smije biti od najmanje 15 do najviše 17 milimetara.
Visina mreže girare ne smije biti veća od 400 oka mrežnog tega.
Lov mrežom girarom dopušteno je obavljati samo u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja.
Lov mrežom girarom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 9.
Mreža vojga je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov male plave ribe.
Lov mrežom vojgom smije se obavljati na doček ili zaokruživanjem ribe koja je sakupljena pomoću umjetne rasvjete.
Kod lova mrežom vojgom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje ribe.
Kod lova mrežom vojgom dopuštena je uporaba umjetne rasvjete i vođenje sakupljene ribe preko potopljene mreže.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže vojge smije biti od najmanje 16 do najviše 18 milimetara.
Visina mreže vojge ne smije biti veća od 450 oka mrežnog tega.
Lov mrežom vojgom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine.
Lov mrežom vojgom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 10.
Mreža menulara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov gire oštrulje (Spicara flexuosa).
Lov mrežom menularom smije se obavljati samo na doček.
Kod lova mrežom menularom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje riba.
Kod lova mrežom menularom dopuštena je uporaba mamca, na način da se mamac stavlja na mrežu ili baca uz potopljenu mrežu.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže menulare smije biti od najmanje 18 do najviše 20 milimetara.
Visina mreže menulare ne smije biti veća od 80 oka mrežnog tega.
Lov mrežom menularom dopušteno je obavljati samo u razdoblju od 1. rujna do 30. travnja.
Lov mrežom menularom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 11.
Mreža bukvara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov bukava.
Lov mrežom bukvarom smije se obavljati samo na doček.
Kod lova mrežom bukvarom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje ribe.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže bukvare smije biti od najmanje 20 do najviše 26 milimetara.
Visina mreže bukvare ne smije biti više od 400 oka mrežnog tega.
Lov mrežom bukvarom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine.
Lov mrežom bukvarom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 12.
Mreža prostica je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov priobalnih pridnenih vrsta riba.
Lov mrežom prosticom smije se obavljati na doček ili na zapas.
Kod lova mrežom prosticom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje ribe.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže prostice smije biti od najmanje 32 milimetara do najviše 40 milimetara.
Visina mreže prostice ne smije biti veća od 200 oka mrežnog tega.
Lov mrežom prosticom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine.
Lov mrežom prosticom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 13.
Mreža polandara je jednostruka mreža stajačica koja u lovu pliva na površini mora i namijenjena za lov palamida i drugih vrsta plave ribe.
Lov mrežom polandarom smije se obavljati samo na doček.
Kod lova mrežom polandarom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje ribe.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže polandare smije biti od najmanje 40 do najviše 60 milimetara.
Visina mreže polandare ne smije biti veća od 400 oka mrežnog tega.
Lov mrežom polandarom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine.
Lov mrežom polandarom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 14.
Mreža psara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov pridnenih vrsta riba.
Lov mrežom psarom smije se obavljati samo na doček.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže psare smije biti od najmanje 60 do najviše 100 milimetara.
Visina mreže psare ne smije biti veća od 20 oka mrežnog tega.
Lov mrežom psarom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine.
Lov mrežom psarom dopušteno je obavljati na cijelom vanjskom ribolovnom moru Republike Hrvatske, a u unutrašnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske lov mrežom psarom dopušteno je obavljati samo na akvatoriju koji se nalazi izvan jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka.
Članak 15.
Mreža jastogara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov velikog raka jastoga (Palinurus elephas) i hlapa (Hommarus gammarus).
Lov mrežom jastogarom smije se obavljati samo na doček.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže jastogare smije biti od najmanje 120 do najviše 130 milimetara.
Visina mreže jastogare ne smije biti veća od 4,5 oka mrežnog tega.
Lov mrežom jastogarom dopušteno je obavljati samo u razdoblju od 1. svibnja do 31. kolovoza.
Lov mrežom jastogarom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 16.
Mreža sklatara je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov pridnenih vrsta riba.
Lov mrežom sklatarom smije se obavljati samo na doček.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže sklatare smije biti od najmanje 140 do najviše 148 milimetara.
Visina mreže sklatare ne smije biti veća od 4,5 oka mrežnog tega.
Lov mrežom sklatarom dopušteno je obavljati tijekom cijele godine.
Lov mrežom sklatarom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 17.
Mreža rakovica je jednostruka mreža stajačica namijenjena za lov rakovice (Maja squinado).
Lov mrežom rakovicom smije se obavljati samo na doček.
Veličina oka mrežnog tega kod mreže rakovice smije biti od najmanje 150 do najviše 180 milimetara.
Visina mreže rakovice ne smije biti veća od 4,5 oka mrežnog tega.
Lov mrežom rakovicom dopušteno je obavljati samo od 1. prosinca do 31. svibnja.
Lov mrežom rakovicom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
III. TROSTRUKE MREŽE STAJAČICE
Članak 18.
Mreža poklopnica je trostruka mreža stajačica namijenjena za lov modraka (Spicara maena).
Lov mrežom poklopnicom smije se obavljati polaganjem mreže morsko dno tako da se poklope mjesta na morskom dnu na kojima se nalaze modraci.
Mreža poklopnica je mreža koja nema plutnju već se na oba obrubljujuća (rubna) konopa nalazi olovnja, a mrežni teg je razapet na štapovima.
Veličina oka mreže poklopnice na mahi smije biti od najmanje 32 do najviše 36 milimetara.
Veličina oka mreže poklopnice na poponu smije biti od najmanje 120 do najviše 150 milimetara.
Visina mreže poklopnice ne smije biti veća od 5,5 oka popona i 52 oka mahe.
Lov mrežom, poklopnicom dopušteno je obavljati samo od 1. lipnja do 31. kolovoza.
Lov mrežom poklopnicom dopušteno je obavljati samo u dijelu Ribolovne zone C na akvatoriju u priobalnom pojasu do jedne (1) morske milje od obale otoka Visa, Biševa, Brusnika i Svetog Andrije i na plićacima na tom akvatoriju.
Članak 19.
Mreža poponica je trostruka mreža stajačica namijenjena za lov pridnenih vrsta riba.
Lov mrežom poponicom smije se obavljati samo na doček.
Kod lova mrežom poponicom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje ribe.
Veličina oka mreže poponice na mahi smije biti od najmanje 40 do najviše 50 milimetara.
Veličina oka mreže poponice na poponu smije biti od najmanje 120 do najviše 200 milimetara.
Visina mreže poponice ne smije biti veća od 5,5 oka popona i 42 oka mahe.
Lov mrežom poponicom dopušteno je obavljati samo od 15. kolovoza do 30. travnja.
Lov mrežom poponicom dozvoljeno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 20.
Mreža listarica je trostruka mreža stajačica namijenjena za lov listova.
Lov mrežom listaricom smije se obavljati samo na doček.
Veličina oko mreže listarice na mahi smije biti od najmanje 40 do najviše 42 milimetra.
Veličina oka mreže listarice na poponu smije biti od najmanje 150 do najviše 170 milimetara.
Visina mreže listarice ne smije biti veća od 3 oka popona i 25 oka mahe.
Lov mrežom listaricom dopušteno je obavljati od 1. rujna do 31. svibnja.
Lov mrežom listaricom dopušteno je obavljati u cijelom vanjskom ribolovnom moru Republike Hrvatske, a u unutrašnjem ribolovnom moru Republike Hrvatske lov mrežom listaricom dopušteno je obavljati samo na akvatoriju koji se nalazi izvan jedne (1) morske milje od obale kopna i otoka.
Članak 21.
Mreža salpara je trostruka dvopodna mreža stajačica namijenjena za lov salpi i drugih vrsta riba, te za lov drugih vrsta morskih organizama osim jastoga, hlapova i rakovica.
Lov mrežom salparom smije se obavljati na doček ili na zapas.
Kod lova mrežom salparom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina za plašenje ribe.
Mreža salpara sastavljena je od trostrukog mrežnog tega (koji se nalazi u donjem dijelu mreže) i jednostrukog mrežnog tega (koji se nalazi u gornjem dijelu mreže).
Veličina oka mreže salpare na mahi i na jednostrukom mrežnom tegu smije biti od najmanje 40 do najviše 50 milimetara.
Veličina oka mreže salpare na poponu smije biti od najmanje 120 do najviše 200 milimetara.
Visina mreže salpare ne smije biti veća od ukupno 150 oka mahe i jednostrukog mrežnog tega.
Visina popona ne smije biti veća od 7,5 oka.
Lov mrežom salparom, dopušteno je obavljati u razdoblju od 1. studenog do 30. travnja.
Lov mrežom salparom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
Članak 22.
Mreža sipara je trostruka dvopodna mreža stajačica namijenjena za lov sipa.
Lov mrežom siparom smije se obavljati samo na doček.
Kod lova mrežom siparom zabranjena je uporaba svih sredstava i načina plašenja ribe.
Mreža sipara sastavljena je od trostrukog mrežnog tega (koji se nalazi u donjem dijelu mreže) i jednostrukog mrežnog tega (koji se nalazi u gornjem dijelu mreže).
Veličina oka mreže sipare na mahi i na jednostrukom mrežnom tegu smije biti najmanje od 32 do najviše 38 milimetara.
Veličina oka mreže sipare na poponu smije biti od najmanje 150 do najviše 170 milimetara.
Visina mreže sipare ne smije biti veća od ukupno 100 oka mahe i jednostrukog mrežnog tega.
Visina popona ne smije biti veća od 5,5 oka.
Lov mrežom siparom dopušteno je obavljati od 1. ožujka do 15. svibnja.
Lov mrežom siparom dopušteno je obavljati na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.
IV. OBAVLJANJE RIBOLOVA MREŽAMA STAJAČICAMA
Članak 23.
Prilikom lova svim vrstama mreža stajačica zabranjena je uporaba umjetne rasvjete (ferala) osim kod lova mrežom vojgom.
Kod lova mrežom vojgom dopuštena je uporaba umjetne rasvjete (ferala) u svrhu prikupljanja ribe.
Kod lova mrežom vojgom dopuštena je uporaba umjetne rasvjete (ferala) svjetlosne jakosti do najviše 2.000 kandela (Cd) po svakom plovilu.
Članak 24.
Prilikom lova svim vrstama mreža stajačica zabranjena je uporaba mamca (ješke) osim kod lova mrežom menularom.
Članak 25.
Veličina oka mrežnog tega kod mreža stajačica mjeri se u mokrom stanju od sredine jednog uzla do sredine drugog uzla dužinom stranice oka nategnutog mrežnog tega.
Članak 26.
Zabranjeno je preinačavati konstrukcije mreža stajačica određene ovim Pravilnikom povećavanjem njihovih visina, spajanjem po visini dvije ili više istovjetnih ili različitih mreža i upletati popon na jednostruke mreže stajačice.
Članak 27.
Kod obavljanja lova mrežama stajačicama na doček mora se vidljivo označiti njihov položaj dok se mreže nalaze u moru.
Položaj svake mreže stajačice, kojom se lovi na doček, mora se označiti sa vidljivom plutajućom oznakom na početku i na kraju postavljene mreže.
Plutajuće oznake na početku i na kraju postavljene mreže moraju biti jednake veličine i boje.
Pod vidljivom plutajućom oznakom iz stavka 2. i 3. ovoga članka razumijeva se plutajuća oznaka od plovaka svijetle boje.
Na plutajućoj oznaci iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka obvezno moraju biti čitljivo ispisani, bojom vidno različitom od boje plutajuće oznake, podaci o plovilu (naziv broda ili registarska oznaka brodice) kojim se obavlja lov mrežama stajačicama.
Veličina slova i brojeva iz stavka 5. ovoga članka mora iznositi najmanje 5 centimetara.
Članak 28.
Lov mrežama stajačicama na doček zabranjeno je obavljati u akvatoriju luka naseljenih mjesta kao i na akvatoriju koji se nalazi u radijusu unutar najmanje 300 metara od ulaza u luke naseljenih mjesta.
Kod luke bez jasno istaknutih rtova područje unutar radijusa od 300 metara računa se od lučkog svijetla ili glavne obale za pristajanje brodova.
Članak 29.
U razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna zabranjeno je obavljati lov mrežama stajačicama na području uređenih plaža te na udaljenosti manjoj od 100 metara od obala uređenih plaža.
Članak 30.
Zabranjeno je držati u plovilu:

  1. vrste i količine mreža stajačica koje nisu upisane u povlastici za ribolov ili u odobrenju za mali ribolov;
  2. vrste mreža stajačica čija je uporaba zabranjena u tom razdoblju.

Članak 31.
Pravo na korištenje određenog akvatorija za lov mrežama stajačicama na doček (u tekstu koji slijedi: lovište) stječe se postavljanjem mreža stajačica za lov na doček na tom lovištu.
Članak 32.
Zabranjeno je ostavljati u moru na lovištu plutajuće oznake, plovila i slično, zbog zauzimanja lovišta ili zbog onemogućavanja njegovog korištenja.
Članak 33.
Iznimno od odredbe članka 31. ovoga Pravilnika, radi obavljanja lova mrežama stajačicama na doček na određenom lovištu takav lov može se obavljati prema redoslijedu koji se utvrđuje ždrijebom.
Ždrijeb iz stavka 1. ovoga članka provodi područna jedinica ministarstva na inicijativu ribarskog inspektora, pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju gospodarski ribolov ili građana koji obavljaju mali ribolov (u tekstu koji slijedi: ribari) u slučaju kad ima više zainteresiranih ribara za obavljanje lova na nekom manjem lovištu.
Dok se ne osnuju područne jedinice ministarstva ždrijeb iz stavka 1. i 2. ovoga članka provodit će županijski uredi za gospodarstvo i njihove ispostave.
Ždrijeb iz stavka 1. i 2. ovoga članka provodi se za tekuću kalendarsku godinu ili ribolovnu sezonu.
Članak 34.
Ribari koji su na temelju ždrijeba stekli pravo na obavljanje lova mrežama stajačicama na doček na određenom lovištu dužni su ga koristiti prema utvrđenom redoslijedu.
Ako se mreža stajačica kojom se lovi na doček na određenom lovištu ne postavi najkasnije jedan sat nakon zalaska sunca, gubi se pravo na korištenje lovišta za tu noć i ono postaje slobodno lovište.
Ako lovište koje je stečeno ždrijebom nije od ovlaštenog ribara zauzeto do određenog vremena pravo lova te noći ima onaj ribar koji je po isteku označenog vremena prvi došao na lovište.
Ako su na slobodno lovište iz stavka 3. ovoga članka istovremeno došla dva ili više ribara oni međusobno ždrijebom odlučuju o pravu za obavljanje lova mrežama stajačicama te noći.
Članak 35.
Zabranjeno je rabiti mreže stajačice čija namjena, način, vrijeme i mjesto uporabe te njihove konstrukcijsko-tehničke osobine nisu sukladne odredbama ovoga Pravilnika.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:
- odredbe Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja ("Narodne novine", br. 34/85, 35/86, 26/87, 9/89 i 26/90) koje se odnose na obavljanje ribolova mrežama stajačicama;
- odredbe odluka skupština bivših općina odnosno odredbe odluka županijskih skupština, koje se odnose na obavljanje ribolova mrežama stajačicama.
Članak 37.
Iznimno od odredbe članka 6. stavka 4., članka 10. stavka 5., članka 12. stavka 4., članka 19. stavka 4. i 6. i članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika - do 1. siječnja 1999. godine u ribolovu se smiju rabiti:
- mreže oližnice, kod kojih veličina oka mrežnog tega smije biti najmanje 5 milimetara;
- mreže menulare, kod kojih veličina oka mrežnog tega smije biti najmanje 16 milimetara;
- mreže prostice, kod kojih veličina oka mrežnog tega smije biti najmanje 28 milimetara;
- mreže poponice, kod kojih veličina oka na mahi smije biti najmanje 28 milimetara, a visina mreže poponice ne smije biti veća od 5,5 oka popona i 60 oka mahe;
- mreže listarice, kod kojih veličina oka na mahi smije biti najmanje 36 milimetra.
Članak 38.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-01/39
Urbroj: 525-01-97-1
Zagreb, 16. travnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti