POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni okvir - rješenje društvu zakoni - odluka o izvršenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA
Na temelju članka 38. stavka 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96) ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, donosi
PRAVILNIK
O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PRILAGODBU PRILAZA DO ZGRADE I PRILAGODBU STANA ZA KRETANJE U KOLICIMA ZA POTREBE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom uređuje se postupak i način ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI).
(2) Pravo iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti HRVI Domovinskog rata koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi HRVI.
POVJERENSTVO
Članak 2.
(1) Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja osniva i imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti zahtjeva za ostvarivanje prava na prilagodbu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(2) U Povjerenstvo se imenuju predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrane i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA
PRILAGODBU
Članak 3.
(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na prilagodbu podnosi HRVI ili član njegovog obiteljskog domaćinstva u pisanom obliku Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja.
(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

  1. konačno rješenje o statusu HRVI,
  2. nalaz liječnika specijaliste o funkcionalnom statusu HRVI,
  3. dokaz o vlasništvu stana odnosno ugovor ili akt nadležnog državnog tijela temeljem kojeg se može steći vlasništvo stana ili ugovor o najmu,
  4. potvrda o prebivalištu,
  5. opis prilagodbe koja se traži.

Članak 4.
(1) Povjerenstvo je dužno utvrditi opravdanost zahtjeva i o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana nakon donošenja odluke.
(2) Zahtjev se ocjenjuje kao opravdan, djelomice opravdan ili neopravdan, a odluka o tome mora biti obrazložena.
(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da je zahtjev za prilagodbu neopravdan, odbit će rješenjem takav zahtjev.
(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor.
IZVOĐENJE PRILAGODBE
Članak 5.
(1) Ako Povjerenstvo donese odluku da je zahtjev opravdan ili djelomice opravdan Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja pokrenut će postupak u svezi s izvođenjem radova na prilagodbi.
Članak 6.
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja će radi izvođenja radova na prilagodbi:
- provesti postupak predkvalifikacije utvrđivanjem podobnosti za izvoditelje radova,
- organizirati izradu dokumentacije potrebne za izvođenje pojedine prilagodbe,
- provesti nadmetanje prikupljanjem ponuda po pozivu između najmanje tri podobna izvoditelja,
- ugovoriti izvođenje radova s najpovoljnijim ponuditeljem,
- osigurati provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
Članak 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 371-01/97-03/05
Urbroj: 531-01/97-5
Zagreb, 18. travnja 1997.
Ministar
mr. Marko Širac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti