POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni odgovori - odluku o načinu - odluke o obveznicama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi V. L., V. L. i V. L. mlađeg, svi iz B., svi zastupani po punomoćniku B. K., odvjetniku iz B., na sjednici održanoj dana 3. listopada 1997. godine, donio je slijedeću
ODLUKU

  1. Ustavna tužba se odbija.
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
V. L., V. L. i V. L. mlađi, svi iz B., podnijeli su po punomoćniku B. K., odvjetniku iz B., ustavnu tužbu, smatrajući da su im povrijeđena ustavna prava, odnosno vrednote iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske, posebno socijalne pravde i pravo na stan, i to rješenjem Komisije za privremeno korištenje stanova Grada B., Klasa: 371-03/94-01/28 od 20. siječnja 1994. godine i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, broj: Us-1652/1994-5 od 21. srpnja 1994. godine, kojom je odbijena njihova tužba protiv spomenutog rješenja.
Spomenutim rješenjem ponovo je na privremeno korištenje tužiteljima dat stan u B., temeljem članka 7. i 9. Zakona o privremenom korištenju stanova ("Narodne novine", broj 66/91, 26/93 i 76/93), do mogućnosti povratka u objekt u kojem su stanovali, a najduže na rok od jedne godine računajući od dana izdavanja rješenja. Njihova tužba protiv tog rješenja odbijena je gore spomenutom presudom Upravnog suda Republike Hrvatske, s obrazloženjem da se okolnosti zbog kojih je predmetni stan ranije dat na privremeno korištenje nisu promijenile ni u vrijeme donošenja osporenog rješenja, te da osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja, kao i da neosnovano tužitelj prigovara da nije bilo zakonske osnove za davanje predmetnog stana na privremeno korištenje obzirom na zaključak Predsjedništva, ranijeg Općinskog odbora, bivšeg Saveza udruženja boraca Hrvatske od 16. listopada 1991. godine, jer prema istom zaključku proizlazi da je to tijelo predložilo Općinskoj komisiji za zadovoljavanje stambenih potreba učesnika boraca NOR-a, da se predmetni stan dodijeli na korištenje tužitelju, a takva odluka nije donesena, pa tužitelj nije stekao, niti je sukladno važećim propisima mogao steći stanarsko pravo na predmetnom stanu koji mu je dat na privremeno korištenje.
Tužitelji u dopuštenoj i pravodobnoj ustavnoj tužbi u bitnom navode da je predmetni stan zaključkom SUBNORH-a, Predsjedništva Općinskog odbora B., broj 01-130/1-1991 od 16. listopada 1991. godine, njima dodijeljen na trajno korištenje sa stanarskim pravom, i da ne može biti govora o privremenom korištenju tog stana, zbog čega da im je spomenutim rješenjem i presudom povrijeđeno ustavno pravo na stan i prava iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske, posebno ono socijalne pravde.
Predlažu uvažiti ustavnu tužbu, navedene odluke poništiti i zaštititi njihova ustavna prava.
Ustavna tužba nije osnovana.
U konkretnom slučaju podnositeljima ustavne tužbe je predmetni stan dat na privremeno korištenje temeljem članka 7. i 9. Zakona o privremenom korištenju stanova.
Zaključak Predsjedništva Općinskog odbora SUBNORH-a Grada B., koji tužitelji smatraju aktom kojim im je predmetni stan dat na trajno korištenje sa stanarskim pravom, ne predstavlja akt kojim bi njima taj stan bio dat na korištenje sa stanarskim pravom, jer se u njemu samo predlaže Općinskoj komisiji, za zadovoljavanje stambenih potreba učesnika NOR-a, da isti stan dodijeli V. L., što međutim, nesporno, ta Komisija nije učinila, pa neosnovano tužitelji drže da bi netko od njih na tom stanu stekao stanarsko pravo temeljem tog zaključka.
Što se tiče samog rješenja kojim je tužiteljima dat predmetni stan na privremeno korištenje i presude Upravnog suda Republike Hrvatske kojom je odbijena njihova tužba protiv tog rješenja, ti su akti osnovani na važećim propisima.
Slijedom navedenog ovaj Sud je utvrdio da osporenim rješenjem Komisije za privremeno korištenje stanova Grada B. od 20. siječnja 1994. godine i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 21. srpnja 1994. godine tužiteljima nisu povrijeđena ustavna prava, odnosno najviše vrednote iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske, posebno ne ona socijalne pravde, dok pravo na stan, kako se navodi u tužbi, nije pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, te ne može biti predmetom zaštite u ovom ustavnosudskom postupku.
Stoga je temeljem odredbe članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u točki 1. izreke ove odluke.
Točka 2. izreke ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-III-1078/1994
Zagreb, 3. listopada 1997.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti