POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni linkovi - uredba o evidencijskoj - zakon o izdavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 110. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. travnja 1997. godine donijela
UREDBU
O ODREĐENIM PRAVIMA OSOBA IZABRANIH NA DUŽNOSTI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE
Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se određena prava općinskih načelnika i njihovih zamjenika, gradonačelnika i njihovih zamjenika, predsjednika i potpredsjednika općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština, članova općinskih, gradskih i županijskih poglavarstava, drugih osoba izabranih ili imenovanih na pojedine dužnosti od strane predstavničkih tijela ili poglavarstava koji u tijelima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave obavljaju određene dužnosti, kao i povjerenika Vlade Republike Hrvatske i njihovih pomoćnika imenovanih u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama lokalne uprave i samouprave.
Ova Uredba ne odnosi se na župane, podžupane, gradonačelnika Grada Zagreba i zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba koji imaju zakonom utvrđen položaj dužnosnika Republike Hrvatske i čiji je položaj uređen posebnim zakonom, kao ni na prestanak radnog odnosa pročelnika upravnih odjela i službi koji su radni odnos zasnovali temeljem natječaja, čiji je radnopravni položaj uređen posebnim zakonom.
Članak 2.
Osobe iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe za vrijeme obavljanja dužnosti na koju su izabrani ili imenovani ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava ako je to utvrđeno općim aktima jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, u skladu s tim aktima.
Vrijeme obavljanja dužnosti osobama iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe uračunava se u staž osiguranja.
Članak 3.
Predsjednicima i potpredsjednicima općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština prava temeljem obavljanja dužnosti prestaju:
- danom konstituiranja novoizabranog predstavničkog tijela,
- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika,
- danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata predstavničkog tijela, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno.
Općinskim načelnicima i gradonačelnicima, njihovim zamjenicima, članovima općinskog, gradskog i županijskog poglavarstva, kao i povjerenicima Vlade Republike Hrvatske i njihovim pomoćnicima, prava temeljem obavljanja dužnosti prestaju:
- danom izbora novog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno člana općinskog, gradskog ili županijskog poglavarstva,
- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.
Druge osobe koje na određene dužnosti bira, odnosno imenuje općinsko ili gradsko vijeće ili županijska skupština, odnosno općinsko, gradsko ili županijsko poglavarstvo, osim osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, razrješavaju se dužnosti i ostvaruju prava temeljem Zakona o upravi.
Odluka o prestanku ostvarivanja prava temeljem prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja kadrovske poslove.
Članak 4.
Osobe iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme 90 dana po prestanku dužnosti.
Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava može prestati:
- na vlastiti zahtjev,
- zapošljavanjem,
- umirovljenjem,
- izborom na drugu dužnost koju ne obavlja kao volonter.
Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na teret proračuna općine, grada, odnosno županije.
Prava utvrđena ovom Uredbom osobe iz članka 1. stavka 1. ove Uredbe ostvaruju u općinama, gradovima, odnosno županijama u kojima su do prestanka radnog odnosa obnašali određene dužnosti.
Članak 5.
Za vrijeme utvrđeno člankom 4. ove Uredbe, osobe kojima je prestala dužnost imaju pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 015-01/97-02/07
Urbroj: 5030109-97-1
Zagreb, 17. travnja 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti