POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni kolegij - pravilnik o vojnopomorskim - popis registriranih oznaka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. listopada 1997. godine, donijela
ODLUKU
O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U VLASNIŠTVO DUBROVAČKE BISKUPIJE
I.
Prenose se u vlasništvo Dubrovačke Biskupije, u svrhu izgradnje pastoralnog centra u Župi Dubrovačkoj, slijedeće nekretnine u k.o. Brašina na kojima je nositelj prava vlasništva Republika Hrvatska:
a) Nekretnine upisane u z.k. ul. 528
- k.č. br. 976, površine 2849 m˛
- k.č. br. 977, površine 3809 m˛
b) Nekretnina upisana u z.k. ul. 437
- k.č. br. 973/3, površine 775 m˛
c) Nekretnine upisane u z.k. ul. 458
- k.č. br. 975/2, površine 960 m˛
- dio k.č. br. 975/1, površine 2442 m˛
- dio k.č. br. 978/2, površine 1483 m˛
- dio k.č. br. 978/1, površine 1529 m˛
d) Nekretnina upisana u z.k. ul. 53
- k.č. br. 1503/3, površine 344 m˛.
II.
Utvrđuje se da nekretnine iz točke I. ove Odluke, sukladno parcelacionom elaboratu Ureda za katastar Dubrovnik, od 26. ožujka 1997. i potvrdi Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dubrovačko-neretvanske županije od 27. ožujka 1997. o usklađenosti parcelacionog elaborata sa lokacijskom dozvolom klase: UP/I-350-05/94-01/176, urbroja: 2117-05/2-97-3, od 23. siječnja 1997. godine, ulaze u sastav novoformiranih građevinskih parcela oznake: k.č. br. 976, 977, 973/3 i 1503/3, k.o. Brašina, sveukupne površine 14191 m˛ (prema novoj izmjeri k.č. br. 853, k.o. Brašina, površine 14191 m˛), na kojima je predviđena izgradnja pastoralnog centra.
III.
Ovlašćuje se ministar pravosuđa da, u ime Republike Hrvatske, sklopi s Dubrovačkom Biskupijom Ugovor o darovanju nekretnina iz točke I. i II. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama."
Klasa: 945-02/95-01/01
Urbroj: 5030107-97-1
Zagreb, 30. listopada 1997.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti