POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni katalog - strategija održivog razvitka - pravilnik o izvršavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA OSVJEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA I SODA-VODU
Članak 1.
U Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bez- alkoholna pića i soda-vodu ("Narodne novine" br. 23/97, 40/97) u članku 1. riječ "sokovi" zamjenjuje se riječju "sirupi".
Članak 2.
U članku 4. stavak 3. točka 3) riječi "masu proizvoda" zamjenjuju se riječima: "količinu (obujam, masu) proizvoda,".
Članak 3.
U članku 8. iza riječi "aditivi" dodaju se riječi: "osim ako to ovim pravilnikom nije drugačije propisano:".
Članak 4.
U članku 8. u tablici 2. iza red. br. 7. dodaje se red. br. 7a koji glasi:
Članak 5.
U članku 8. tablici 2. koloni 6 (napomena) u redne brojeve 7., 7a., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 20., 21., 26., 27. i 28. dodaju se riječi: "Osim za proizvode iz članka 9. stavak 2. točke 1), 2) i 4)".
Članak 6.
U članku 9. stavak 2. točka 4) riječ "i" zamjenjuje se zarezom ",". U točki 5) točka "." zamjenjuje se riječju "i". Iza točke 5) dodaje se nova točka 6) koja glasi:
"6) niskoenergetsko osvježavajuće bezlakoholno piće."
Iza stavka 2. ovoga članka dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Pića iz stavka 2. ovoga članka mogu se proizvoditi i stavljati u promet kao pića sa sniženom energetskom vrijednošću na način utvrđen u članku 35. ovog pravilnika."
Članak 7.
U članku 17. stavak 1. točka 3. riječi: "uključujući i suhu tvar od dodanog šećera," brišu se.
Članak 8.
U članku 22. stavak 1. riječi "s dodatkom ugljičnog dioksida" zamjenjuju se riječima: "s dodatkom ili bez dodatka ugljičnog dioksida, voćnog soka, aroma".
Članak 9.
U članku 24. točka 1) riječi: "iz stavka 1. ovog članka" brišu se.
Članak 10.
Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:
"Članak 24a.
Osvježavajuća bezalkoholna pića od biljnih ekstrakata mogu se proizvoditi i stavljati u promet i bez dodatka ugljičnog dioksida, kao negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića od biljnih ekstrakata, ali se tada u nazivu proizvoda mora istaknuti da je proizvod negaziran (npr. "negazirano osvježavajuće bezalkoholno piće od ekstrakta čaja" i sl.)
Negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića od biljnih ekstrakata moraju udovoljavati zahtjevima iz članka 24. ovog pravilnika, osim zahtjevu iz točke 4) toga članka."
Članak 11.
U članku 25. riječi "niti više od 700 mg/l ortofosfata računano kao ortofosforna kiselina." zamjenjuju se riječima: "a ortofosforne kiseline ne više od propisane količine."
Članak 12.
U članku 32. točka 2) briše se.
Članak 13.
Iza članka 34. dodaje se novi članak 34a. koji glasi:
"Članak 34a.
Umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića mogu se proizvoditi i stavljati u promet i bez dodatka ugljičnog dioksida, kao umjetna negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića, ali se tada u nazivu proizvoda mora istaknuti da je proizvod negaziran.
Negazirana umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića moraju udovoljavati zahtjevima iz članka 33. ovoga pravilnika."
Članak 14.
Iznad članka 35. stavlja se novi podnaslov koji glasi: "6) Niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića".
Članak 15.
U članku 35. stavak 1. iza riječi "od sirutke" dodaju se riječi: ", ili umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića"
Članak 16.
U članku 37. stavak 1. iza riječi "s navojnim zatvaračem" dodaju se riječi "ili zatvaračem s ventilom".
Članak 17.
Članak 40. stavak 3. mijenja se i glasi: "Sirupi se stavljaju u promet pod nazivom sirupi za osvježavajuća bezalkoholna pića i to:

  1. sirup od voćnih koncentrata ili baza,
  2. sirup od biljnih ekstrakata,
  3. sirup od žitarica,
  4. sirup od sirutke,
  5. sirup za umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i
  6. niskoenergetski sirup."

Članak 18.
U članku 41. stavak 1. točka 1) iza riječi "konzistenciju" dodaju se riječi: "(osim sirupa kod kojih je šećer djelomično ili potpuno zamijenjen sladilom)".
Članak 19.
U članku 43. stavak 1. iza riječi "sirutke." dodaju se riječi: "i umjetnih osvježavajućih pića."
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-01/97-03/1
Urbroj: 558-02/6-97-2
Zagreb, 15. listopada 1997.
Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti