POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni izvori - program građenja legalis - rješenje o naknadi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 42. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA I KLASA SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA
Članak 1.
U Pravilniku o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine" br. 79/95 i 16/96) članak 8. mijenja se i glasi:
"Postupak utvrđivanja udjela mišićnog tkiva u svinjskim polovicama obavlja se određivanjem debljine slanine i mišića u milimetrima. Mjerenja se provode automatskim uređajem pomoću ultrazvučne ili optoelektroničke sonde za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva, a prema prilogu 5. koji je sastavni dio ovog pravilnika, ili ručnim postupkom, "metodom dvije točke", prema prilogu 6. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Postupak "metodom dvije točke" može se primjenjivati najduže do 31. listopada 1999. godine.
Mjerila koja se koriste u postupku utvrđivanja mišićnog tkiva u svinjskim polovicama mjerila su duljine s ovjernim razdobljem od godine dana, razreda točnosti II."
Vrijednosti dobivene pomoću automatskog uređaja za određivanje debljine slanine i mišića u milimetrima uvrštavaju se u matematički izraz naveden u prilogu 5., koji se primjenjuje na sve uređaje za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u polovicama."
Članak 2.
U članku 10. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:
"Zapisnici iz stavka 1. i 2. ovog članka sastavljaju se u obliku obrasca "DZNM/PL-1, prema prilogu 7. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Za svinjske trupove i polovice, odnosno dijelove svinjskih trupova i polovica koji se stavljaju u promet, klasifikator izdaje potvrdu o razvrstavanju svinjskih trupova i polovica u obliku obrasca "DZNM/PL-2, prema prilogu 8. koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sastavni je dio obvezne prateće dokumentacije robe."
Članak 3.
U članku 12. iza stavka 1. brišu se alineje 1. i 2. i dodaju se nove alineje 1., 2. i 3. koje glase:
"- da je pravna osoba registrirana za obavljanje kontrole kakvoće robe i da udovoljava zahtjevima nepristranosti, neovisnosti i integriteta u skladu s odredbama norme HRN EN 45001
- da na poslovima klasifikacije i kategorizacije prema ovom pravilniku ima stalno uposlenih najmanje 5 djelatnika koji imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme veterinarskog ili agronomsko-stočarskog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima
- ili da ovi djelatnici imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme i najmanje 10 godina radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima."
Članak 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-01/96-03/10
Urbroj: 558-02/6-97-6
Zagreb, 26. rujna 1997.
Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti