POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni izlog - uredba o preoblikovanju - ispravak zaključka dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

IZBORNO POVJERENSTVO
REPUBLIKE HRVATSKE
1737
Na osnovi članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave ("Narodne novine" br. 90/92, 69/95, 59/96 i 63/96), Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisuje
OBVEZATNE UPUTE BROJ OLS II
O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORU ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I JEDINICA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE

  1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave (Općinsko vijeće Općine Civljane, Općine Jelenje, Općine Viškovo, Vinodolske općine, Općine Tučepi, Općine Gradac, Općine Nerežišća, Općine Lanišće i Općine Lastovo, te Gradsko vijeće Grada Visa, Grada Makarske, Grada Orahovice i Grada Pregrade, te Županijske skupštine Primorsko-goranske županije) objavljena je dana 30. listopada 1997. godine ("Narodne novine" br. 16/97).
  2. Rokovi teku od dana
  3. listopada 1997. godine od 00:00 sati
  4. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave najkasnije u roku od 12 dana, dakle do
  5. studenoga 1997. godine do 24:00 sata

(Članak 16. stavak 1. i 2).
4. Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave od svih pravovaljano predloženih kandidata mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.
Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene općinske, gradske i županijske kandidatske liste, kao i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.
Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave mora objaviti u lokalnim glasilima listu kandidata izborne jedinice, te sve prihvaćene kandidatske liste i zbirnu listu kandidatskih lista za izbor članova spomenutih predstavničkih tijela u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa, dakle do:
13. studenoga 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 17. stavak 1., 2. i 3.).
5. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, pa do 24 sata prije izbora, dakle od:
14. studenoga 1997. godine od 00:00 sati do
28. studenoga 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 19.).
6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od:
29. studenoga 1997. godine od 00:00 sati do
30. studenoga 1997. godine do 24.00 sata
(Članak 21.)
7. Nadležna izborna povjerenstva (općinska, gradska) moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, dakle do:
24. studenoga 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 36. stavak 3.)
8. Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave (općine, grada), mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do:
24. studenoga 1997. godine do 24:00 sata
(Članak 37. stavak 3.)
9. Glasovanje traje neprekidno
30. studenoga 1997. godine od 7:00 do 19:00 sati
Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.
(Članak 44. stavak 1.).
10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom izbornom povjerenstvu općine, odnosno grada, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle
1. prosinca 1997. godine do 7:00 sati
(Članak 49.)
11. Izborno povjerenstvo općine, odnosno grada utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle
1. prosinca 1997. godine do 19:00 sati
(Članak 50. stavak 1.)
12. Županijsko izborno povjerenstvo Primorsko-goranske županije odredit će način i rok u kojem joj izborno povjerenstvo općine, odnosno grada mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.
(Članak 50. stavak 1.)
13. Izborno povjerenstvo općine, odnosno grada kad utvrdi rezultate glasovanja za članove općinskog i gradskog vijeća, te Izborno povjerenstvo županije kad utvrdi rezultate glasovanja za članove njihovih predstavničkih tijela, objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisnicima o radu izbornog povjerenstva (OLS-10, OLS-11)
(Članak 53.).
Zaštita izbornog prava
14. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
(Članak 55.)
15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:
- politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno listu, kao i nezavisni kandidati i nositelji nezavisnih lista.
(Članak 56. stavak 1.)
16. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one stranke o čijim se kandidatskim listama glasovalo na izborima, nezavisni kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
(Članak 56. stavak 2.)
17. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova općinskog i gradskog vijeća podnose se nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 57. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1.)
18. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova županijske skupštine podnose se Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od
48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 57. stavak 2. u svezi s člankom 58. stavak 1.)
19. Županijsko izborno povjerenstvo odnosno Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 58. stavak 2.)
20. Protiv rješenja županijskog izbornog povjerenstva, odnosno Izbornog povjerenstva Republike Hrvatske podnositelj prigovora, kao i kandidat za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Žalba se podnosi putem nadležnog izbornog povjerenstva Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
(Članak 60. stavak 1. i 3.)
21. Žalba se podnosi u roku od
48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 60. stavak 2.)
22. Ustavni sud Republike Hrvatske dužan je odlučiti o žalbi u roku od
48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle od 00:00 sati idućeg dana
(Članak 60. stavak 4.)

Klasa: 013-01/97-01/01
Ubroj: 599-01-97/2
Zagreb, 30. listopada 1997.
Predsjednik
Ivan Mrkonjić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti