POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - besplatni uvid - propisi suzbijanja hrvatska - ustavni zakon pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
i
HRVATSKI AUTOKLUB
Na temelju članka 268. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 59/96) i članka 7. Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb, Ilica 15 i Hrvatski autoklub, Zagreb, Draškovićeva 25 donose
ODLUKU
O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJU VOZILA I POSLOVE KOJI SU S TIM POVEZANI


                                   I.
Redni      NAZIV NAKNADE                              IZNOS NAKNADE
broj
                                za      za          za      za      UKUPNO Porez     SVEGA
                              poslove zajedničke poslove prevenciju kn kn kn
                              stanice poslove stručnog sigurnosti     
                               za      putem nadzora prometa na (100%) (10%)
                              tehnički Centra za putem cestama
                              pregled vozila Hrvatskog 3,0%
                              vozila Hrvatske autokluba
                               82,4% 10,2% 4,4%

1               2                3      4      5      6      7      8      9
     
Naknade za tehnički pregled vozila:

 1. Moped                         41,95 5,19     2,24      1,53      50,91       5,09      56,00
 2. Motocikl                         41,95      5,19     2,24      1,53      50,91      5,09      56,00
 3. Laka prikolica                    41,95      5,19     2,24      1,53      50,91      5,09      56,00
 4. Osobni automobil                    71,16      8,81     3,80      2,59      86,36      8,64      95,00
 5. Traktor                         71,16      8,81     3,80      2,59      86,36      8,64      95,00
 6. Priključno vozilo                    71,16      8,81     3,80      2,59      86,36      8,64      95,00
 7. Autobus                         112,36      13,91     6,00      4,09      136,36     13,64     150,00
 8. Teretni automobil                    112,36      13,91     6,00      4,09      136,36     13,64     150,00
 9. Kombinirani automobil               112,36      13,91     6,00      4,09      136,36     13,64     150,00
 10. Radno vozilo                         112,36      13,91     6,00      4,09      136,36     13,64     150,00
 11. Radni stroj i ostala vozila               112,36      13,91     6,00      4,09      136,36     13,64     150,00


Naknada za vozila koja su zbog neispravnosti pojedinih uređaja ili opreme na redovnom tehničkom pregledu proglašena neispravnim, ako se pojave u propisanom roku od 4 dana (za ponovljeni pregled neispravnog uređaja ili opreme) iznosi 50% iznosa za redovni tehnički pregled vozila, i to kako slijedi (točka 12, 13, 14):

12 Mopeda, motocikla i lake prikolice          20,97      2,60     1,12      0,76      25,45      2,55      28,00
13 Osobnog automobila, traktora i
priključnog vozila                    35,96 4,45     1,92      1,31      43,64 4,36      48,00
14 Autobusa, teretnog automobila, kombiniranog
automobila, radnog stroja i ostalih vozila     56,18      6,95     3,00      2,05 68,18      6,82 75,00
15 Naknada za preventivni tehnički pregled
vozila                         56,93      7,05     3,04      2,07      69,09      6,91 76,00
16 Naknada za ponovljeni preventivni tehnički
pregled (u roku 4 dana),neispravnih uređaja
na vozilu                         28,47      3,52 1,52      1,04      34,55 3,45 38,00
17 Naknada za izvanredni tehnički pregled
autobusa za obavljanje međunarodnog
cestovnog prijevoza                    101,13      12,52     5,40      3,68      122,73     12,27     135,00
18 Naknada za izvanredni tehnički pregled
teretnog automobila ili skupa vozila za
obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza     52,44      6,49     2,80      1,91      63,64      6,36      70,00

Naknada za poslove registracije vozila i produženja valjanosti prometne dozvole

19 Naknada za poslove koji prethode registracije
i produženju valjanosti prometne dozvole
(naplata osiguranja i naknade za ceste)     29,96      3,71     1,60      1,09 36,36       3,64 40,00
20 Naknada za djelomično usluga iz točka 19
(kada se naplaćuje samo osiguranje ili
samo naknada za ceste)               17,98      2,23     0,96      0,65      21,82      2,18      24,00
21 Naknada za produženje valjanosti prometne
dozvole                         26,22      3,25     1,40      0,95      31,82      3,18      35,00
22 Naknada za djelomičnu uslugu iz točke 21
(kada se stranka upućuje s prometnom
dozvolom u nadležnu PU ili PP)          17,98      2,23     0,96      0,65      21,18      2,18      24,00
23 Naknada za izdavanje registarskih pločica     17,98      2,23     0,96      0,65      21,82      2,18      24,00
24 Naknada za zamjenu i izdavanje nove
prometne dozvole                    26,22      3,25     1,40      0,95      31,82      3,18      35,00
25 Naknada za izdavanje knjižice vozila          26,22      3,25     1,40      0,95      31,82      3,18      35,00
26 Naknada za izdavanje i ovjeru kartona
tehničke ispravnosti lake prikolice          17,98      2,23     0,96      0,65      21,82      2,18      24,00

Naknade za periodični tehnički pregled kočnica

27 Teretni automobili do 5t najveće dopuštene
mase (samo hidraulika) i autobusi do 3,5t
mase vozila                         179,78      22,25     9,60      6,55      218,18     21,82     240,00
28 Priključna vozila navedenih karakteristika
iz točke 27                         142,33      17,62     7,60      5,18      172,73     17,27     190,00
29 Teretni automobili od 5-10t najveće dopuštene
mase i do 5t sa hidraulikom+zrak, te autobusi
od 3,5-6t mase vozila               284,65      35,24 15,20      10,36      345,45     34,55     380,00
30 Priključna vozila navedenih karakteristika
iz točke 29                         228,47      288,28 12,20      8,32      277,27     27,73     305,00
31 Teretni automobili preko 10t najveće
dopuštene mase, tegljači i autobusi preko
6t mase vozila (kada je samo zrak)          468,18      57,95 25,00      17,05      568,18     56,82     625,00
32 Priključna vozila navedenih karakteristika
iz točke 31                         374,55      46,36 20,00      13,64      454,55     45,45     500,00

Prvi ponovljeni pregled kočnica obavljen u roku 4 dana, odnosno 8 dana ne naplaćuje se, svaki daljnji pregled kočnica u tom roku naplaćuje se 50% iznosa prema kategoriji vozila.                

                                        Iznos naknade          Porez          Svega
1                    2                     3                4           5
Ostale naknade
33 Naknada za tehnički pregled kočnica kada se
koristi list za grafičko prikazivanje rezultata
kočnica, na uređajima za ispitivanje kočnica                22,73          2,27          25,00
34 Naknada za tehnički pregled plinskih instalacija
na vozilima koja za pogon koriste smjesu butan-propan 36,36          3,64          40,00
35 Naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila
za prijevoz opasnih tvari                77,27          7,73          85,00
36 Naknada za tehnički pregled ako se ne obavlja
kompletan tehnički pregled vozila, odnosno ako
se izdaja potvrda o stanju vozila i slično                27,27          2,73          30,00
37 Naknada za tehnički pregled vozila i utiskivanje
broja šasije na vozila (bez pripreme)                54,55          5,45          60,00
38 Naknada za izdavanje potvrde i pokusne pločice           31,82          3,18          35,00
39 Naknada za tehnički pregled i obavljanje poslova
procjene vrijednosti prilikom prodaje vozila ili na
zahtjev stranke                               Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima rada
40 Naknada za poslove tehničkog pregleda vozila,
registracije vozila i ispitivanje vozila (ako se
obračun vrši po jednom satu rada, dio tehničkog           Obračun se vrši prema stvarno utrošenim satima rada
pregleda na ponovljenom pregledu i drugo)                    (režijski sat uvećan za 20%)
41 Naknada za skidanje i montažu registarskih
pločica (za jedan par)                59,09               5,91          65,00
42 Naknada kada se obavlja samo skidanje ili
samo montiranje registarskih pločica                     30,00               3,00          33,00
43 Naknada kod vozila s jednom registarskom
pločicom za skidanje i montažu                     30,00               3,00          33,00
44 Naknada za naljepnicu-znak kojim se označava
rok valjanosti tehničkog pregleda                3,45               0,35           3,80
II.
Obračun prema stvarno utrošenim satima rada iz točke I. ove Odluke obavlja se tako, da se iznos prosječne vrijednosti sata u djelatnosti u kojoj se nalazi stanica za tehnički pregled vozila uveća za 20%.
U naknade iz točke I. ove Odluke nisu uključene naknade za potrebne obrasce, koje stanica za tehnički pregled vozila nabavlja kod nadležne Policijske uprave ili Policijske postaje (registracijski list, prometna dozvola, knjižica vozila i karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila). Naknada za obrasce posebno se naplaćuje.
III.
Kada se tehnički pregled vozila obavlja izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila (na terenu), uz naknade iz točke I. ove Odluke, stanica za tehnički pregled vozila naplaćuje i troškove koji su nastali izlaskom na teren (dnevnice, putni troškovi i dr).
Za policijsko, vatrogasno i drugo (specijalno) vozilo, koje je izvedeno kao osobni automobil, naplaćuje se naknada iz točke I. pod 4. kao osobni automobil.
IV.
Naknade iz točke I. pod 19 i 21 ove Odluke, za poslove koji prethode registraciji vozila i za produženje važenja prometne dozvole, kada se djelomično obave predviđeni poslovi naplaćuje se iznos iz točke I. redni broj 20 i 22.
V.
Dio naknade iz točke I. pod 1. do 32. ove Odluke koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za prevenciju sigurnosti promet na cestama, stanica za tehnički pregled vozila dostavlja najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli mjesec na žiro račun Centra za vozila Hrvatske, broj: 30105-601-25872 za dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske (10,2%) i za prevenciju sigurnosti prometa na cestama (3%), a dio koji pripada Hrvatskom autoklubu (4,4%) na njegov žiro račun broj: 30105-678-11987.
Ako dio naknade prema stavku 1. ove točke stanica za tehnički pregled vozila ne dostavi do 15-og u mjesecu za protekli mjesec, takva stanica za tehnički pregled vozila, u okviru svog dijela obveza dužna je istekom tog roka uvesti dnevni obračun tako da dnevno ili najkasnije slijedećeg radnog dana dostavlja dio utvrđene naknade izravno na žiro račun Centra za vozila Hrvatske, odnosno Hrvatskog autokluba.
Kod prekoračenja roka iz stavka 2. ove točke Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub zaračunat će propisanu zateznu kamatu na neplaćeni iznos.
VI.
Sukladno sporazumu zaključenim između Ministarstva unutarnjih poslova, Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog autokluba za financiranje prevencije sigurnosti prometa na cestama izdvaja se 3% od iznosa naknade iz točke I. (od 1. do 32.). Obračunati iznos dijela naknade prema točki I. kolona 6 stanica za tehnički pregled vozila uplaćuju na žiro račun Centra za vozila Hrvatske na način kako je to utvrđeno u točki V. ove Odluke.
VII.
O dostavljenim dijelovima naknade iz točke V. ove Odluke stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju na posebnim obrascima, čiji oblik, sadržaj i način postupanja utvrđuje Centar za vozila Hrvatske.
Stanica za tehnički pregled vozila vodi odvojenu evidenciju i sastavlja obrasce za dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske, odnosno Hrvatskom autoklubu, te za dio naknade za prevenciju sigurnosti prometa na cestama.
Jedan primjerak obrazaca iz stavka dva ove točke stanica za tehnički pregled vozila odlaže u arhivu, jedan dostavlja svojoj financijskoj službi, a jedan primjerak dostavlja Centru za vozila Hrvatske (za dio koji pripada Centru za vozila Hrvatske i za prevenciju sigurnosti prometa na cestama), odnosno Hrvatskom autoklubu najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli mjesec.
VIII.
U iznos naknade za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani uključen je porez na promet usluga.
Obveznik poreza na promet usluga je stanica za tehnički pregled vozila na ukupan iznos naknade, u kojem je porezu sadržan i dio poreza na iznos naknade koji se doznačuje Centru za vozila Hrvatske i Hrvatskom autoklubu.
Iznosi i distribucija naknada utvrđeni su prema troškovniku koji je posebno dostavljen Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i stanicama za tehnički pregled vozila. Dio naknade koji pripada Centru za vozila Hrvatske, Hrvatskom autoklubu i za prevenciju sigurnosti prometa na cestama ne ulazi u ukupan prihod stanica za tehnički pregled vozila.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. veljače 1997.
Broj: 125/97
Zagreb, 30. prosinca 1996.
Hrvatski autoklub
Glavni tajnik
Ile Baković, dipl. iur., v. r.
Broj: 1/1, 1133-1/96
Zagreb, 30. prosinca 1996.
Centar za vozila Hrvatske
Direktor
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing., v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti