POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni izlog - rješenje klasa zakoni - ispravak uredbe ugovori ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KVALITETI JESTIVIH ULJA I MASTI BILJNOG PORIJEKLA, MARGARINA, MAJONEZE I NJIMA SRODNIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijeka, margarina, majoneza i njima srodnih proizvoda ("Narodne novine", br. 53/91) u članku 1. stavak 1. iza riječi "i njima srodni proizvodi" dodaju se riječi: "i ostali proizvodi na bazi biljnih masnoća".
Članak 2.
U članku 11. na kraju točke 4) točka "." se zamjenjuje zarezom ",", i dodaje se nova točka 5) koja glasi:
"5) ostali proizvodi na bazi biljnih masnoća."
Članak 3.
Članak 53. mijenja se i glasi: "Ovisno o upotrijebljenim sirovinama i načinu proizvodnju, majoneze i proizvodi srodni majonezi stavljaju se u promet kao:

  1. majoneza,
  2. salatna krema,
  3. lagana majoneza,
  4. salate s majonezom ili salatnom kremom ili laganom majonezom i
  5. umaci i preljevi (dressing)."

Članak 4.
Iza članka 59. dodaju se novi podnaslov i članak 59a. koji glase:
"Lagana majoneza
Članak 59a.
Lagana majoneza je proizvod izrađen od jestivog biljnog ulja, octene i/ili neke druge jestive organske kiseline, sa ili bez žumanjaka, proizvoda od mlijeka, začina i ekstrakata začina, drugih dopuštenih dodataka i dopuštenih aditiva.
Sadržaj jestivog biljnog ulja u laganoj majonezi može biti najviše 50%".
Članak 5.
Članak 60. mijenja se i glasi: "Salatna krema i lagana majoneza mogu se stavljati u promet samo kao pakovina u ambalaži od materijala koji osigurava očuvanje kvalitete proizvoda do časa otvaranja."
Članak 6.
Članak 61. mijenja se i glasi: "Osnovni sastojak salatne kreme i lagane majoneze je jestivo biljno ulje."
Članak 7.
U članku 62. iza riječi: "salatne kreme" dodaju se riječi: "i lagane majoneze".
Podnaslov iza članka 62. mijenja se i glasi: "Salate s majonezom ili salatnom kremom ili laganom majonezom".
Članak 8.
U članku 63. iza riječi "ili salatnom kremom" dodaju se riječi: "ili laganom majonezom".
Članak 9.
U članku 64. iza riječi "ili salatnom kremom" dodaju se riječi "ili laganom majonezom".
Članak 10.
U članku 65. stavci 1., 2. i 3. iza riječi "ili salatne kreme" dodaju se riječi "ili lagane majoneze".
Članak 11.
U članku 66. iza riječi "ili salatnom kremom" dodaju se riječi "ili laganom majonezom".
Članak 12.
U članku 67. stavak 1. točka 1), stavak 2. točka 1) i stavak 3. točka 1) iza riječi "ili salatne kreme" dodaju se riječi "ili lagane majoneze".
Članak 13.
U članku 68. iza riječi "ili salatnom kremom" dodaju se riječi "ili laganom majonezom".
Članak 14.
U članku 69. iza riječi "ili salatnom kremom" dodaju se riječi "ili lagane majoneze".
Članak 15.
U članku 70. iza riječi "ili salatne kreme" dodaju se riječi "ili lagane majoneze".
Članak 16.
Iza članka 76. dodaju se podnaslov i novi članak 76a. koji glase:
"Ostali proizvodi koji sadrže biljne masnoće
Članak 76a.
Pri proizvodnji ostalih proizvoda koji sadrže biljne masnoće proizvođač je dužan prije početka proizvodnje donijeti proizvođačku specifikaciju."
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama".
Klasa: 383-01/97-03/7
Urbroj: 558-02/6-97-2
Zagreb, 16. listopada 1997.
Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti