POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni instituti - pravilnik o znaku - odluku o potvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 108/96) ministar financija i ministar obrane donose
PRAVILNIK
O UVJETIMA, MJERILIMA, NAČINU I POSTUPKU POD KOJIMA HRVI DOMOVINSKOG RATA MOGU OBAVLJATI RADOVE ILI USLUGE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, mjerila, način i postupak pod kojima su tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti i njihove službe, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i njihove službe te druge pravne osobe kada povjeravaju izvođenje radova ili obavljanje usluga koje se plaćaju sredstvima državnog proračuna ili državnih jamstava sukladno zakonu, odnosno proračuna jedinica lokalne samouprave ili uprave ili izvanproračunskih fondova (u daljnjem tekstu: korisnici), obvezni s HRVI Domovinskog rata koji sudjeluju u javnom natječaju sklopiti ugovor o obavljanju radova ili usluga.
Članak 2.
(1) Prednost u sklapanju ugovora o izvođenju radova i obavljanju usluga pod uvjetima iz najpovoljnije ponude imaju HRVI Domovinskog rata - obrtnici te trgovačka društva u stopostotnom vlasništvu HRVI Domovinskog rata koji su sa ostalim fizičkim ili pravnim osobama sudjelovali u javnom natječaju u kojem je objavljena potreba za izvođenjem radova ili obavljanjem usluga.
(2) Pod sudjelovanjem u javnom natječaju u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se podnošenje ponude u roku i mjestu navedenom u javnom natječaju.
(3) Najpovoljnija ponuda znači ponudu koja je u pravilu s najnižom cijenom.
Članak 3.
(1) Radi ostvarenja prava prednosti u sklapanju ugovora pod uvjetima iz najpovoljnije ponude, HRVI Domovinskog rata moraju:
- sudjelovati u javnom nadmetanju,
- ispuniti sve uvjete javnog nadmetanja,
- ispuniti uvjete za obavljanje poslova i pružanje usluga koji su predmet javnog nadmetanja glede opreme i strukture zaposlenih,
- potpisati izjavu da će najmanje 51% radova izvesti vlastitim sredstvima (opremom i radnom snagom),
- ispuniti uvjet da cijena iz njihove ponude nije veća od 7% cijene iz najpovoljnije ponude.
Članak 4.
(1) Radi ostvarenja prava prednosti u sklapanju ugovora pod uvjetima iz najpovoljnije ponude HRVI Domovinskog rata može, u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 3. ovog Pravilnika, u roku od 3 dana od primitka obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude zatražiti uvid u najpovoljniju ponudu i podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora pod uvjetima iz najpovoljnije ponude.
(2) Zahtjevu treba priložiti konačno rješenje o utvrđenom postotku oštećenja organizma.
(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka korisnik je obvezan riješiti u roku od 8 dana od njegova primitka ili od primitka rješenja o prigovoru na postupak javnog nadmetanja i odabir najpovoljnije ponude.
Članak 5.
Ako u javnom nadmetanju sudjeluje više ponuditelja HRVI Domovinskog rata, prednost za sklapanje ugovora pod uvjetima iz najpovoljnije ponude ima ponuditelj koji je u postupku javnog nadmetanja ponudio nižu cijenu.
Članak 6.
Posao dobiven na temelju prednosti u sklapanju ugovora ne može se dalje ustupati sudionicima u javnom nadmetanju niti drugim izvođačima.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 561-01/97-01/06.
Urbroj: 512-01-97-431/1
513-15/97-2
Zagreb, 21. veljače 1997.
Ministar financija Ministar obrane
mr. Božo Prka, v. r. Gojko Šušak, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti