POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni imenici - propisi porezni hrvatska - odluka ustavnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu objavljenog u "Narodnim novinama" broj 23 od 25. veljače 1997., te se daje
ISPRAVAK
PRAVILNIKA O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA OSVJEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA I SODA-VODU
U članku 8. Tablica 2. treba glasiti:
Tablica 2.
Red. E-broj Naziv aditiva Proizvod Najveća Napomena
br. dopuštena
količina
1 2 3 4 5 6
K O N Z E R V A N S I
1. E 200 Sorbinska kiselina "Bezalkoholna pića, 300/mg/l U kombinaciji:
E 202 Kalijev sorbat osim pića na bazi računano kao 250mg/l sorbinske
E 203 Kalcijev sorbat mliječnih proizvoda kiselina kiseline i sorbata
2. E 210 Benzojeva kiselina 150mg/l 150mg/l
E 211 Natrijev benzoat -//- računano kao benzojeve kiseline
E 212 Kalijev benzoat kiselina i benzoata
E 213 Kalcijev benzoat
3. E 220 Sumporni dioksid Bezalkoholna 50mg/l računano
E 221 Natrijev sulfit aromatizirana kao SO2 iz svih
E 222 Natrijev hidrogensulfit osvježavajuća pića izvora
E 223 Natrijev metabisulfit koja sadrže najmanje
E 224 Kalijev metavisulfit 235 g/l saharoze
E 226 Kalcijev sulfit
E 227 Kalcijev hidrogensulfit
E 228 Kalijev hidrogensulfit
4. E 242 Dimetil-dikarbonat Bezalkoholna 250mg/l Zaostaci ne
aromatizirana pića, početne smiju biti
tekući koncentrat količine dokazivi
čaja
B O J I L A
5. E 100 Kurkumin Bezalkoholna pića 100 mg/l
6. E 101 (I) Riboflavin -//- Prema potrebi
(II) Riboflavin-5-fosfat -//-
7. E 102 Tartrazin -//- **100 mg/l
8. E 110 Sunset Yellow FCF, Orange -//- 50 mg/l
Yellow S
9. E 120 Cochineal, Karminska -//- 100 mg/l
kiselina, Karmini
10. E 122 Azorubine, Carmoisine -//- 50 mg/l
11. E 124 Ponceau 4R, Cochenille red A -//- 50 mg/l
12. E 129 Allura Red AC -//- 100 mg/l
13. E 131 Patent Blue V -//- -//-
14. E 132 Indigotine,Indigo armine -//- -//-
15. E 133 Brilliant Blue FCF Bezalkoholna pića 100 mg/l
16. E 140 Klorofili -//- Prema potrebi
18. E 142 Green S Bezalkoholna pića Prema potrebi
19. E 150a Obični karamel
b Sulfitno-kiseli karamel
c Amonijačni karamel -//- -//-
d Sulfitno-amonijačni karamel
20. E 151 Brillant Black BN, Black PN -//- -//-
21. E 155 Brown HT -//- 50 mg/l
22. E 160a Karoteni
c Ekstrakt paprike,
Kapsantin, Kapsorubin
d Likopen -//- 100 mg/l
e B-apo-8 karotenal (C30)
f Etilester-B-apo-8-karotenske
seline (C30)
23. E 161b Lutein -//- -//-
24. E 162 Beetroot red, Betain -//- Prema potrebi
25. E 163 Antocijanini -//- -//-
26. E 170 Kalcijev karbonat,Kalcijev Sredstava za
hidrogenkarbonat -//- -//- sprečavanje
zgrudnjavanja
27. E 171 Titan-dioksid -//- -//-
28. E 172 Oksidi i hidroksidi željeza -//- -//-

ANTIOKSIDANSI I SINERGISTI ANTIOKSIDANSA
29. E 300 Askorbinska kiselina Bezalkoholna pića Prema potrebi
30. E 301 Natrijev askorbat -//- -//-
31. E 302 Kalcijev askorbat -//- -//-
32. E 304 Esteri masnih kiselina i
askorbinske kiseline
(I)Askorbil-palmitat -//- -//-
(II)Askorbil stearat
33. E 306 Obogaćeni prirodni -//- -//- Vitamin E
ekstrakti tokoferola
34. E 307 Alfa-tokoferol -//- -//- -//-
35. E 308 Gama-tokoferol -//- -//- -//-
36. E 309 Delta-tokoferol -//- -//- -//-
37. E 322 Lecitini -//- -//- Emulgator
38. E 325 Natrijev laktat -//- -//-
39. E 326 Kalijev laktat -//- -//- Pufer
40. E 327 Kalcijev laktat -//- -//- -//-
41. E 330 Limunska kiselina -//- -//- -//-
EMULGATORI, STABILIZATORI I ZGUŠNJIVAČI
42. E 331 Natrijevi citrati Bezalkoholna pića Prema potrebi Puferi,
(I)Mononatrijev citrat Antioksidansi
(II)Dinatrijev citrat Sinergisti
(III)Trinatrijev citrat antioksidansa
43. E 332 Kalijevi citrati Praškovi za pića
(I)Monokalijev citrat bazirana na voću; 1 g/l
(II)Dikalijev citrat Prašak za instant -//-
čaj
44. E 335 Natrijevi tartarati Bezalkoholna pića Prema potrebi
(I)Mononatrijev tartarat
(II)Dinatrijev tartarat
45. E 336 Kalijev tartarati
(I)Monokalijev tartarat Bezalkoholna pića Prema potrebi -//-
(II)Dikalijev tartarat
46. E 337 Natrijev-kalijev tartarat -//- -//-
47. E 340 Kalijevi fosfati Sportski napici i
(I)Monokalijev fosfat stolna voda 0,5 g/l -//-
(II)Dikalijev fosfat
(III)Trikalijev fosfat
48. E 400 Alginska kiselina Bezalkoholna pića Prema potrebi
49. E 401 Natrijev alginat -//- -//-
50. E 402 Kalijev alginat -//- -//-
51. E 403 Amonijev alginat -//- -//-
52. E 404 Kalcijev alginat -//- -//-
53. E 405 Propan-1,2-diol alginat Bezalkoholna 300 mg/l
aromatizirana pića
54. E 406 Agar Bezalkoholna pića Prema potrebi
55. E 407 Karagenan -//- -//-
56. E 410 Karuba guma -//- -//-
57. E 412 Guar guma -//- -//-
58. E 413 Tragakant guma -//- -//-
59. E 414 Guma arabika -//- -//-
60. E 415 Ksantan guma -//- -//-
61. E 417 Tara guma -//- -//-
62. E 418 Gellan guma -//- -//-
63. E 422 Glicerol -//- -//-
64. E 440 Pektini Bezalkoholna pića Prema potrebi
(I)Pektin
(II)Amidirani pektin
65. E 444 Saharoza-acetat- Bezalkoholna
izobutirat aromatizirana 300 mg/l
mutna pića
66. E 445 Glicerinski esteri -//- 100 mg/l
smola drveta
67. E 460 Celuloze Bezalkoholna pića Prema potrebi
(I)Mikrokristalična
celuloza
(II)Celuloza u prahu
68. E 461 Metil-celuloza Bezalkoholna pića Prema potrebi
69. E 463 Hidroksipropili-celuloza -//- -//-
70. E 464 Hidroksipropil-metil
celuloza -//- -//-
71. E 465 Etil-metil-celuloza -//- -//-
72. E 466 Natrij-karboksi-metil
celuloza -//- -//-
73. E 470a Natrijeve,kalijeve i
kalcijeve soli masnih
kiselina -//- -//-
74. E 470b Magnezijeve soli masnih
kiselina -//- -//-
75. E 471 Mono i digliceridi
masnih kiselina -//- -//-
76. E 472a Ester octene kiseline mono
i diglicerida masnih kiselina -//- -//-
77. E 472b Ester mliječnih kiselina mono
i diglicerida masnih kiselina -//- -//-
78. E 472c Ester limunske kiseline mono
i diglicerida masnih kiselina -//- -//-
79. E 472d Ester vinske kiseline mono Bezalkoholna Prema potrebi
i diglicerida masnih kiselina pića
80. E 473 Saharoza ester masnih Bezalkoholna 5 g/l
kiselina na bazi anisa
E 474 Saharogliceridi
81. E 473 Saharozni ester masnih Bezalkoholna pića
kiselina na bazi mlijeka 5 g/l
E 474 Saharogliceridi kokosovog oraha i
badema
82. E 473 Saharozni ester masnih Praškovi za
kiselina priređivanje toplih 10 g/l
E 474 Saharogliceridi napitaka
83. E 481 Natrij-steroil-2-laktilat Praškovi za 2 g/l
E 482 Kalcij-steroli-2-laktilat priređivanje toplih
napitaka
84. E 491 Sorbitan-monostearat Tekući koncentrati
E 492 Sorbitan-tristearat čaja i tekući voćni i 0,5 g/l
E 493 Sorbitan-monolauerat biljni koncentrati za
E 494 Sorbitan-monooleat osvježavajuće
E 495 Sorbitan-monopalmitat napitke
85. E 500 Natrijevi karbonati Bezalkoholna pića Prema potrebi
(I)Natrijev karbonat
(II)Natrijev hidrogenkarbonat
(III)Natrijev seski karbonat
86. E 501 Kalijevi karbonati
(I)Kalijev karbonat -//- -//-
(II)Kalijev hidrogenkarbonat
87. E 503 Amonijev karbonat -//- -//-
Amonijev hidrogenkarbonat
88. E 504 Magnezijev karbonat -//- -//- Sredstvo protiv
Magnezijev hidrogenkarbonat zgrudnjavanja
89. E 507 Kloridna (Solna) kiselina -//- -//- Kiselina
90. E 508 Kalcijev karbonat -//- -//- Sredstvo
zaželiranje
91. E 509 Kalcijev klorid Bezalkoholna pića Prema potrebi
92. E 511 Magnezijev klorid -//- -//-
93. E 513 Sulfatna kiselina -//- -//- Antioksidans
94. E 514 Natrijev sulfati
(I)Natrijev sulfat -//- -//-
(II)Natrijev hidrogensulfat
95. E 1200 Polidekstroza A i N -//- -//- Stabilizator
zgušnjivač
MODIFICIRANI ŠKROBOVI
96. E 1404 Oksidirani škrob Bezalkoholna pića Prema potrebi Zgušnjivač
97. E 1410 Monoškrob-fosfat -//- -//- -//-
98. E 1412 Diškrob-fosfat -//- -//- -//-
99. E 1413 Fosfatizirani diškrob-fosfat -//- -//- -//-
100. E 1414 Acetilirani diškrob-fosfat -//- -//- -//-
101. E 1420 Acetilirani škrob -//- -//- -//-
102. E 1420 Hidroksipropil škrob -//- -//- -//-
103. E 1450 Natrij-oktenil-jantarat-škrob -//- -//- -//-


PUFERI, KISELINE, LUŽINE

106. E 170 Kalcijevi karbonati Bezalkoholna pića Prema potrebi
(I) Kalcijev karbonat
(II) Kalcijev
hidrogenkarbonat
107. E 260 Octena kiselina -"- -"-
108. E 261 Kalijev acetat Bezalkoholna pića Prema potrebi
109. E 262 Natrijevi acetati
(I)Natrijev acetat -"- -"-
(II)Natrijev
hidrogenacetat
110. E 263 Kalcijev acetat -"- -"-
111. E 270 Mliječna kiselina -"- -"-
112. E 290 Ugljični dioksid -"- -"-
113. E 296 Jabučna kiselina -"- -"-
114. E 297 Fumarna kiselina Praškovi za pića 1g/l
bazirana na voću;
Prašak za instant
čaj

115. E 333 Kalcijevi citrati
(I)Monokalcijev citrat -"- -"-
(II)Dikalcijev citrat

116. E 338 Ortofosforna kiselina Bezalkoholna 700 mg/l antioksidans
aromatizirana pića računano kao
P2O5

117. E 350 Natrijevi malati Bezalkoholna pića Prema potrebi
(I)Natrijev malat
(II)Natrijev
hidrogenmalat

118. E 351 Kalijev malat -"- -"-

119. E 352 Kalcijevi malati
(I)Kalcijev malat -"- -"-
(II)Kalcijev
hidrogenmalat

120. E 354 Kalcijev tartarat -"- -"-

121. E 355 Adipinska kiselina Praškovi za kućnu 10 g/l
pripravu napitaka

122. E 356 Natrijev adipat -"- -"-
123. E 357 Kalijev adipat -"- -"-
124. E 363 Jantarna kiselina -"- 3g/l
125. E 380 Triamonijev citrat Bezalkoholna pića Prema potrebi
126. E 513 Sumporna kiselina -"- -"- antioksidans

127. E 515 Kalijevi sulfati Bezalkoholna pića Prema potrebi Konzervansi
(I)Kalijev sulfat
(II)Kalijev hidrogensulfat
128. E 516 Kalcijev sulfat -"- -"-
129. E 524 Natrijev hidroksid -"- -"- Lužina
130. E 525 Kalijev hidroksid -"- -"- -"-
131. E 526 Kalcijev hidroksid -"- -"- -"-
132. E 527 Amonijev hidroksid -"- -"- -"-
133. E 528 Magnezijev hidroksid -"- -"- -"-
134. E 529 Kalcijev oksid -"- -"- -"-
135. E 530 Magnezijev oksid -"- -"- -"-
136. E 570 Masne kiseline -"- -"- Sredstva protiv
137. E 574 Glukonska kiselina -"- -"- Kiselina
138. E 575 Glukono-delta lakton -"- -"-
139. E 576 Natrijev glukonat -"- -"-
140. E 577 Kalijev glukonat -"- -"-
141. E 578 Kalcijev glukonat -"- -"-* Pod oznakom "Bezalkoholna pića" podrazumijevaju se proizvodi iz članka 1. ovog pravilnika.
** Bojila koja se mogu upotrebljavati u ograničenoj količini mogu se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji od 100 mg/l. Količina bojila E 110, E 122, E 124 i E 155 dodanih osvježavajućem bezalkoholnom piću ne smije premašiti 50 mg/l.
POPRAVLJAČI OKUSA

142. E 640 Glicin i natrijeve Bezalkoholna pića Prema potrebi
soli glicina

SLADILA

143. E 950 Acesulfam K Bezalkoholna aromatizirana
pića, bezalkoholna
aromatizirana pića na bazi
mliječnih proizvoda ili s 350 mg/l
voćnim sokom, energetski
reducirana bezalkoholna
pića

144. E 951 Aspartam Bezalkoholna aromatizirana
pića, bezalkoholna
aromatizirana pića na bazi
mliječnih proizvoda ili s 600 mg/l
voćnim sokom, energetski
reducirana bezalkoholna
pića

145. E 952 Ciklamska kiselina Bezalkoholna aromatizirana
i njene Na- i Ca- pića, bezalkoholna
soli aromatizirana pića na bazi
mliječnih proizvoda ili s 400 mg/l
voćnim sokom, energetski
reducirana bezalkoholna
pića

146. E 954 Saharin i njegove Bezalokholna aromatizirana
Na-, K- i Ca- soli pića, bezalkoholna
aromatizirana pića na bazi
mliječnih proizvoda ili s 80 mg/l
voćnim sokom, energetski
reducirana bezalkoholna
pića
------------------------- -------
Gazirana i aromatizirana
bezalkoholna pića 100 mg/l

147. E 957 Taumatin Bezalokholna aromatizirana
pića, bezalkoholna
aromatizirana pića na bazi
mliječnih proizvoda, s 50 mg/l
voćnim sokom, energetski
reducirana bezalkoholna
pića


U članku 35. stavku 4. iza riječi "pića", riječ "pića" se briše.
U članku 48. stavku 2. umjesto riječi "ambalaža" treba biti riječ "proizvod", a umjesto riječi "može" treba biti riječ "mogu".
U članku 49. riječi "a primjenjuje se od 1. ožujka 1998." brišu se te se iza riječi "Narodnim novinama" stavlja točka.
Klasa: 383-01/97-03/1
Urbroj: 558-02/1-97-2
Zagreb, 1. travnja 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo,
dr. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti