POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - besplatni oglasi - propisi hrvatskih hrvatska - cjelovito izvješće podaci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2., članka 39. stavka 3. točke 4., članka 40. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu (ŻNarodne novineŽ, br. 74/94) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O OBAVLJANJU LOVA RAMPONOM
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
- namjena dredže s metalnim okvirom i grabljama (u tekstu koji slijedi: rampon);
- način uporabe rampona;
- vrijeme i mjesto uporabe rampona;
- konstrukcijsko-tehničke osobine rampona;
- broj plovila odnosno broj povlastica za obavljanje lova ramponom;
- broj rampona koji se može rabiti po jednom plovilu.
Članak 2.
Rampon je pridnena povlačna mreža dredža koja se sastoji od metalnog okvira na koji je pričvršćena mreža.
Na donjem dijelu metalnoga okvira, koji struže po morskom dnu, nalaze se zupci (grablje), a na gornjem dijelu je koso pričvršćen depresor.
Rampon je namijenjen za izlovljanje školjkaša i to pretežito Jakovljeve kapice (Pecten jacobeaus).
Članak 3.
Lov ramponom obavlja se povlačenjem mreže po morskom dnu.
Članak 4.
Lov ramponom u Ribolovnom moru Republike Hrvatske smije se obavljati samo u dijelu Ribolovne zone A unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, B i C, C i D te A i D:
točka A - točka koja se nalazi na udaljenosti dvije (2) morske milje od rta Savudrija u kursu 2700,
točka B - točka koja se nalazi na vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 2700 od rta Savudrija,
točkca C - točka koja se nalazi na vanjskoj granici teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kursu 2700 od rta Barbariga,
točka D - točka koja se nalazi na udaljenosti dvije (2) morske milje od rta Barbariga u kursu 2700.
Spojnica između točke A i B je najkraća ravna crta.
Spojnica između točke B i C je razlomljena crta koja slijedi vanjsku granicu teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
Spojnica između točke C i D je najkraća ravna crta.
Spojnica između točke A i D je razlomljena crta koja je od obale kopna udaljena dvije (2) morske milje.
Članak 5.
Lov uz uporabu rampona dozvoljen je u razdoblju od 15. prosinca do 15. rujna.
Članak 6.
Plovilo koje obavlja lov uz uporabu rampona istodobno smije povlačiti najviše do dva (2) rampona.
Članak 7.
U lovu se smije rabiti rampon kod kojega:
- duljina metalnog okvira s grabljama nije šira od 280 centimetara;
- otvor oka mrežnog tega nije manji od 80 milimetara.
Otvor oka iz stavka 1. ovoga članka predstavlja unutarnju udaljenost dviju potpuno ispruženih stranica oka mjerenu u milimetrima u mokrom stanju.
Otvor oka iz stavka 2. ovoga članka mjeri se posebnim mjeračom za mjerenje otvora oka mrežnog tega Međunarodnog savjeta za ispitivanje mora (International Council for the Exploration of the Sea - ICES).
Članak 8.
Na svakom rasponu mora biti označeno ime i luka upisa broda i registarska oznaka brodice kojom se obavlja lov uz upotrebu rampona.
Označivanje iz stavka 1. ovog članka obavlja se tako da se na posebnoj metalnoj pločici, koja mora biti pričvršćena na gornji dio metalnog okvira rampona, utisne ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice kojom se obavlja lov uz uporabu rampona.
Članak 9.
Radi zaštite školjke Jakovljeve kapice neće se izdavati nove povlastice za obavljanje lova uz uporabu rampona niti u postojeća odobrenja ili rješenja upisivati novi ramponi.
Povlastica za obavljanje lova školjkaša uz uporabu rampona izdat će se samo u slučaju kad se radi o plovilu kojim se lov uz uporabu rampona obavljao prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 10.
Odredbe članka 8. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. siječnja 1998. godine.
Članak 11.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 52. stavka 1. točke 5. te stavka 2. i 3. Pravilnika o privrednom i sportskom ribolovu, uzgoju riba i drugih morskih životinja, vađenju spužava, koralja, školjkaša i morskog bilja (ŻNarodne novineŽ, br. 34/85, 35/86, 27/87, 9/90 i 26/90).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 1997. godine.
Klasa: 011-2/96-01/84
Urbroj: 525-01-96-2
Zagreb, 8. siječnja 1997.
Ministar
poljoprivrede i, šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti