POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - besplatni list - uredba o premijama - zakon o strukovnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 87. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94., 86/94. i 7/95.) i članka 52. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine", br. 45/95.), ministar financija propisuje
PROGRAM
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA S UPRAVNOG PODRUČJA FINANCIJA
I.
Ovim Programom utvrđuju se predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita s upravnog područja financija i pravni izvori za njegovu pripremu.
II.
Posebni dio državnog stručnog ispita prema ovom Programu polaže se pismeno i usmeno.
III.
Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od izrade pismenih zadaća s temama iz poslova što ih obavlja osoba koja polaže državni stručni ispit.
IV.
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pismenog dijela i znanja iz ovih predmeta:

  1. POREZNOG SUSTAVA,
  2. CARINSKOG SUSTAVA,
  3. BANKOVNOG SUSTAVA,
  4. DEVIZNOG I VANJSKOTRGOVINSKOG SUSTAVA.

V.
Pravni izvori za pripremanje posebnog dijela državnog stručnog ispita jesu sljedeći:
1. za predmet Porezni sustav:
- Zakon o porezu na dohodak (ŻNarodne novineŽ, broj 25/95. - pročišćeni tekst, 52/95. i 106/96.),
- Zakon o porezu na dobit (ŻNarodne novineŽ, broj 35/95. - pročišćeni tekst i 106/96.),
- Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga (ŻNarodne novineŽ, broj 95/94., 7/95., 34/95. i 19/96.),
- Zakon o porezu na promet nekretnina (ŻNarodne novineŽ, broj 53/90., 59/90., 61/91., 26/93. i 95/94.),
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (ŻNarodne novineŽ, broj 47/95. i 106/96.),
- Zakon o posebnom porezu na duhanske prerađevine (ŻNarodne novineŽ, broj 51/94. i 56/95.),
- Zakon o posebnom porezu na kavu (ŻNarodne novineŽ, broj 66/93.),
- Zakon o posebnom porezu na naftne derivata (ŻNarodne novineŽ, broj 51/94.),
- Zakon o posebnom porezu na pivo (ŻNarodne novineŽ, broj 51/94.),
- Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića (ŻNarodne novineŽ, broj 51/94.),
- Zakon o posebnom porezu na alkohol (ŻNarodne novineŽ, broj 51/94.),
- Zakon o obrtu (ŻNarodne novineŽ, broj 77/93. i 90/96.),
- Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama (ŻNarodne novineŽ, broj 61/91, 2/94. i 56/95.),
- Zakon o proračunu (ŻNarodne novineŽ, broj 92/94.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (ŻNarodne novineŽ, broj 117/93.)
- Zakon o državnoj reviziji (ŻNarodne novineŽ, broj 70/93. i 48/95.),
- Zakon o reviziji (ŻNarodne novineŽ, broj 90/92.),
- Zakon o financijskoj policiji (ŻNarodne novineŽ, broj 89/92., 16/93., 94/93. i 28/94.),
- Zakon o računovodstvu (ŻNarodne novineŽ, broj 90/92.),
-- Uredba o računovodstvu proračuna (ŻNarodne novineŽ, broj 96/94. i 108/96.),
- Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (ŻNarodne novineŽ, broj 112/93.),
- Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (ŻNarodne novineŽ, broj 20/94., 40/94. i 98/94.),
- Međunarodni računovodstveni standardi (ŻNarodne novineŽ, broj 36/93., 47/95. i 65/96.),
- Pravilnik o porezu na dohodak (ŻNarodne novineŽ, broj 104/95. i 109/96.),
- Pravilnik o porezu na dobit (ŻNarodne novineŽ, broj 7/96.),
- Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (ŻNarodne novineŽ, broj 60/96.),
- Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga (ŻNarodne novineŽ, broj 1/95., 92/95., 109/95., i 21/96. i 109/96.);
2. za predmet Carinski sustav:
- Carinski zakon (ŻNarodne novineŽ, broj 53A/91., 64/91., 33/92., 26/93., 106/93. i 92/94.), a
za osobe koje obavljaju poslove s područja carinske djelatnosti i ovi propisi:
- Zakon o carinskoj tarifi (ŻNarodne novineŽ, broj 49/96. i 80/96.)
- Zakon o carinskoj službi (ŻNarodne novineŽ, broj 53/91., 57/91. i 106/93.)
- Zakon o slobodnim zonama (ŻNarodne novineŽ, broj 44/96.),
- Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora u slobodnoj zoni (ŻNarodne novineŽ, broj 62/92.),
- Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora pri uvozu, izvozu ili provozu određenih roba (ŻNarodne novineŽ, broj 12/96. i 18/96.)
- Odluka o kriterijima za carinski kontingent (ŻNarodne novineŽ, broj 93/94., 61/95., 85/95. i 102/96.),
- Odluka o uvjetima i načinu crinjena roba za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija (ŻNarodne novineŽ, broj 62/92.),
- Odluka o uvjetima za vraćanje carine i drugih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo (ŻNarodne novineŽ, broj 62/92.),
- Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja carinske osnovice (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama (ŻNarodne novineŽ, broj 49/95.),
- Pravilnik o postupku za otvaranje carinsko-smještajnih prostora ili prostorija, mjerama carinskog nadzora i načinu vođenja evidencije (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine (ŻNarodne novineŽ, broj 106/95. i 2/96.),
- Pravilnik o opskrbi prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Pravilnik o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske povlastice iz članka 27. stavka 1. točke 3. i 4. Carinskog zakona (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92. i 106/95.),
- Pravilnik o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92. i 51/95.),
- Uredba o uvjetima i postupku propisivanja i plaćanja dopunske carine (ŻNarodne novineŽ, broj 62/92.),
- Uputa o načinu utvrđivanja porijekla robe kada naplata carine ovisi o njenom porijeklu (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Uputa o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za plaćanje carine pri privremenom uvozu robe (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Uputa o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92. i 1/95.),
- Odluka o uvjetima za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe (ŻNarodne novineŽ, broj 62/92 i 116/93.),
- Uputa o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu (ŻNarodne novineŽ, br. 63/92.),
- Naputak o oslobađanju od plaćanja carine opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti koja se uvozi po osnovi uloga strane osobe u domaće trgovačko društvo ili drugi oblik obavljanja gospodarske i druge odgovarajuće djelatnosti (ŻNarodne novineŽ, broj 19/95.),
- Pravilnik o podnošenju isprava u carinskom postupku (ŻNarodne novineŽ, broj 41/94.),
- Pravilnik o postupku carinjenja robe temeljem članka 9. Zakona o carinskoj tarifi,
- Pravilnik o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Pravilnik o carinskom postupku u putničkom prometu (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.),
- Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom prometu (ŻNarodne novineŽ, broj 63/92.);
3. za predmet Bankovni sustav:
- Zakon o bankama i štedionicama (ŻNarodne novineŽ, broj 94/93., 12/95. i 90/96.),
- Zakon o Narodnoj banci Hrvatske - pročišćeni tekst (ŻNarodne novineŽ, broj 35/95.),
- Zakon o platnom prometu u zemlji (ŻNarodne novineŽ, broj 27/93., 89/93., 100/93., 13/93., 40/94., 69/94., 73/94., 13/95., 24/96. i 50/96.),
- Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (ŻNarodne novineŽ, broj 107/95.),
- Zakon o mjenici (ŻNarodne novineŽ, broj 74/94.),
- Zakon o čeku (ŻNarodne novineŽ, broj 74/94.),
- Zakon o investicijskim fondovima (ŻNarodne novineŽ, broj 107/95.),
- Zakon o osiguranju (ŻNarodne novineŽ, broj 9/94.),
- Odluka o kontnom planu za banke i štedionice (ŻNarodne novineŽ, broj 21/94., 40/94., 2/95. i 21/95.),
- Odluka o ograničenju plasmana banaka (ŻNarodne novineŽ, broj 35/95.),
- Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica (ŻNarodne novineŽ, broj 85/94., 31/95., 35/95., 64/95., 76/96. i 87/96.),
- Odluka o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93. i 15/94.),
- Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica (ŻNarodne novineŽ, broj 60/94. i 9/95.),
- Odluka o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93. i 15/94.),
- Odluka o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93.),
- Naputak o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica (ŻNarodne novineŽ, broj 60/94.),
- Odluka o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93. i 15/94.),
- Odluka o kamatnim stopama NBH (ŻNarodne novineŽ, broj 76/96.),
- Odluka o uvjetima za odobravanje kratkoročnih kredita na osnovi zaloga blagajničkih zapisa (lombardni kredit) (ŻNarodne novineŽ, broj 76/96.),
- Odluka o obveznom upisu blagajničkih zapisa NBH (ŻNarodne novineŽ, broj 35/95., 40/95., 47/95., 56/95., 64/95., 79/95., 91/95., 101/95., 2/96., 12/96., 20/96., 27/96., 32/96., 38/96., 46/96., 54/96. i 68/96.),
- Odluka o obvezi banaka da održavaju određeni odnos između deviznih potraživanja i deviznih obveza (ŻNarodne novineŽ, broj 97/94., 40/95., 47/95., 109/95. i 54/96.),
- Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa NBH (ŻNarodne novineŽ, broj 104/93., 50/94. i 64/95.),
- Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti (ŻNarodne novineŽ, broj 109/95., 54/96. i 92/96.);
4. za predmet Devizni i vanjskotrgovinski sustav
- Zakon o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (ŻNarodne novineŽ, broj 91A/93.),
- Zakon o trgovini (ŻNarodne novineŽ, broj 11/96.),
- Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 43/96.),
- Zakon o deviznom inspektoratu Republike Hrvatske (ŻNarodne novineŽ, broj 33/92.),
- Zakon o prekršajima (ŻNarodne novineŽ, broj 2/73., 5/73., 9/80., 25/84., 52/87., 27/88., 43/89., 8/90., 41/90., 59/90., 91/92. i 22/95.),
- Zakon o krivičnom postupku (ŻNarodne novineŽ, broj 34/93., 38/93. i 28/96.),
- Zakon o sudovima (ŻNarodne novineŽ, broj 3/94. i 100/96.),
- Zakon o odvjetništvu (ŻNarodne novineŽ, broj 9/94.),
- Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o kupljenim odnosno prodanim devizama na deviznom tržištu (ŻNarodne novineŽ, broj 99/93.),
- Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova (ŻNarodne novineŽ, broj 115/93.),
- Odluka o prodaji deviza domaćim fizičkim osobama (ŻNarodne novineŽ, broj 100/93.),
- Odluka o uvjetima uz koje se može dati odobrenje stranim pravnim osobama za polaganje efektivnog stranog novca na devizne račune (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93.),
- Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske (ŻNarodne novineŽ, broj 114/93. i 14/96.),
- Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz inozemstva u netransferabilnoj valuti (ŻNarodne novineŽ, broj 115/93.),
- Odluka o uvjetima uz koje domaće pravne osobe mogu izvršiti prijeboj dugovanja i potraživanja s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 115/93.),
- Odluka o uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93., 116/93., 97/94. i 2/95.),
- Odluka o uvjetima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga (ŻNarodne novineŽ, broj 115/93. i 97/94.),
- Odluka o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize na računu u inozemstvu (ŻNarodne novineŽ, broj 115/93.),
- Naredba o vođenju nadzorne knjige svakog sklopljenog vanjskotrgovinskog posla i kreditnog posla s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 112/93.),
- Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava banke (ŻNarodne novineŽ, broj 26/94. i 97/94.),
- Odluka o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 99/93., 97/94., 2/96. i 7/96.),
- Uputa o provedbi Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 35/96.),
- Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku (ŻNarodne novineŽ, broj 26/94., 35/94., 50/94., 46/96. i 51/96.),
- Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima (ŻNarodne novineŽ, broj 50/94. i 65/94.),
- Odluka o namjenama i uvjetima za koje se mogu odobravati devizni krediti domaćim osobama (ŻNarodne novineŽ, broj 114/94.),
- Odluka o načinu i rokovima izvješća o odobrenim deviznim kreditima domaćim pravnim osobama (ŻNarodne novineŽ, broj 26/94.),
- Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 44/94.),
- Odluka o svoti deviza koje domaće fizičke osobe mogu iznositi iz Republike Hrvatske u putničkom prometu s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 99/93.),
- Odluka o uvjetima uz koje domaće fizičke osobe mogu iz Republike Hrvatske iznositi čekove i druge vrijednosne papire koji glase na stranu valutu u putničkom prometu s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 107/93.),
- Odluka o uvjetima pod kojima se domaća i strana valuta, čekovi i drugi vrijednosni papiri mogu unositi i iznositi iz Republike Hrvatske u poštanskim i drugim pošiljkama (ŻNarodne novineŽ, broj 99/93., 107/93. i 50/94.),
- Naredba o vođenju nadzorne knjige koju vode proizvođači i korisnici zlata (ŻNarodne novineŽ, broj 112/93.),
- Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (ŻNarodne novineŽ, broj 115/93.),
- Odluka o produženju roka za naplatu izvoza robe i usluga iz članka 47. stavka 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (ŻNarodne novineŽ, broj 85/94.,),
- Odluka o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza (ŻNarodne novineŽ, broj 24/94., 50/94., 96/94., 53/95. i 106/95),
- Naredba o određivanju dana izvršenja usluga u vanjskotrgovinskom prometu (ŻNarodne novineŽ, broj 53/91.),
- Odluka o kompenzacijskim poslovima s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 53/91.),
- Uredba o pobližim uvjetima za otvaranje i rad predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj (ŻNarodne novineŽ, broj 53/91.),
- Uredba o privremenom izvozu i uvozu robe (ŻNarodne novineŽ, broj 53/91. i 38/92.),
- Uredba o izdavanju potvrda i ovjeri isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu (ŻNarodne novineŽ, broj 53/91.),
- Odluka o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom (ŻNarodne novineŽ, broj 92/96.),
- Uputa o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita odobrenih inozemstvu (ŻNarodne novineŽ, broj 77/94.),
- Uputa o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita uzetih u inozemstvu (ŻNarodne novineŽ, broj 77/94.).
VI.
Pravni izvori za pripremanje posebnog dijela državnog stručnog ispita jesu i sve izmjene i dopune propisa iz točke V. ovoga Programa, te propisi iz područja iz kojih se polaže posebni dio državnog stručnog ispita, koji stupe na snagu nakon njegove objave.
VII.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ŻNarodnim novinamaŽ.
Klasa: 133-02/95-01/13
Urbroj: 513-03/96-3
Zagreb, 31. prosinca 1996.
Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti