POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - besplatni izvor - pravilnik o količini - ispravak uredbe zbirka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 70. Zakona o kretanju i boravku stranaca ("Narodne novine", broj 53/91., 22/92., 26/93. i 29/94.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZDAVANJA ISPRAVA I VIZA STRANCIMA TE O OBRASCIMA TIH ISPRAVA I VIZA
Članak 1.
U Pravilniku o načinu izdavanja isprava i viza strancima te o obrascima tih isprava i viza ("Narodne novine", broj 54/91.) u članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Sadržaj vize propisan je Obrascem 7. koji je pravokutnog oblika izmjere 10,5x7,5 cm".
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
"Obrazac vize sadrži: oznaku REPUBLIKA HRVATSKA, serijski broj vize, grb Republike Hrvatske otisnut na srebrnoj foliji s kružnim mikro tekstom "Republika Hrvatska", te oznaku VIZA.
Obrazac vize sadrži i prostor za upis podataka po rubrikama, koje su otisnute na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, i to kako slijedi: tip vize, važnost vize od - do, broj ulazaka, dužina boravka, mjesto izdavanja, broj putovnice, prostor za primjedbe te prostor za potpis službene osobe i otisak pečata."
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.
Članak 2.
U članku 24. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 3a. koja glasi: "3a. ulazna."
Članak 3.
U članku 27. stavak 3. briše se.
Članak 4.
Obrazac 6. i 7. iz članka 22. i 23. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascima 6. i 7. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.
Obrazac broj 9. iz članka 27. Pravilnika briše se.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1997. godine.
Broj: 511-01-64-37503/1-96.
Zagreb, 16. prosinca 1996.
Ministar Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti