POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni fakultet - pravilnik o riječnim - zakon o plaćanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 82. stavka 1. podstavka 3. Zakona o zaštiti osoba i imovine ("Narodne novine" broj 83/96.) ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA ZAŠTITARSKA I DETEKTIVSKA DJELATNOST
Članak 1.
Poslovni prostor trgovačkog društva i obrtnika koji obavljaju zaštitarske poslove, unutarnje zaštitarske službe, te privatnog detektiva i detektivskog ureda (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) mora biti posebna građevinska cjelina i opremljen na način primjeren ugledu i značaju zaštitarske ili detektivske djelatnosti.
Ako se poslovni prostor nalazi u višekatnoj stambenoj ili poslovnoj zgradi bez dizala, može se nalaziti najviše na trećem katu te zgrade.
Članak 2.
Poslovni prostor mora imati najmanje dvije prostorije (radna soba i čekaonica) i mokri čvor (WC). Ukupna površina poslovnog prostora ne smije biti manja od 40 m2 (za obavljanje zaštitarske djelatnosti) odnosno 30 m2 (za obavljanje detektivske djelatnosti).
Radna soba privatnog detektiva mora biti vizualno odvojena i zvučno izolirana od čekaonice.
Prostorije poslovnoga prostora moraju biti čiste, uredne i opskrbljene uređajima i sredstvima za dojavu i gašenje požara, sukladno općim propisima o zaštiti od požara.
Članak 3.
Radi smještaja i čuvanja predmeta u radu i propisanih upisnika, poslovni prostor mora imati vatrootporne ormare ili kase, čija otpornost na vatru iznosi najmanje pola sata, ili vatrootpornu prostoriju čiji zidovi, podovi, stropovi i otvori imaju otpornost na vatru od najmanje jednoga sata.
Otpornost na vatru ormara ili kase iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se atestom izdanim od ovlaštene ustanove u Republici Hrvatskoj, dočim otpornost na vatru prostorije utvrđuje mjerodavni inspektor zaštite od požara na temelju nacrta prostorije, očevida i atesta vatrootpornosti vrata.
Ormari ili kase iz stavka 1. ovoga članka moraju imati sigurnosne mehaničke ili numeričke brave koje jamče sigurnost pohranjenih predmeta i upisnika.
Članak 4.
U poslovnom prostoru mora se nalaziti telefon i telefaks.
U poslovnom prostoru mora se nalaziti osobno računalo ili sredstvo mehaničkog pisanja.
Članak 5.
Poslovni prostor trgovačkog društva za obavljanje poslova tjelesne zaštite mora, pored ispunjavanja uvjeta iz članka 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, imati i posebnu prostoriju za smještaj i čuvanje oružja i streljiva (u daljnjem tekstu: priručno skladište oružja).
Priručno skladište oružja mora:

  1. biti izgrađeno od materijala minimalne vatrootpornosti zidova od dva sata, stropova i podova od jedan i pol sat, otvora od jednoga sata,
  2. imati prozore zaštićene pokretnom metalnom mrežom debljinom alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70 mm x 70 mm ili fiksnim rešetkama debljine šipki najmanje 10 mm, pri čemu najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm,
  3. imati vrata prema vanjskom prostoru zaštićena na način propisan točkom 2. ovoga stavka, s time da metalna mreža odnosno okvir s rešetkama mora biti jednim krajem učvršćen za vanjski nosivi zid, a drugi kraj zaključan s dvije brave,
  4. imati ormar ili kasu iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Priručno skladište oružja mora s ostalim prostorijama poslovnog prostora činiti jedinstvenu građevinsku cjelinu.
Članak 6.
Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 1200 C.
Članak 7.
Uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta.
U priručnom skladištu nije dozvoljena uporaba otvorenoga plamena.
Članak 8.
Načelnik policijske uprave imenuje povjerenstvo koje utvrđuje postojanje prostornih i tehničkih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od dva zaposlenika mjerodavne policijske uprave od kojih je jedan inspektor za nadzor nad obavljanjem zaštitarske ili detektivske djelatnosti, a drugi inspektor zaštite od požara.
Članak 9.
Povjerenstvo iz članka 8. ovoga Pravilnika, na temelju priloženih pisanih dokaza i neposrednim očevidom poslovnog prostora i tehničke opremljenosti, utvrđuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-23021/1-97
Zagreb, 7. travnja 1997.
Ministar
Ivan Penić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti