POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - pravni fakultet - kolektivni ugovor poslodavaca - naredba o broju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi
PRAVILNIK
O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA UREĐAJE KOJIMA SE ODREĐUJE ZAMUĆENOST ISPUŠNIH PLINOVA KOMPRESIJSKIH MOTORA SA SAMOZAPALJENJEM
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati uređaji kojima se određuje zamućenost pri prolazu svjetlosti kroz ispušne plinove kompresijskih motora sa samozapaljenjem (diesel motora) motornih vozila osim motocikala (u daljnjem tekstu dimometri).
Članak 2.
Dimometri su uređaji kojima se mjeri smanjenje jačine svjetla koje prolazi kroz raspršenu čađu u ispušnim plinovima diesel motora.
Smanjenje jačine svjetla iz stavka 1. ovog članka izražava se kao koeficijent zamućenja (u daljnjem tekstu koeficijent K), odnosno stupanj zamućenja.
Članak 3.
Koeficijent K izražava se u m-1, a stupanj zamućenja u postocima (%).
Koeficijent K (m-1) = (1/d) ´ In (1/t)
d... debljina dimnog sloja
Navedena definicija vrijedi za duljinu propusnosti od 430 mm.
Stupanj zamućenja (%) = 100 (1-t)
t... stupanj propusnosti
II. IZRADBENA SVOJSTVA
Članak 4.
Dimometar mora biti konstruiran za mjerenje pri ovim uvjetima:

 1. Atmosferskom tlaku 1013 mbar ± 50 mbar.
 2. Temperaturi okoline od +5°C do +40°C.

Kućište dimometra, koje sadrži mehaničke, električne i elektroničke dijelove, mora biti napravljeno tako da omogući stavljanje ovjernih žigova.
Svi uređaji za namještanje, čije djelovanje može mijenjati rezultate mjerenja, moraju se zaštititi ovjernim žigovima tako da bilo koje slučajno ili namjerno namještanje bude nemoguće bez uništenja i oštećenja ovjernih žigova.
Konstrukcija dimometra mora omogućavati njegovu nesmetanu uporabu, jednostavno rukovanje njime te njegovo ugađanje.
Dijelovi dimometra moraju se izraditi od gradiva kojim se osigurava njihova postojanost u uobičajenim uvjetima uporabe.
Kućište dimometra mora se tako izraditi da dijelovi uređaja budu zaštićeni od vanjskih udara, prašine i vlage.
Gradivo od kojega su izrađeni dijelovi namijenjeni uzimanju uzorka plina i koje je u dodiru s uzorkom, ne smije onečišćavati niti mijenjati sastav ispušnoga plina.
III. MJERNO-TEHNIČKI ZAHTJEVI
Članak 5.
Dimometri moraju udovoljavati ovim zahtjevima:

 1. Imati mjerno područje izraženo logaritamskom ljestvicom koeficijenta K (m-1) ili postotnom ljestvicom od 0-100% zamućenja.
 2. Izmjerene vrijednosti na pokaznom uređaju ne smiju odstupati za više od ±5% u odnosu na deklariranu vrijednost zamućenja etalona.
 3. U granicama dopuštene pogreške biti neosjetljiv na promjene ±10% napona napajanja.
 4. U granicama temperature okoline mjerni se rezultati ne smiju razlikovati od rezultata dobivenih pri 20 °C ± 5 °C za više od 1,0%.
 5. U granicama dopuštene pogreške, biti neosjetljiv na promjene ±50% nazivnog protoka plina što ga je naveo proizvođač.

IV. ISPITIVANJE TOČNOSTI
Članak 6.
Za ispitivanje točnosti mjerenja dimometra upotrebljava se ova oprema:

 1. Etalonski uređaj koji se upotrebljava kao transfer etalon za ispitivanje mjernih filtera (stakalca) dimometra ili
 2. Spektrofotometar koji se upotrebljava kao sekundarni etalon (u području spektra od 300 nm do 800 nm) za ispitivanje mjernih filtara (stakalca) dimometra.

Izmjerena vrijednost zamućenja filtara (stakalca) dimometra ne smije odstupati za više od ±5% u odnosu na deklariranu vrijednost zamućenja etalona.
3. Kontrolni uređaj za mjerenje broja okretaja motora. Izmjerena vrijednost broja okretaja motora pomoću uređaja za mjerenje broja okretaja ne smije odstupati za više od ±10% od vrijednosti broja okretaja motora izmjerene s pomoću kontrolnog uređaja.
V. GRANICE DOPUŠTENE POGREŠKE
Članak 7.
Točnost mjerenja dimometra utvrđuje se održavanjem rezultata mjerenja u granicama dopuštene pogreške (GDP), utvrđene u tablici 1.
Tablica 1: Granice dopuštene pogreške
_ _________

Redni Mjerna veličina Granice dopuštene pogreške
broj
_ _________

1. stupanj zamućenja ±5% od izmjerene vrijednosti
_ _________
2. koeficijent ±0,3 m-1 od izmjerene
zamućenja vrijednosti
_ _________


VI. NATPISI I OZNAKE
Članak 8.
Natpisi i oznake na dimometru moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.
Dimometri moraju imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive u uobičajenim uvjetima uporabe:

 1. naziv ili znak proizvođača
 2. oznaku tipa dimometra
 3. serijski ili tvornički broj i godinu proizvodnje
 4. službenu oznaku dimometra iz tipnog odobrenja, ako je dimometar tipno ispitan
 5. mjerno područje dimometra
 6. protok crpke
 7. napon i učestalost izvora napajanja.

Natpisi i oznake iz stavka 2. ovoga članka moraju se nalaziti na vidljivu mjestu na dimometru ili na natpisnoj pločici dimometra.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/97-04/7
Urbroj: 558-03/1-97-1
Zagreb, 27. listopada 1997.
Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti