POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - baza zakona - pravilnik o uspostavi - rješenje o obavljanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Na temelju članka 42. stavka 6. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96. - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi
PRAVILNIK
O MJERILIMA VREDNOVANJA ČASOPISA I PUBLIKACIJA S MEĐUNARODNO PRIZNATOM RECENZIJOM, KAO I S NJIMA PO VRSNOĆI IZJEDNAČENIH ČASOPISA I PUBLIKACIJA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila vrednovanja časopisa i publikacija (knjige, monografije i sl.) s međunarodno priznatom recenzijom, mjerila vrednovanja s njima izjednačenih publikacija, te popis s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa.
Članak 2.
Časopisi i publikacije s međunarodno priznatom recenzijom jesu časopisi i publikacije koji su uvedeni u međunarodne indeksne publikacije. Znanstvena područna vijeća utvrđuju popis selektivnih indeksnih publikacija koje se priznaju po znanstvenim područjima.
Članak 3.
Publikacije (knjige, monografije i zbornici) su po vrsnoći izjednačene s međunarodno priznatim publikacijama ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. trebaju biti recenzirane od najmanje dva međunarodno priznata znanstvenika,
  2. postupak katalogizacije treba biti prema međunarodnim standardima (ISBN i ISSN).

Članak 4.
Popis časopisa koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom po znanstvenim područjima je:
TEHNIČKE ZNANOSTI
Acta graphica
Automatika
Brodogradnja
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly
CIT - Yournal of Computing and Information Tehnology
Elektrotehnika
Geodetski list
Građevinar
Kemija u industriji
Metalurgija
Nafta
Naše more
Polimeri
Promet
Prostor
Strojarstvo
Tekstil
Engineering modelling
BIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Chemical and Biochemical Engineering Quaterly
Drvna industrija
Glasnik za šumske pokuse
Poljoprivredna znanstvena smotra
Prehrambeno tehnološka i biotehnološka revija
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Acta Turistica
Ekonomska analiza
Ekonomski pregled
Uporedno pomorsko pravo
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu
Politička misao
Informatologija
Društvena istraživanja
Reviza za sociologiju
Sociologija sela
Revija za psihologiju - Review of Psychology
Defektologija
Kineziologija
Napredak
HUMANISTIČKE ZNANOSTI
Arhivski vjesnik
Časopis za suvremenu povijest
Povijesni prilozi
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest
Hortus Artium Medievalium
Opuscula Arhaeologica
Filologija
Jezik
Književna smotra
Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia
Suvremena lingvistika
Umjetnost riječi
Zagreber Germanistische Beitraege
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine
Synthesis Philosophica
Peristil
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
Radovi Instituta za povijest umjetnosti
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
Narodna umjetnost
Studia Ethnologica Croatia
Bogoslovska smotra
Croatica Christiana Periodica
Članak 5.
Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima odnosno urednika u uređivanju publikacija računa se na sljedeći način:
- do tri autora odnosno urednika: 100%
- četiri ili pet autora odnosno urednika: 50%
- šest autora odnosno urednika: 100/6%
- sedam autora odnosno urednika: 100/7% itd.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 640-03/97-05/001
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 27. prosinca 1996.
Potpredsjednik Vlade i ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti