POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - baza propisa - odluka povjerenstva vlade - uredba o dražbama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o inspekciji rada ("Narodne novine" broj 59/96 i 94/96 nastavno: Zakon) ministar rada i socijalne skrbi donosi
NAPUTAK
O NAČINU PEČAĆENJA RADI IZVRŠENJA RJEŠENJA INSPEKTORA RADA

  1. Ovim naputkom propisuje se način pečaćenja radi izvršenja rješenja inspekcije rada o zabrani uporabe oruđa za rad s povećanim opasnostima, mjesta rada te radnih prostorija i prostora (nastavno: sredstva rada) dok se ne otklone nedostaci ili dok traju okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život odnosno zdravlje zaposlenika (čl. 23. st. 1. t. 4. i st. 3. Zakona), kao i način pečaćenja ulaza u poslovne prostorije ili drugih sredstava rada, radi izvršenja rješenja kojim inspekcija rada poslodavcu privremeno zabranjuje obavljanje djelatnosti do pravomoćnosti rješenja o prekršaju (čl. 26. st. 2., 3. i 5. Zakona).
  2. Rješenjem inspekcije rada iz točke 1. ovoga naputka poslodavcu se uz odgovarajuću zabranu nalaže i da isprazni poslovne prostorije koje se pečate od svih roba koje bi se za vrijeme trajanja privremene mjere mogle pokvariti, kao i da poduzme sve druge potrebne mjere sigurnosti i zaštite u poslovnim prostorijama i na sredstvima rada. Ako poslodavac nije vlasnik poslovnih prostorija odnosno sredstava rada, rješenje iz točke 1. ovoga naputka u pravilu se dostavlja na znanje i vlasniku poslovnih prostorija odnosno sredstava rada.
  3. Pečaćenje se vrši na najpogodniji način tako da se sredstva rada i poslovne prostorije ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat ili znak koji je inspektor rada stavio izvršavajući rješenje iz točke 1. ovoga naputka.
  4. Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije u pravilu se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) ili samoljepljivom vrpcom sa znakom i nazivom tijela koje vrši pečaćenje i žig Ministarstva rada i socijalne skrbi.
  5. Za pečaćenje sredstava rada mogu se koristiti sredstva pečaćenja iz točke 4. ovoga naputka ili žica sa olovnom plombom i kliještima ili pak lokot, ovisno o ocjeni inspektora rada kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju pogodnije izvršiti.
  6. Nakon što je obavio radnju pečaćenja ulaza u poslovne prostorije odnosno sredstava rada poslodavca, inspektor rada u pravilu na vidnome mjestu zapečaćenih ulaznih vrata ili zapečaćenih sredstava rada postavlja primjerak rješenja iz točke 1. ovoga naputka, te pisano upozorenje o krivičnom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 193. Krivičnog zakona Republike Hrvatske).
  7. Upozorenje o krivičnom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka sadrži:

- u zaglavlju - naziv tijela koje je izvršilo pečaćenje,
- u središnjem dijelu - krupnijim slovima ispisane riječi "UPOZORENJE - KRIVIČNO DJELO SKIDANJA I POVREDE SLUŽBENOG PEČATA ILI ZNAKA (članak 193. Krivičnog zakona Republike Hrvatske)", a zatim je ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 193. Krivičnog zakona Republike Hrvatske,
8. Ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u svezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprečavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja, a prije isteka privremene mjere potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada, to će, uz odgovarajuću službenu zabilješku, obaviti tijelo koje je izvršilo pečaćenje.
9. Nakon što inspekcija rada utvrdi da su otklonjeni nedostaci ili da su prestale okolnosti zbog kojih je neposredno ugrožen život, odnosno zdravlje zaposlenika ili pak nakon što je rješenje o prekršaju, do čije pravomoćnosti je poslodavcu privremeno zabranjeno obavljanje djelatnosti, postalo pravomoćno, uz prethodno obavješćivanje poslodavca, vrši otpečaćivanje ulaza u poslovne prostorije odnosno sredstava rada.
10. Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 115-01/96-01/23
Urbroj: 524-01-96-1
Zagreb, 20. prosinca 1996.
Ministar
Joso Škara, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti