POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - ažuriranje svih zakona - rješenje i odluka - ješenje kojim se ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 87. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 74/94, 86/94 i 7/95), donosim
PROGRAM
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA ZVANJE INSPEKTORA SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG PROMETA
I
Ovim se Programom utvrđuju predmeti koje obuhvaća posebni dio državnog stručnog ispita za zvanje inspektora sigurnosti željezničkog prometa u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i navode pravni izvori za pripremu polaganja toga dijela državnog stručnog ispita.
II
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.
III
Pismeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od izrade pismene zadaće na zadanu temu iz djelokruga poslova inspektora sigurnosti željezničkog prometa.
IV
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pismene zadaće i provjere znanja iz slijedećih predmeta:

 1. Poslovi, ovlasti i obveze inspektora sigurnosti željezničkog prometa.
 2. Sigurnost željezničkog prometa.

V
Predmet "Poslovi, ovlasti i obveze inspektora sigurnosti željezničkog prometa" obuhvaća slijedeće pravne izvore:

 1. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu - poglavlje V i VI ("Narodne novine", broj 77/92, 26/93 i 29/94).
 2. Zakon o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", broj 53/94).
 3. Zakon o prekršajima ("Narodne novine", broj 2/73, 5/73, 9/80, 25/84, 52/87, 43/89, 41/90, 59/90, 91/92 i 33/95).
 4. Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92 i 26/93).

VI
Predmet "Sigurnost željezničkog prometa" obuhvaća slijedeće pravne izvore:

 1. Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu - poglavlje I do IV i VII ("Narodne novine", broj 77/92, 26/93 i 29/94).
 2. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge ("Narodne novine", broj 84/94 i 32/96).
 3. Pravilnik o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste ("Narodne novine", broj 32/94 i 96/94).
 4. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila ("Narodne novine", broj 82/96).
 5. Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa ("Narodne novine", broj 32/94 i 39/94).
 6. Pravilnik o poslovima na kojima djelatnici neposredno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa ("Narodne novine" broj, 32/94).
 7. Pravilnik o unutarnjem redu na željeznici ("Narodne novine", broj 53/91).

VII
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa iz točke V i VI, kao i novi propisi iz područja iz kojih se polaže posebni dio državnog stručnog ispita, a koji će stupiti na snagu nakon donošenja ovog Programa.
VIII
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 133-02/96-01/22
Urbroj: 530-01-96-3
Zagreb, 27. prosinca 1996.
Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti