POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih uredbi - uredba o prodaji - naredba o izdavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

Na temelju članka 87. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine" broj 74/94., 86/94. i 9/95.) članka 25. stavka 3. Uredbe o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika ("Narodne novine" 45/95.) i članka 119. stavka 5. i članka 188. stavka 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 107/95.), ravnatelj Državne uprave za vode, utvrđuje
PROGRAM
POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE VODNOG GOSPODARSTVA I ZAPOSLENIKE "HRVATSKIH VODA" OVLAŠTENE ZA IZDAVANJE VODOPRAVNIH AKATA
I.
Posebni dio državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje vodnog gospodarstva i zaposlenike "Hrvatskih voda" ovlaštene za izdavanje vodopravnih akata, polaže se iz propisa utvrđenih ovim Programom i prema pravnim izvorima utvrđenim ovim Programom.
II.
Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.
III.
Pisani dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se iz izrade radne zadaće na zadanu temu iz područja vodnog gospodarstva, u okviru poslova za koje se osposobljava, odnosno koje obavlja osoba koja polaže posebni dio državnog stručnog ispita.
IV.
Usmeni dio posebnog dijela državnog stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz pisane zadaće, provjere znanja o poslovima za koje se pristupnik priprema, odnosno koje obavlja, te provjere znanja o važećim propisima na dan polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita.
V.
U području vodnog gospodarstva obavlja se provjera znanja iz propisa i prema pravnim izvorima:

 1. Zakon o vodama (N.N. broj 107/95),
 2. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (N.N. broj 107/95. i 19/96.),
 3. Odluka o popisu državnih voda (N.N. broj 20/96.),
 4. Odluka o utvrđivanju slivnih područja (N.N. broj 20/96.),
 5. Odluka o utvrđivanju granica vodnih područja (N.N. broj 20/96.),
 6. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (N.N. broj 28/96),
 7. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (N.N. broj 34/96.),
 8. Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i crpljenih količina voda (N.N. broj 57/96.),
 9. Uredba o kategorizaciji vodotoka (N. N. broj 15/81.),
 10. Uredba o klasifikaciji voda (N.N. broj 15/81.),
 11. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kvalitete voda (N.N. broj 40/91.),
 12. Pravilnik o obliku i načinu vođenja vodnih knjiga i o izvacima iz vodnih knjiga (N.N. broj 17/78.),
 13. Plan za zaštitu voda od zagađivanja (N.N. broj 22/86.),
 14. Plan za obranu od poplava (N.N. broj 13/92.),
 15. Upustvo o načinu evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima u vodoprivredi (N.N. broj 3/89.),
 16. Uputstvo za vođenje evidencije o učestalosti ispuštanja u vode opasnih i štetnih tvari, količini i sastavu tih tvari i načinu dostavljanja podataka javnim vodoprivrednim poduzećima (N.N. broj 9/90.),
 17. Uredba o maksimalno dozvoljenim koncentracijama opasnih tvari u vodama i obalnom moru (N.N. broj 2/84.),
 18. Popis laboratorija (koji se bave ispitivanjem kvalitete vode), (N.N. broj 41/91. i 29/93.),
 19. Odluka o pripremama za izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava (N.N. broj 19/91.),
 20. Odluka o visini naknade za zaštitu voda (N.N. broj 15/91., 19/92., 79/92., 84/92., 2/93., 28/93., 1/94.),
 21. Odluka o visini naknade za korištenje voda (N.N. broj 15/91., 19/92., 79/92., 28/93., 84/92., 1/94.),
 22. Odluka o visini i načinu obračuna naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena (N.N. broj 9/95.),
 23. Pravilnik o obračunavanju naknade za zaštitu voda (N.N. broj 33/91 i 21/96.,),
 24. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda (N.N. broj 30/91.),
 25. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje vodoopskrbne djelatnosti (N.N. broj 82/96.),
 26. Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju djelatnost odvodnje otpadnih voda (N.N. broj 93/96) i
 27. Uredba o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (N.N. broj 99/96.).

VI.
Posebni dio državnog stručnog ispita za državne službenike na poslovima vodopravnog inspektora i višeg vodopravnog inspektora, pored pravnih izvora iz prethodne točke, čine i pravni izvori:

 1. Zakon o prekršajima (N.N. broj 2/73., 5/73., 21/74., 9/80., 25/84., 52/87., 27/88., 43/89., 8/90., 41/90., 59/90., 91/92. i 33/95.): Materijalno pravne odredbe (članak 1 do 37), Prekršajni postupak (članak 44 do 113),
 2. Krivični zakon Republike Hrvatske (N.N. broj 32/93., 38/93. i 28/96.): Krivična djela protiv gospodarstva (članak 99 do 124), Krivična djela protiv društvene i privatne imovine (članak 125 do 145), krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (članak 146 do 155), krivična djela protiv zdravlja ljudi (članak 162 do 174), krivična djela protiv službene dužnosti javnih ovlaštenja (članak 215 do 229),
 3. Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske (N.N. broj 31/93., 53/93. i 28/96.): Krivično djelo i krivična odgovornost (članak 6 do 30), kazne (članak 31 do 45), krivična djela protiv gospodarstva i jedinstvo hrvatskog tržišta (članak 141 do 152),
 4. Zakon o krivičnom postupku (N.N. broj 34/93., 38/93. i 25/94.): Osnovna načela (članak 1 do 20), nadležnost sudova (članak 21 do 34), javni tužitelj (članak 41 do 46), oštećenik i privatni tužitelj (članak 47 do 61), krivična prijava (članak 139 do 147),
 5. Zakon o državnom odvjetništvu (N.N. broj 75/95.),
 6. Zakon o građenju (N.N. broj 77/92., 82/92., 26/93., 33/95.),
 7. Zakon o rudarstvu (N.N. broj 30/95.),
 8. Zakon o prostornom uređenju (N.N. broj 30/94.),
 9. Pomorski zakonik (N.N. broj 17/94., 74/94., 43/96.): (članak 1 do 80).

VII.
Pravni izvori za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita su i sve izmjene i dopune propisa koji su utvrđeni ovim Programom, kao i novi propisi iz ovog Programa, koji su na snazi na dan polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 133-2/96-6/10
Urbroj: 527-1-4/40-96-1
Zagreb, 5. prosinca 1996.
Ravnatelj
mr. Marko Širac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti