POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - FINANCIJE - KREDITI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1997. godine - Propisi - arhiva - analize pravnih propisa - odluku o davanju - ispravak pravilnika vlada ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Na temelju članka 27. stavak 4. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine" broj 21/96) ministar privatizacije donosi
IZMJENE
I DOPUNE PRAVILNIKA O DODJELI DIONICA BEZ NAPLATE
Članak 1.
U članku 3. Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate, ("Narodne novine" br. 44/96) u prvoj rečenici brišu se riječi: "i upravljanja imovinom" (u daljnjem tekstu: Ministarstvo privatizacije).
Članak 2.
Članak 6. Pravilnika mijenja se i glasi:
"Uz zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika mora se priložiti rješenje ili uvjerenje kojim je utvrđen status ovlaštenog sudionika. Rješenje ili uvjerenje izdaje:
1. Ministarstvo obrane za:
ratne vojne invalide, obitelji poginulih hrvatskih branitelja, obitelji nestalih ili zatočenih hrvatskih branitelja, hrvatske branitelje koji su bili zatočeni, mirnodopske vojne invalide (Članak 21. stavak 1. alineja 1, 2, 3, 7 te dio alineje 5. Zakona o privatizaciji).
2. Županijski uredi za rad, zdravstvo i socijalnu skrb za:
obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih civilnih osoba, civilne invalide rata (članak 21. stavak 1. alineja 4 i 6 Zakona o privatizaciji).
3. Komisija za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske za:
civile koji su bilo zatočeni (članak 21. st. 1., dio alineje 5, Zakona o privatizaciji).
4. Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske za:
prognanike i izbjeglice-povratnike (članak 21. st. 1. alineja 8 Zakona o privatizaciji).
5. Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske za:
bivše političke zatvorenike (članak 21. st. 1. alineja 9 Zakona o privatizaciji).
6. Županijski uredi za opću upravu za:
osobe iz članka 21. stavak 2. Zakona o privatizaciji.
Članak 3.
U članku 7. stavak 2. Pravilnika, u trećoj (3) alineji riječ "osiguranik" zamjenjuje se rječju "sudionik".
Članak 4.
Iza članka 23. Pravilnika dodaje se članak 23a. koji glasi:
"Dražbovna komisija ima predsjednika i dva člana koje imenuje ministar privatizacije.
Zadaća je Dražbovne komisije da intervenira u cijenovni algoritam, uvodeći indeks I, kojim bi se stvorila protuteža općem padu cijena svih ponuđenih dionica, u slučaju da se u nekom od krugova, imatelji kupona (ovlašteni sudionici i privatizacijski investicijski fondovi) uzdrže od dražbovanja."
Članak 5.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 943-1/96-01/1298
Urbroj: 517-02-201/96-01
Zagreb, 30. prosinca 1996.
Ministar
Milan Kovač, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti